Promag W 300/400/500
til ubegrænset måling

Verdens første elektromagnetiske til flowmåling uafhængigt af flowprofil og monteringsplacering

I vand- og spildevandsindustrien er høj målenøjagtighed afgørende for at opnå optimal processtyring. Forskellige faktorer, som f.eks. et tæt rørledningsnetværk eller forhindringer i røret, forårsager flowturbulens, der påvirker nøjagtigheden. Promag W fra Endress+Hauser er udstyret med "0 x DN med fuldt nominelt tværsnit", en løsning på denne udfordring, som er den eneste af sin slags i verden: maksimal måleydelse uden rørbegrænsning og dermed uden tryktab.

Fordele

  • Bedste målepræstation uafhængigt af flowprofiler

  • Den første og eneste elektromagnetiske flowmåler uden ind- og udløb (0 x DN), ingen målerørsbegrænsninger (fuldt nominelt tværsnit) og dermed ikke noget tryktab

  • Den perfekte løsning til installation, hvor der ikke er ret meget plads, f.eks. på ramper; især efter fittings og andre turbulensgenererende forhindringer i røret

Promag W 300-/400-/500-flowmålere med optionen "0 x DN med fuldt nominelt tværsnit" måler med høj nøjagtighed (±0,5 %). De er særligt velegnede til installation på steder, hvor der ikke er ret meget plads, f.eks. på ramper, da der ikke kræves ind- eller udløb. Promag W kan dermed nemt håndtere hyppigt forekommende hvirvler nedstrøms for forhindringer som f.eks. rørbøjninger, indføringsinstrumenter, akkumulering på rørvæggen, tætninger, der stikker ud, eller forskellige indvendige diametre. Takket være konstruktionen uden begrænsninger er der ikke noget tryktab.

Innovativ målesignalanalyse

Det nye og innovative målekoncept Promag W (0 x DN) byder på flere måleelektroder, der registrerer flowet. Det giver væsentlig større densitet for målte data end for standardinstrumenter. Sammen med den raffinerede signalanalyse er det også muligt at opnå pålidelige måleresultater ved hvirvler.

Fleksibel installation uden tryktab

Ved flowforstyrrelser var anlægsoperatører før i tiden nødt til enten at følge de anbefalede indløb/udløb eller bruge et instrument med et begrænset målerør, der reducerer hvirvler. Ofte er der dog ikke tilstrækkeligt lange lige rørdele, og begrænsninger forårsager tryktab samt højere energiforbrug og omkostninger til pumpedrift.
Med den nye option, "0 x DN med fuldt nominelt tværsnit", kan pålidelige målte værdier, fleksibel installation og omkostningseffektiv drift nu nemt kombineres.

Transmitterteknologi til enkel systemintegration

Promag W kan kombineres med forskellige transmittere: som en kompakt (Proline 300/400) eller ekstern version (Proline 400/500) med op til 4 ind- og udgange. De går ikke på kompromis, hvad angår ydeevne og nøjagtighed. Den digitale signalbehandling begynder i den intelligente sensor og udgør grundlaget for en pålidelig, nøjagtig måling. Fuld adgang til alle måledata, herunder diagnostikdata indhentet via Heartbeat Technology, er altid muligt via digital datatransmission eller ind- og udgangene.

Promag W – verdens første elektromagnetiske flowmåler til ubegrænsede målinger

Billede af elektromagnetisk flowmåler Proline Promag W 400 med fuldt nominelt tværsnit og uden ind- og udløb ©Endress+Hauser

Proline Promag W 400 til vand og spildevand – med ekstra elektroder til nøjagtige målinger uafhængigt af flowprofil

Billede af elektromagnetisk flowmåler Proline Promag W 300 / 5W3B til vand- og spildevandsindustrien ©Endress+Hauser

Proline Promag W 300 til vand og spildevand – nyhed med ekstra elektroder til nøjagtige målinger uafhængigt af flowprofil

Billede af elektromagnetisk flowmåler Proline Promag W 500 / 5W5B til vand- og spildevandsindustrien ©Endress+Hauser

Proline Promag W 500 til vand og spildevand – nyhed med ekstra elektroder til nøjagtige målinger uafhængigt af flowprofil