Hurtigere, sikrere og mere omkostningseffektiv!

Hvert fjerde år kalibrerer Fortum Värme i Sverige flowmålerne i kraftvarmeværket for at kunne opfylde kvalitets- og sikkerhedsstandarder, effektivisere driften og for at myndighederne skal kunne verificere kuldioxidemissioner fra anlægget. Til denne opgave anvender Fortum Värme Endress+Hauser’s mobile kalibreringsservice.

Fortum Värme anvender Endress+Hauser’s mobile kalibreringsservice. ©Endress+Hauser

  • Fortum Värme har i alt 35 flowmålere, af typen Proline Promass 83I fra Endress+Hauser installeret i kraftvarmeværket. Flowmålerne måler mængden af olie, som forbrændes i hver kedel.

  • "Det er vigtigt at vi kan stole på måleresultaterne og data fra procesinstrumenteringen, for at kunne styre processen og foretage forbedringstiltag og dermed opnå målet om reducerede emissioner, bedre effektivitet og energieffektivitet."

  • "Desuden skal vi være i stand til at vise vores kulstofemissioner til myndighederne, som kræver at flowmålerne kalibreres hvert fjerde år", fortæller Magnus Forslöf, vedligeholdelsesingeniør på Fortum Värme.

Sparer tid

Brug af Endress+Hauser’s mobile flow kalibrering har betydet enorme gevinster for Fortum Värme. "Tidligere har vi været nødt til at sende alle flowmålere ud af huset til kalibrering. Det tog tid og indebar ofte problemer, såsom at flowmålerne blev væk eller beskadiget under forsendelsen. Tid er også en kritisk faktor for os, da alt arbejde må udføres under driftsstop i sommerperioden", forklarer Magnus Forslöf og fortsætter:

"Med Endress+Hauser’s mobile kalibreringsrig sparer vi en masse tid. Denne sommer tog det blot syv dage at få alle flowmålerne kalibreret. Vi slipper også for alle de logistiske problemer og den stress, der er forbundet med at sende flowmålerne ud af huset til kalibrering. Nu handler det bare om at demontere flowmålerne, rengøre dem, og vente på at Endress+Hauser kommer og gør arbejdet on-site.

Dette er en virkelig god service, der letter vores arbejde, og er en mere sikker og hurtig håndtering end før. Nu handler det bare om at demontere flowmålerne, rengøre dem, og vente på at Endress+Hauser kommer og gør arbejdet on-site. Hvis man under kalibreringen opdager nogle afvigelser, så kan Endress+Hauser’s serviceteknikere foretage de nødvendige justeringer med det samme. Efter det udførte arbejde får vi et kalibreringscertifikat for hver flowmåler”, afslutter Magnus Forslöf.

Kontakt