Fuld kontrol over flowet med Heartbeat Technology™

De generelle krav til flowmåling og fakturering af industrielt spildevand kræver at flowmåleren overholder specifikationerne. For at bevise dette, har man indtil for nylig været nødt til at fjerne flowmåleren fra røret for at udføre en kalibrering, hvilket er en udfordring både i forhold til logistik og arbejdsbyrde. Lyckeby Starch har fundet et alternativ til den dyre kalibrering - flowmåleren Promag 400 med Heartbeat Technology™ og intern sporbar verifikation.

  • For tiden bliver Lyckebys produktionsanlæg opgraderet og der foretages store investeringer for at imødekomme fremtiden.

  • På fabrikken i Kristianstad har man for nylig investeret i to nye flowmålere; nemlig to stk. Proline Promag 400 med Heartbeat Technology™ fra Endress+Hauser.

  • "De to nye flowmålere med Heartbeat Technology™ er monteret på vores kloakker. Den ene måler, hvad vi pumper fra fabrikken til en tank før pumpning til kommunen. Den anden måler, hvor meget vi pumper til kommunen”.

Lars-Åke Åkerlund, El & Automationschef hos
Lyckeby Starch AB

Fuld kontrol med den nye flowmåler

Lars-Åke Åkerlund, El & Automationschef
El & Automation, Lyckeby Starch AB

Ifølge sikkerheds- og kvalitetskrav til regnskab og fakturering af vand skal flowmålerne kunne give gyldige værdier. For at bevise dette, skal flowmålerne testes i henhold til kravene i ISO9001. Brugeren kan bevise de gyldige værdier med en kalibrering eller verifikation (eller begge). Begge metoder kræver sporbarhed til nationale eller internationale standarder. "Der stilles krav til os fra kommunen om at rapportere hvor meget og hvad vi pumper," beretter Lars-Åke Åkerlund, el & automationschef hos Lyckeby Starch AB.

Sparet arbejde

"Med de nye flowmålere, sparer vi en masse arbejde. Tidligere måtte vi demontere flowmålerne en gang om året for at få dem kalibreret. For ikke at gribe ind i produktionen måtte vi gøre det i sommerferien.

Fuld kontrol på alle tidspunkter

"Med de nye flowmålere, har vi fuld kontrol på alle tidspunkter. Vi kan på en nem måde se hvor meget vi pumper til kommunen og vi har dokumentation på at målerne fungerer. Eftersom vi også kan få oplysninger om flowmålerens tilstand, understøtter det vores arbejde med forebyggende vedligeholdelse."

Flowmåleren Proline Promag 400 med Heartbeat Technology™ er testet og godkendt af det tyske testinstitut TÜV, hvor flowmålerens mulighed for egen-verificering gør den velegnet i anvendelsen af kvalitetssystemer baseret på ISO9001. En tredjeparts godkendt indbygget verificeringsfunktion i flowmåleren er unikt for Endress+Hauser. Dette giver brugerne mulighed for, på en hurtig og enkel måde, at kontrollere deres flowmåler uden at bekymre sig om verificeringens pålidelighed.

"Der er stigende efterspørgsel efter flowmålere med Heartbeat Technology™, især fra industrien, men også rensningsanlæg, som har store flow og hvor kontrol er nødvendig. Heartbeat Technology™ forenkler processen og sparer tid, samtidig med at du altid har kontrol over dit anlæg og flowmålerens status og pålidelighed”, afslutter Carl Theander.