Sikkerhedsapplikationer på et raffinaderi

Større pålidelighed og færre alarmer

Anvendelse på raffinaderiniveau ©Light&Magic - shutterstock.com

Formålet med dette White Paper er at diskutere, hvordan man opnår færre alarmer på grund af redundante niveauinstrumenter, der ikke matcher, og vigtigheden af gasfasekompensation, samt hvordan gasfaser påvirker niveauudlæsningen med guidet radar. Forekomsten af polær gas kan også påvirke nøjagtigheden af en guidet radar, som ikke har gasfasekompensation, hvis instrumentet er installeret i applikationer, hvor der forekommer høj temperatur og/eller højt tryk.

Diverse redundans

Oplever du afvigelsesalarmer i din procesbeholdere med højt tryk? I mange højtryksbeholdere benyttes der redundante niveaumålinger til at opnå flere niveauindikationer. Det er almindeligt, at instrumenterne omfatter forskellige teknologier, så man opnår det, der kaldes "diverse redundans". Procesforhold, der påvirker én teknologi, vil sandsynligvis ikke påvirke de andre, hvilket sikrer, at mindst én teknologi giver pålidelig niveaumåling.