Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Udfordrende niveaumåling i bioteknologisk produktion

Fermentering i stor skala

Hos virksomheden Glycom Manufacturing A/S i Esbjerg betyder størrelsen og den interne geometri på deres store fermentorer, at de har været tvunget til at kigge efter mere end en traditionel niveaumåling.

Glycom Manufacturing A/S i Esbjerg. ©Endress+Hauser

Opdatering af processen

 • Den nyeste teknologi er valgt i form af den nye Gammapilot FMG50 detektor fra Endress+Hauser. Takket være den innovative 2-leder-teknologi tilbyder Gammapilot FMG50 besparelser på både engineering og installation.

 • Gammapilot FMG50 tilbyder ligeledes Endress+Hausers innovative og patenterede Heartbeat Technology, som konstant diagnosticerer detektoren for at kontrollere, at den virker korrekt. Alt dette sker selvfølgeligt uden processen afbrydes.

 • Ny og innovativ sensorteknologi gør brugen af ekstern væskekøling unødvendig. Dette sparer ikke kun på installations-, men ligeledes på driftsomkostningerne. Bluetooth® teknologi sikrer nem betjening samt guidede udførelser af idriftsættelse, SIL Locking og SIL Prooftest.

Kritisk proces i produktionen

En af de kritiske processer i produktionen er fermentering. Grundet processens skala foregår fermenteringen i meget store fermentorer. Både selve størrelsen, men også den interne geometri i disse fermentorer, komplicerer anvendelsen af konventionelle instrumenter til niveaumåling- og detektering. Derfor valgte man i starten af 00’erne, at implementere en radiometrisk niveaumåling- og indikering. Hver af de tre fermentorer blev således bestykket med en radiometrisk kilde, en horisontalt placeret detektor til niveauindikering og en vertikalt placeret detektor til analog måling af skumniveauet.

På installationstidspunktet i starten af 00’erne var dette kendt teknologi, men de anvendte materialer i f.eks. detektorerne var ikke udviklede i samme udstrækning som i dag. Dette betød, at de eksisterende DG57 detektorer fra Endress+Hauser havde behov for væskekøling. På samme måde var elektronikken ligeledes langt fra nutidens niveau. Dette betyder, at den eksisterende installation er delvist afhængig af, at en del af elektronikken er monteret eksternt i et separat styreskab.

Høje krav til instrumentering

I den komplicerede produktion stilles der høje krav til instrumentering, og for at sikre et optimalt udbytte af den valgte instrumentering, har Glycom valgt Endress+Hauser som en af de samarbejdspartnere, der udveksles ideer og muligheder med. Det er af yderste vigtighed, at den ansvarlige operatør løbende har adgang til realtidsinformation om processen. Det kan være parametre såsom flow, temperatur, niveau, tryk og en bred vifte af analytiske parametre.

 • Simple products

 • Easy to select, install and operate

Technical excellence

Simplicity

 • Standard products

 • Reliable, robust and low-maintenance

Technical excellence

Simplicity

 • High-end products

 • Highly functional and convenient

Technical excellence

Simplicity

 • Specialized products

 • Designed for demanding applications

Technical excellence

Simplicity

Variable

FLEX selections Technical excellence Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental selection

Meet your basic measurement needs

Technical excellence
Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean selection

Handle your core processes easily

Technical excellence
Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended selection

Optimize your processes with innovative technologies

Technical excellence
Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert selection

Master your most challenging applications

Technical excellence
Simplicity

Variable