Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Har du problemer med at opnå et pålideligt niveausignal i dampkedlen?

Endress+Hauser giver større tilgængelighed for anlægget med løsninger til en mere sikker og bedre måling

Hvis vandniveauet er for lavt, kan overophedning af vandvæggens rør forårsage alvorlige ulykker, som medfører dyre reparationer, nedetid og personskade eller dødsfald for personalet. Hvis niveauet er for højt, overføres der kedelvand til overhederen eller turbinen, hvilket kan medføre skader og dermed omfattende vedligeholdelsesomkostninger eller udfald for turbinen eller kedlen. Styring af vandniveauet kræver avancerede teknikker, da niveaumålingen skal være nøjagtig og overføres til kontrolsystemet.

Fordele

  • Certifikatet tillader drift af dampbeholderen i 72 timer uden kontinuerlig kontrol

  • Certifikatet kan bruges i alle EU-lande til at antage overensstemmelse for sikkerhedstilbehøret med trykudstyrsdirektivet (PED), hvis der desuden benyttes en egnet aktuator (f.eks. kontaktor, sikkerhedsventil)

Niveaumåling af differentialtryk (dp) kan være vanskeligt

Anlægspersonalet er ret bekendt med dp-sendere, da de har en lang driftshistorik. De har dog deres begrænsninger. Outputtet for en traditionel dp-sender har unøjagtigheder, som primært skyldes ændringer i det statiske tryk og vanddensiteten i hver forgrening samt i dampen og vandet inde i kedlen. Vand ved høje temperaturer gennemgår densitetsændringer uafhængigt af dem, der forårsages af temperaturudsving.

Større tilgængelighed med et innovativt alternativ

©Endress+Hauser

Derfor tilbyder vi integrerede radartransmittere med styrede bølger (Levelflex) til dig. Disse sendere sikrer større anlægstilgængelighed, da de tilbyder flere niveauregistreringsfunktioner, selv under krævende forhold.

Vores procesingeniørkunder værdsætter dette på grund af:

  • Kompakt design

  • Nem installation og betjening

  • Mere pålidelige målinger og bedre ydelse

  • Hurtig svartid

  • Forbedret kontrol, analyse og kommunikation

Ikke en enkel transmitter, men en komplet omføringsløsning

Vi tilbyder desuden Levelflex som en komplet omløbsløsning af høj kvalitet, der reducerer dine omkostninger med ca. 25 % ved udvikling eller modernisering af et nyt anlæg. Fordi det Levelflex-styrede radarinstrument også kan formonteres i omløbet og forhåndskonfigureres ved levering, kan du minimere loading- og monteringsomkostningerne. Alt i alt er den Levelflex-styrede radar stort set vedligeholdelsesfri, da den ikke har nogen mekanisk bevægelige dele, og dermed reduceres nedetiden for dit anlæg

Tilgængelige certifikater: EN12952-11:2007 og EN12953-9:2007

Levelflex M og den nye Levelflex FMP 54 er TÜV-certificeret i henhold til de to standarder EN 12952 og EN 12953. Det betyder, at producenter af dampbeholdere kan installere Levelflex i en redundant kombination (1oo2 eller 2oo3) som lavtvandsniveau- (LWL) eller højtvandsniveaubeskyttelse (HWL) sammen med enten universalsenderen med kontrolfunktion RMA42 eller en sikkerheds-PLC.

Downloads