Perfekt overvågning - procesoptimering med inline fotometre

Selvom det fotometriske princip er blevet diskuteret så langt tilbage som i det 18. århundrede, er fotometre stadig meget populære i dag. Takket være deres enkle måleprincip, hurtige reaktionstid, lave vedligeholdelse og minimale krydsfølsomhed med andre procesparametre kan fotometre anvendes i en bred vifte af forskellige applikationer.

Optimeret proces med inline målinger

Det enkle måleprincip er baseret på interaktionen mellem det synlige lys og mediet. Direkte inline måling erstatter tids- og arbejdskrævende prøvetagning samt efterfølgende laboratorieanalyse, hvilket gør fotometrien ideel til optimering af processtyring og produktudbytte, da operatørerne hurtigt kan reagere på selv de mindste ændringer. Moderne fotometre muliggør præcis og reproducerbar koncentrationsmåling ved at bestemme UV absorption, farve, NIR absorption, turbiditet og cellevækst.

Sensorer til enhver applikation

De enkelte sensoregenskaber bestemmer primært fotometriens anvendelse og egnethed til en specifik applikation. Faktorer såsom installationsbetingelser, industrielle direktiver, det krævede nøjagtighedsniveau samt krav til service og vedligeholdelse spiller en afgørende rolle. Med transmitterplatformen Liquiline CM44P og tilhørende sensorer tilbyder Endress+Hauser løsningen til enhver applikation. F.eks. OUSBT66-cellevækst sensoren til applikationer i fødevareindustrien.

OUSBT66 NIR sensor - gæringseksperten

OUSBT66-sensoren måler faststoffer, cellevækst og biomasse gennem absorptionsniveauet i NIR-området og bruges til at styre og overvåge fermenterings- og krystalliseringsprocesser. Sensorens primære anvendelsesområder indbefatter cellevækstkontrol ved bakteriel fermentering og applikationer i pattedyrcellekulturer. 12mm-designet med standard PG13.5 gevind muliggør installation i en bioreaktor enten direkte gennem endepladen eller ved hjælp af en standardløsning.

OUSBT66 er tilgængelig i flere længder og optiske afstande, der passer til forskellige installationsbetingelser samt et bredt udvalg af celletyper og cellekoncentrationer. Det hygiejniske design i rustfrit stål har safirglas, der gør det nemt at rengøre, sterilisere og endog autoklavere sensoren. Med OUSBT66 kan brugeren få en stabil og hurtig måling af gæringsprocessen, uden at tage manuelle prøver.

Læs mere om OUSBT66.

Læs mere om transmitterplatformen Liquiline CM44P.

Perfekt overvågning - procesoptimering med inline fotometre ©Endress+Hauser

Kontakt