Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Rent arbejde hos Emmi

Effektiv spildevandsbehandling med Oxymax COS61D i SBR på et mejeri

Takket være optimal regulering af luftningssystemet i SBR (Sequencing Batch Reactor – luftningstank med diskontinuert tilførsel) opnår mejerivirksomheden Emmi energibesparelser på 40-50 % i processen med for-klaring af spildevand.

Bæredygtig spildevandsbehandling på Emmis mejerianlæg i Dagmersellen, Schweiz ©Endress+Hauser

Bæredygtig spildevandsbehandling på Emmis mejerianlæg i Dagmersellen, Schweiz

Oversigt over fordele

  • Energibesparelser på 40-50 % i processen for spildevandsbehandling takket være præcis regulering af iltpumperne

  • Omkostningsbesparelser i hele processen

  • Emmis koncept med bæredygtighed understøttes af lange serviceintervaller og systemernes høje stabilitet

  • Samtidig overvågning af flere målepunkter og parametre vha. sendere med flere kanaler

  • Det energiholdige slam kan efterfølgende bruges til produktion af biogas

Udfordringer

Virksomheden ønsker at minimere produktionsaktiviteternes belastning af miljøet. Der var derfor følgende mål:

  • Bæredygtig klaring af spildevand med en reduktion på over 95 % af det kemiske iltforbrug (COD)

  • samt betydelige energibesparelser.

Det betød, at den høje COD-belastning på 5.000 mg/l skulle reduceres til ca. 300 mg/l i ICR (Internal Circulation Reactor – intern cirkulationstank) placeret opstrøms og efterfølgende reduceres til ca. 15 mg/l i SBR.

Vores løsning

Hos Emmi garanterer Endress+Hausers systemer en effektiv rengøringsproces i SBR:

  • Den digitale og optiske Oxymax COS61D-sensor sikrer hurtig, kontinuerlig måling af spildevandets iltniveau.

  • Liquiline CM44-senderen, som har flere kanaler, overfører værdierne til kontrolrummet.

Resultatet er, at rengøringsprocessen understøttes på en pålidelig måde, og den omkostningsintensive iltforsyning begrænses. Parallel pH-overvågning foretaget af Orbisint CPS11D-sensorer forhindrer, at der forekommer fermentering.