Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Nu kører Mariagerfjord Renseanlæg højeffektivt

I 2007 blev det besluttet, at Mariagerfjord Kommune skulle have et stort renseanlæg i stedet for 11 små renseanlæg. Dette ville betyde, at man kunne udlede spildevand direkte til Kattegat, samt at anlægget ville blive mindre sårbart overfor ændringer i belastningen og mere omkostningseffektivt - til gavn for alle forbrugerne og miljøet i Mariager Fjord.

Ikke bare bygningens udformning byder på effektivitet, også valg af udstyr byder på det ypperste indenfor teknologien ©Endress+Hauser

Billede taget af BioDane Luftfoto

  • På indløb og udløb, samt igennem processen, er der placeret meget stabil og gennemtestet instrumentering, der sikrer, at personalet til enhver tid kan følge og justere processen.

  • Dette er opnået ved at anvende Ethernet kommunikation på de fleste instrumenter, således at der er fuld kontrol over anlægget til enhver tid - også hjemmefra på iPad’en. Uanset hvor personalet er placeret, vil de ligeledes kunne modtage en SMS med fejlmeldinger.

Til gavn for kunderne

Efter flere års hårdt arbejde, står Mariagerfjord Vand a|s nu med et effektivt anlæg, som er fremtidssikret i form af det nyeste indenfor kommunikation, men også i form af automatiske målinger, der mere end lever op til nutidens regler. Der er også fokus på fremtidens ressourceudfordringer i form af genindvinding af kvælstof og forhåbentligt fosfor fra slammet, samt effektiv produktion af biogas. Det hele kommer forbrugerne til gavn, da driftsøkonomiske gevinster leveres tilbage til forbrugerne enten ved takstnedsættelser eller anvendt til yderligere forbedringer.

Et stabilt anlæg med det ypperste indenfor instrumentering

Ikke bare bygningernes udformning byder på effektivitet - også valg af udstyr byder på både stabilitet og det ypperste indenfor teknologien, som betyder, at alle processer, kan kontrolleres i hvert enkelt led.

Download Mariagerfjord kundehistorie fra marts 2014

Download Mariagerfjord kundehistorie fra oktober 2013

Download Mariagerfjord kundehistorie fra marts 2013