Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Innovativ flowmåler hjælper med at optimere biogasproduktionen

Vejle Spildevand har fundet en flowmåler, der både måler Nm³/h og metanindholdet i biogasen.

"Grundlæggende ønsker vi at producere så meget biogas som muligt på vores to rådnetårne her på Vejle Renseanlæg. Det kræver, at vi hele tiden optimerer på vores tilsætning af ”energiprodukter” og kan kontrollere processen i rådnetårnene. Med vores nye måler kan vi både få en flowmåling og metanindholdet i biogassen, og dermed kan vi se effekten af de ændringer, vi foretager. Det er blevet muligt at optimere på biogasproduktionen, og det er præcis det, vi ønsker, forklarer chef for renseanlæg Claus Christensen fra
Vejle Spildevand.

Vejle Spildevand A/S blev oprettet i 2010 og er
100 procent eget af Vejle Kommune ©Endress+Hauser

Kalibreret og sat på SRO-anlæg

  • Data fra flowmåleren indlæses via en PLC til SRO-systemet(Ifix), og man kan løbende følge med i udviklingen. Biogasproduktionen er sat betydeligt op efter, at vi har fået en valid måling, og det er blevet muligt at måle på metan output,

Renseanlægschef Claus Christensen fra Vejle Spildevand

"Når vi nu har den, kan vi slet ikke forstå, at vi har kunnet klare os uden"

Renseanlægschef Claus Christensen
Vejle Spildevand

På vej mod overskudsproduktion

Biogassen skabes i rådnetankene på Vejle Renseanlæg. Her forrådnes slam fra de 100.000 PE (personækvivalenter) i Vejle by, og desuden bliver der tilkørt slam fra nogle af de øvrige 12 renseanlæg, der er samlet under Vejle Spildevand A/S, der er det kommunalt ejede spildevandsselskab. Gassen fra rådnetankene anvendes i en biogasmotor og fra tidligere at have kunne dække 50 il 60 procent af eget forbrug er Vejle Spildevand nu oppe på mellem 80 og 90 procent af eget forbrug.

Ambitionen er at blive selvforsynende

For at komme dertil er det nødvendigt med en systematisk tilgang, og netop derfor fangede en annonce fra Endress+Hauser Claus Christensens opmærksomhed: "Jeg så en annonce for denne flowmåler, der også kan måle metanindholdet i biogas. Det var lige det, vi havde brug for. Vi tog kontakt til Endress+Hauser for at høre mere. For os var det vigtigt, at der både kom valide tal for flow og samtidigt valide målinger på metanindhold. Da det så også viste sig, at vi kunne få flowmåleren for under fyrre tusind kroner, slog vi til".

Prosonic Flow B 200 måler flow og metanindholdet kontinuerligt ved hjælp af ultralyd og indbygges direkte i anlægget. Da der ikke er noget trykfald i forbindelse med måleren, er energiforbruget minimalt. Vejle Spildevand fik installeret sin måler før Jul i 2012.Teknikerne har nu haft travlt med at optimere på biogasproduktionen og er meget glade for at kunne se resultaterne af de ændringer i processen, der testes: "Når vi nu har den, kan vi slet ikke forstå, at vi har kunnet klare os uden", griner Claus Christensen.

Data fra flowmåleren indlæses via en PLC til SRO-systemet(Ifix), og man kan løbende følge med i udviklingen. Biogasproduktionen er sat betydeligt op efter, at vi har fået en valid måling, og det er blevet muligt at måle på metan output, men for Vejle Spildevand stopper det ikke her. Der er kommet en betydelig appetit på at arbejde mere videnskabeligt med at øge biogasproduktionen: Der er kommet en betydelig appetit på at arbejde mere videnskabeligt med at øge biogasproduktionen:

"Vi har jo to rådnetårne. Skal vi kunne udvikle os optimalt, bør vi kunne sammenligne produktionen fra de to tårne. Vi bør kunne køre forsøg, hvor vi ændrer en parameter i det ene tårn og lader være i det andet for så derefter at måle på forskellen.Det kræver så blot, at vi indkøber en måler mere, så mon ikke der snart er endnu én på vej", drømmer Claus Christensen