Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Klorsensorer og -transmittere til desinficering af drikkevand, genbrugsvand og poolvand

Desinficering samt klorsensorer og -transmittere

Produkter til pålidelig måling af klor- og brombaseret desinficeringsmiddel

Systematisk desinficering er et afgørende trin ved vandbehandling og er juridisk påkrævet i mange områder, så mennesker og systemer beskyttes. Høje doser af desinficeringsmiddel kan dog være giftigt. Vores sensorer til frit klor, klordioxid, kombineret klor og frit brom overvåger drikkevand, proces- og genbrugsvand, poolvand eller havvand for at sikre desinficering i henhold til reglerne. Klik på knappen nedenfor for at få mere at vide om, hvordan vores desinficeringssensorer og -transmittere også kan understøtte jeres anvendelse.

Valget af vores sensorer og transmittere til brom og klor afhænger af anvendelsen:

Frit klor er det vigtigste desinficeringsmiddel ved vandbehandling takket være den nemme håndtering og den effektive desinficeringseffekt. Sensorer til frit klor anvendes til:

 • Drikkevand – til sikring af tilstrækkelig desinficering

 • Fødevarer – til at sikre hygiejnisk aftapning og emballering

 • Poolvand – til effektiv dosering af desinficeringsmiddel

Klordioxid er i stigende grad ved at blive det foretrukne desinficeringsmiddel, fordi det er mindre korroderende og uafhængigt af pH-værdien. Klordioxidsensorer anvendes til:

 • Kølesystemer eller -tårne

 • Drikkevand

 • Skyllevand til indpakkede grøntsager

 • Afsaltningsanlæg for at forhindre, at ClO2 forstyrrer omvendt osmose

Kombineret klor er en god indikator for resterende desinficeringsmiddel i udledt vand. Sensorerne bruges til rensningsanlæg:

 • Til måling af det udledte vands desinficeringsstatus.

 • Til styring af genbrug af vand

Frit brom bruges ofte ved applikationer med havvand på grund af dette medies unikke kemiske egenskaber. Sensorer til frit brom anvendes til:

 • Genbrug af havvand og procesvand

 • Afsaltningsanlæg

 • Dambrug – som hjælp til at sikre tilstrækkelig desinficering af spildevand

 • Kølesystemer kendetegnet ved høje pH-værdier

 • Termiske spabade

Klorindholdet i en væske kan fastslås vha. princippet for amperometrisk måling. Denne video viser, hvad det drejer sig om, og hvordan dette måleprincip virker.

Amperometrisk måleprincip

Sensorerne til klordioxidmåling er udstyret med en arbejdselektrode, der er adskilt fra mediet med en tynd membran. Klordioxid, som kommer fra mediet, spredes gennem denne membran og reduceres ved arbejdselektroden. Kredsløbet fuldendes af modelektroden og elektrolytten. Elektronreduktionen ved arbejdselektroden er proportional med koncentrationen af klordioxid i mediet. Denne proces kan bruges til et stort pH- og temperaturområde.

Princip for amferometrisk måling af klor ©Endress+Hauser

Måling af frit tilgængeligt klor fungerer på samme måde. Her trænger hypochlorsyrling gennem membranen og skaber en reaktion. Forekomsten af hypochlorsyrling i mediet afhænger af pH-værdien. Der kompenseres for denne afhængighed ved hjælp af pH-måling i flowkonstruktionen og afbalancering i transmitteren.

Måling af frit brom fungerer på stort set samme måde som frit klor, men det er muligt i et mere alkalisk område.

Ved måling af kombineret klor spiller hypochlorsyrling og desuden kloraminer en rolle i et komplekst system af reaktioner.

Fordele

 • Med os får I det fulde udvalg af instrumenter til overvågning af vanddesinficering: sensorer til frit klor, sensorer til kombineret klor, sensorer til klordioxid og sensorer til frit brom med matchende transmittere og tilbehør.

 • Vores klorsensorer og -transmittere og bromsensorer opfylder alle kravene lige fra grundlæggende funktionalitet til måling med flere kanaler og flere parametre.

 • For at give fuld fleksibilitet er vores klorprober og bromprober designet både til brug i kanaler og bassiner samt til installation i flowkonstruktioner.

 • Se vores brugsklare overvågningspaneler til desinficering. De leveres fuldt udstyret med sensor, transmitter, konstruktion, filter, kontraventil, prøveudtagningspunkt osv. og giver et komplet og kompakt målepunkt.