Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Automatiske vandprøveudtagere til spildevandsrensning, kloaksystemer, overfladevand, floder, stormflod

Automatiske vandprøveudtagere

Produkter til mobil og stationær prøveudtagning af vand, spildevand, stormflodsvand og overfladevand

Der er mange årsager til at tage prøver af vand eller spildevand. Det er ofte et juridisk krav, men det hjælper også med at beskytte overfladevand, overvåge processer til spildevandsbehandling eller identificere udledninger i et kloaksystem. Vores automatisk vandprøveudtagere er den smarte metode til prøveudtagning, som allerede har bevist sit værd. De fuldt automatiserede systemer tager prøver til industrispildevand og kommunalt spildevand, vandforvaltningsmyndigheder og alle industrikunder, hvor pålidelig vandprøveudtagning er afgørende.

Vores automatiske vandprøveudtagere er egnede til utallige anvendelser som f.eks.:

 • Vandprøveudtagning

 • Stormflodsprøveudtagning

 • Overfladevandsprøveudtagning

 • Flodprøveudtagning

 • Brøndprøveudtagning

 • Afvandingsområdeprøveudtagning

 • Procesvandsovervågning

 • Produktprøveudtagning til kvalitetssikring

 • Spildevandsprøveudtagning

 • Prøveudtagning ved forbehandling af slam

 • Overvågning af kloaksystemer

Se vores sortiment af bærbare og stationære prøveudtagere ved at klikke på knappen nedenfor.

Automatisk vandprøveudtagning på et rensningsanlæg med Liquistation CSF48-prøveudtageren. ©Endress+Hauser

Automatisk vandprøveudtagning på rensningsanlæg med Liquistation CSF48-prøveudtageren.

Automatisk flodprøveudtagning med den bærbare Liquiport CSP44-prøveudtager. ©Endress+Hauser

Automatisk flodprøveudtagning med den bærbare Liquiport CSP44-prøveudtager.

Automatiske vandprøveudtagere til spildevandsrensning, kloaksystemer, overfladevand, floder, stormflod ©Endress+Hauser

Automatiske Liquistation- og Liquiport-vandprøveudtagere med et udvalg af prøveflaskekonfigurationer og -slanger.

Tidsstyret vand- og spildevandsprøveudtagning

Prøveudtagning i vand og spildevand med vores automatiske vandprøveudtagere er nemt og yderst pålideligt: Man skal blot angive det ønskede tidsinterval og den ønskede prøvevolumen i menuen, og så klarer prøveudtageren resten – med fuld overensstemmelse med vandbestemmelserne i hele verden. Vores vandprøveudtagningsstationer kan køle jeres kombinerede prøver og er sabotagesikrede. Det betyder, at I kan vide jer sikre, når I skal levere dokumentation til myndighederne.

Flowproportional prøveudtagning i vand og spildevand

Vores automatiske vandprøveudtagere er udstyret med en transmitter, der kan modtage eksterne signaler, f.eks. fra en flowmåler. På den måde kan prøveudtagning tilpasses flowhastigheden: jo mere flow, jo højere prøveudtagningsfrekvens. Anlægsledere har altid et detaljeret overblik over de kommende vandafgifter.

Hændelsesudløst prøveudtagning i vand og spildevand

Udvidet med analytiske sensorer kan vores automatiske vandprøveudtagere registrere høje belastninger i vand eller spildevand og automatisk udløse prøveudtagning. Denne hændelsesudløste prøveudtagning giver pålidelig dokumentation om spidsbelastninger i overfladevand, som f.eks. floder eller søer, eller i indløbet på rensningsanlæg. Når de er placeret i kloaksystemet, registrerer vores automatiske vandprøveudtagere spidsbelastninger tilstrækkeligt tidligt til, at belastningen kan dirigeres videre til oversvømmelsesområder, før anlæggets indløb nås.

Fordele

 • Fleksible prøveudtagningsprogrammer i de automatiske vandprøveudtagere muliggør tidsstyrede kombinerede vandprøver samt hændelsesudløste prøver i ét instrument. Prøverne kommes i individuelt tildelte prøveflasker.

 • Vores Liquistation-vandprøveudtagningsstationer har et fejlsikkert kølesystem og et sabotagesikret hus, hvilket garanterer et højt niveau af sikkerhed for vand- eller spildevandsprøver.

 • Den bærbare Liquiport-prøveudtager er velegnet til mobil vandprøveudtagning, overfladevandprøveudtagning, flodprøveudtagning, brøndprøveudtagning og overvågning af kloaksystemer. Den indbyggede batteripakke muliggør standalone-drift selv i fjerntliggende områder.

 • Vores automatiske vandprøveudtagere har allerede en indbygget transmitter. Tilslut pH-, konduktivitets-, oxygen- og turbiditetssensorer samt andre sensorer for at få en fuldautomatisk målestation, f.eks. til overvågning af overfladevand eller spildevand.

 • Når vores fuldautomatiske spildevandsprøveudtagere er installeret i både ind- og udløb på rensningsanlægget, kan I evaluere og beregne, hvor godt de forurenende stoffer er blevet nedbrudt, og hvor meget energi det krævede.