Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Ved inline måling med Endress+Hausers
instrumenter kan du tage aktiv styring
over din proces.

Instrumenter til CIP optimering

Fokus på effektivitet via automatisering af processen

I takt med at råvare- og energiomkostningerne stiger, bliver det endnu vigtigere at udnytte aktiverne i fødevareindustrien. Mange virksomheder inden for levnedsmiddelforarbejdning anvender stadig CIP-systemer (Clean in Place) med meget lidt automatisering, hvor de benytter en rent tidsindstillet proces og manuel godkendelse. Installation af inline-instrumenter giver overvågning og kontrol i realtid, som hjælper med at reducere energiforbruget, forbruget af rengøringsmidler og den påkrævede tid til rengøring, samtidig med at der er fuld sporbarhed.

Benefits

  • Brug inline instrumentering til at skabe et realtidsoverblik over din proces.

  • Hold din CIP-proces kørende med pålidelige instrumenter, og gør din generelle produktion rentabel.

CIP-processen kan optimeres på mange forskellige måder. Afhængig af niveauet af automatisering og størrelsen af det eksisterende system, kan der være mange muligheder for små ændringer, som kan betyde store driftsbesparelser.

Inline optiske instrumenter

En af de store trends for tiden er, at benytte inline optiske instrumenter
til at måle forureningsniveauet af returløbet og aktivt styre CIP-processen. Afhængig af forureningsgraden, kan de væsker der er egnede til genbrug i næste rensecyklus, dirigeres til en lagertank, mens stærkt forurenede væsker automatisk sendes til spildevandsbehandling.
Optiske instrumenter kan installeres for at styre f.eks. faseseparation. På grund af deres hurtige reaktionstid, kan der opnås besparelser pga. reduceret vand- eller kemiforbrug, og produkttab minimeres.

Et mere aktivt styret system

Online målinger kan hjælpe til at skifte fra et cyklus- eller tidsbaseret system, til et mere aktivt styret system. Dette vil hjælpe dig med at sikre en mere effektiv rengøring og reducere de samlede driftsomkostninger.
Nye multiparameter instrumenter kan ligeledes overvåge og nøjagtigt angive tykkelsen på den biofilm som opstår under produktion. En HACCPanalyse viser hvor sensoren bør placeres, og den kan herefter fortælle dig præcist hvor effektivt din CIP-proces kører.

Mere enkle instrumenter kan også bidrage til den samlede effektivitet og proces oppetid. High level switche kan sikre mod overløb, administrere data automatisk i instrumenter og dermed tilbyde back-up eller frontline sporbarhed. Low level switche kan tilbyde beskyttelse af pumper.
Pålidelige instrumenter holder din CIP-proces kørende, og din generelle produktion rentabel. Download vores CIP brochure nedenfor og læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig.