Klorsensorer og -transmittere

Produkter til pålidelig måling af klor, total klor og klordioxid

Frit klor, klordioxid eller total klor (inkl. kloraminer) måles normalt med henblik på at overvåge og styre desinficeringen af drikkevand, genbrugsvand eller poolvand. Vores sensorer bruges derfor på vandværker, i køletårne, på flaskerensningsanlæg osv., hvor de sikrer problemfri vandbehandling, der overholder de lovbestemte grænser. Lær, hvordan vores sensorer og transmittere til klor, klordioxid og total klor også kan hjælpe Jer ved at klikke på knappen nedenfor.

Sådan vælges klorsensorer

Vores klorsensorer og -transmitteren bruges i vand og spildevand og til forsyning af mange industrier inden for f.eks. energi eller føde- og drikkevarer. Sensorvalget afhænger af anvendelsen: Sensorer til frit klor anvendes hovedsageligt i drikke- og poolvand, hvorimod klordioxidsensorer ofte installeres i anvendelser med drikkevand, fødevarer og procesvand. Sensorer til total klor er udbredte på spildevandsrensningsanlæg til måling af det udledte vands desinficeringsstatus.

Klorsensorer og -transmittere til desinficering af drikkevand, genbrugsvand og poolvand ©Endress+Hauser

Måling af klor, total klor og klordioxid

Sensorer til klordioxidmåling er udstyret med en metallisk katode, der er adskilt fra mediet med en tynd membran. Klordioxid, som kommer fra mediet, spredes gennem denne membran og reduceres ved guldkatoden. Kredsløbet fuldendes af sølvanoden og elektrolytten. Elektronreduktionen ved katoden er proportional med koncentrationen af klordioxid i mediet. Denne proces kan bruges til et stort pH- og temperaturområde.

Princip for amferometrisk måling af klor ©Endress+Hauser

Måling af frit tilgængeligt klor sker noget anderledes. Her trænger hypochlorsyrling gennem membranen og skaber en reaktion. Forekomsten af hypochlorsyrling i mediet afhænger af pH-værdien. Der kompenseres for denne afhængighed ved hjælp af pH-måling i flowkonstruktionen og afbalancering i transmitteren. Ved måling af total klor spiller hypochlorsyrling og desuden kloraminer en rolle i et komplekst system af reaktioner.

Fordele

  • Med os får I det fulde udvalg af instrumenter til vanddesinficering: sensorer til frit klor, sensorer til total klor og sensorer til klordioxid med matchende transmittere og tilbehør.

  • Vores klorsensorer og -transmittere opfylder alle kravene lige fra den grundlæggende funktionalitet til måling med flere kanaler og flere parametre.

  • For at give fuld fleksibilitet er vores klorsonder designet både til brug i kanaler og bassiner samt til installation i flowkonstruktioner.

  • Se vores brugsklare klormålingspaneler. De leveres fuldt udstyret med sensor, transmitter, konstruktion, filter, kontraventil, prøveudtagningspunkt osv. og giver et komplet og kompakt klormålepunkt.