HOFOR sikrer blødt vand i Brøndby

Brøndbyvester vandværk og Endress+Hauser er helt fremme i kampen mod hårdt drikkevand, til gavn for borgere og miljøet.

Eksempel på uønsket kalkudfældning indvendigt i kolonne. Kolonnen undergår her mekanisk nedrensning. ©Endress+Hauser

Vandpaneler fra Endress+Hauser minimerer vedligehold

  • Maskinmester Tommy Størner fra driftafdelingen hos HOFOR har, i tæt samarbejde med Endress+Hauser, fundet tre løsninger som sikrer kvaliteten og samtidig minimerer vedligeholdelsesbyrden.

  • I forbindelse med at Endress+Hauser har systematiseret fremstillingen af vandpanelløsninger, kan der nu på globalt plan drages fordel af erfaringer gjort i tidligere applikationer, hvor bl.a. kalk har været en udfordring.

  • Til målepunktet ”fra kolonne”, det målepunkt som er mest udfordret af kalkbelægninger, valgte HOFOR et Endress+Hauser panel med en automatiseret afkalkningsfunktion.

  • Transmitteren som indsamler og videreformidler sensor informationer, indeholder også en mindre PLC funktion, der i dette tilfælde bruges til at styre en afkalkningssekvens.

  • Sensorerne er alle af Memosens typen, som kommunikerer digitalt med transmitteren via et kontaktløst induktivt system. Dette eliminerer tidligere kendte sårbarheder i forhold til analoge signaler og fugt indtrængen i stikforbindelser.

Tommy Størner fra HOFOR

De lærepenge som vi har lagt her, vil vi gerne have med over på de nye anlæg.

Tommy Størner, Maskinmester
Driftafdelingen, HOFOR

Kampen mod hårdt vand

I hovedstadsområdet er vandet fra naturens side meget hårdt – mellem 20 ˚dH og 30 ˚dH. Det er et problem for både husholdninger, institutioner og virksomheder, som døjer med bl.a. tilkalkede maskiner, installationer og toiletter. Derfor har HOFOR besluttet at blødgøre vandet i hele deres forsyningsområde de kommende år. Mængden af kalk vil blive reduceret, så vandets hårdhed gradvist sænkes fra over 20 ˚dH i dag til 10˚dH.
Vandkvaliteten går de ikke på kompromis med – den er fortsat lige høj.

Forsimplet, består blødgøringsanlægget på Brøndbyvester vandværk af tre 8 meter høje pelletkolonner, som hver især indeholder en mængde desinficeret sand, der holdes ”svævende” af en opad gående strøm af råvand. Nederst i kolonnen tilsættes en fødevaregodkendt natriumhydroxid (NaHO) der hæver pH-værdien og ”trækker” kalken ud af vandet, som efterfølgende krystalliserer sig på sandkornene og bliver til små kalk pellets.

Blødgjort vand

I takt med at pelletsne vokser i størrelse, bliver de tungere i forhold til deres vandmodstand og ender med at synke til bunds. De tages ud og genanvendes, fx som fyld i beton. Det blødgjorte vand bliver efterfølgende surhedsreguleret fra ca. pH 9 til ca. pH 8 ved tilsætning af CO2 og blandes efterfølgende med en delstrøm af ikke blødgjort vand, for at opnå en ønsket hårdhedsgrad på ca. 10 dH.