1oo1 SIL3-kompatibelt sikkerhedssystem på procespunktniveau

4-20mADC FTL81 Liquiphant stemmegaffelniveausystem bidrager til livscyklusbesparelser og risikoreduktion

Sikkerhedssystemdesignere kan nu trække på yderligere kapaciteter, der bygger på den beviste erfaring med mere end en million installationer af stemmegaffelbaseret punktniveaumåling. FTL81 flytter punktniveaudetektering fra den traditionelle relæbaserede niveauafbryder til et 4-20mADC-baseret delsystem. Diagnostik med høj dækning og mulighed for kontinuerligt at kommunikere aflæsningerne fra punktniveausensoren direkte til den sikkerhedskontroller, der understøtter SIL3 1oo1-sikkerhedssystemimplementeringerne.

Kemikalieanlæg ©Strandperle

Overblik over fordele

 • Sikker procesbeholderdrift uden afbrydelse under vanskelige procesforhold

 • Reducerede vedligeholdelsesudgifter/-risici som følge af in situ-afprøvning med lange intervaller

 • Reducerede miljørisici med minimale procesforbindelser

 • Parametre, der er certificeret til brug i SIS-design (Safety Instrumented System)

 • Senderens kontinuerlige selvovervågning sikrer korrekt drift til enhver tid

Jeres udfordringer

 • Processer kører 24 timer i døgnet hele ugen eller i lange perioder i den petrokemiske industri, hvor gennemløb/nedlukninger er bredt fordelt

 • Instrumenterne skal fungere med lidt/ingen vedligeholdelse/kontrol eller uden procesafbrydelser

 • Høj temperatur, tryk eller andre udfordrende forhold

 • Minimale procesforbindelser kan være et vigtigt mål for at reducere miljømæssige risici

 • Målrettet sikkerhedsdækning/-tilgængelighed samtidig med lave vedligeholdelsesudgifter/-risici for SIS-implementering

 • Begrænsede procesforbindelser til montering

Vores løsning

©Endress+Hauser

FTL81 Liquiphant Failsafe installeret i en procesåbning på en procesbeholder, der havde behov for et højt niveau af SIS(Safety Instrumented System) SIL 3-beskyttelse. Den certificerede integrerede ANSI/ISA-procesforsegling i Liquiphant hjælper med at eliminere eksterne forseglingsrisici og -udgifter på anlæg fremstillet i marken.

Projektets omfang

Vi leverer nøglefærdige løsninger – inklusive:

 • Indkøb af alle materialer og instrumenter

 • Detaljeret design og produktion

 • Kabelføring

 • Installation

 • Afprøvning

 • Opstart

 • Opstart og overdragelse

 • Operatøruddannelse

Kontinuerlig sikker drift

Liquiphant 4-20mADC drives via en I/O-sikkerhedskontroller, og selve kontrolleren overvåger kontinuerligt strømmens alarmtilstande såvel som en moduleret digital værdi fra Liquiphant med henblik på at overvåge hele kredsløbets tilstand. Procesbeholderen skal kunne køre uafbrudt i flere år, og Liquiphants kapacitet for 12 års-intervaller opfylder dette.

Ekstreme forhold

Stemmegaffelsensoren kan operere i temperaturer over 280 C og tryk på knap 100 bar, uden at målingsegenskaberne påvirkes af en lang række former for turbulens, gennemluftning, vibration og procestilstande.

Reduktion af vedligeholdelsesudgifter og -risici

FTL81 Liquiphant Failsafe er kompatibel med delvis in situ-afprøvning med høj afprøvningsdækning. På grund af den høje afprøvningsdækning i den delvise afprøvning, kan tidsintervallet mellem komplette afprøvninger øges betydeligt, hvilket reducerer livscyklusudgifterne. Ved hjælp af en reduktion i hyppigheden af komplette afprøvninger reduceres systemrisici (dvs. beskadigelse i forbindelse med afmontering/geninstallation af følere eller ledninger), og risikoen for medarbejderne reduceres.