Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

ENVOTHERM har fokus på bæredygtig håndtering af spildevand

Når ENVOTHERM udvikler nye løsninger til bæredygtig håndtering af spildevand, er Endress+Hauser en vigtig partner på instrumenteringen.

For at måle flowet på spildevandet anvendes Coriolis flowmåleren, Promass I. ©Endress+Hauser

Et godt samarbejde

  • ENVOTHERM har valgt at købe deres flowmålere, trykfølere, ledningsevne-, pH- og turbiditetsmålere samt niveaumålere fra Endress+Hauser. Det er dog lidt nyt at ENVOTHERM er begyndt at benytte Endress+Hauser instrumenter på flow, ledningsevne og pH.

  • Alle ENVOTHERMs anlæg bliver nøje dokumenteret og her anvendes Endress+Hausers hjemmeside i meget høj grad til selv at finde CAD filer og dokumentation.

Lars Weuge Clausen (til højre), maskiningeniør hos ENVOTHERM og Thomas Andersen, salgsingeniør hos Endress+Hauser.

”Vi har ikke haft nogen problemer og vi har ikke skiftet nogen af de dyre instrumenter endnu. Generelt har vi ikke lyst til at flytte os fra noget der bare dur, og samtidig får vi ganske god rådgivning til at finde den rigtige løsning”.

Lars Weuge Clausen, Maskiningeniør
Design & Development, ENVOTHERM

ENVOTHERM producerer innovative og miljøvenlige systemer til rensning af industrielt spildevand. Til forskel fra andre lignende virksomheder opvarmer ENVOTHERM kun spildevandet op til kogepunktet ved atmosfærisk tryk, hvor nogle konkurrenter opererer med enten vakuum eller højt tryk og temperatur. Dette er ikke blot omkostningstungt, men også mere farligt, hvis der skulle gå hul på et rør. Samtidig genanvender ENVOTHERM dampen fra opvarmningen af spildevand til opvarmning af nyt spildevand. På denne måde har ENVOTHERM formået at udvikle det mest energioptimerede system på markedet.

Instrumenterne spiller en vigtig rolle i processen

Flowet måles på spildevandet ind, ved destillat ud og koncentrat ud. For at måle flow på destillatet blev der tidligere anvendt en måler med skovhjul fra et andet fabrikat. Denne flowmåler krævede dog mere vedligehold, for hvis der f.eks. kom et lille sandkorn med i processen, så ville skovhjulet på flowmåleren stoppe. Med de nye flowmålere fra Endress+Hauser virker det bare og derfor bliver de gamle flowmålere også skiftet løbende, når de er til reparation.

Hos ENVOTHERM har kunderne første prioritet og det mærkes tydeligt med den energi, der bliver lagt i at give kunden den bedste løsning, til en overskuelig pris. Systemet bliver skræddersyet, så kunden ikke får nogle funktioner, de reelt ikke har brug for.

Samtidig yder ENVOTHERM, med sine 12 medarbejdere en 24 timers service og en meget proaktiv tilgang til at hjælpe kunderne med processen. Samtlige anlæg bliver således overvåget af ENVOTHERM, der har den nødvendige ekspertise til at advare kunderne om mulige fremtidige problemer.

Vi går en bæredygtig fremtid i møde

ENVOTHERM kan godt mærke, at der er kommet mere fokus på bæredygtighed. Nu kommer kunderne ikke blot for at få en gevinst ved at kunne rense spildevandet selv og endog at kunne genanvende både destillatet og i nogle tilfælde restproduktet. Nu kommer de også af mere bæredygtige årsager. Dette får dog ikke ENVOTHERM til at ligge på den lade side, hvor der hele tiden bliver tænkt i nyere og innovative løsninger, og netop her er Endress+Hausers smarte flowmåler, Picomag, kommet under luppen. Dermed er der lagt fremtidsudsigter til et fortsat godt partnerskab mellem ENVOTHERM og Endress+Hauser.