Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Endress+Hauser-koncernens bæredygtighedsrapport

Ansvarlighed hos Endress+Hauser

Bæredygtighed har dybe rødder i vores familiedrevne virksomhed. Vi har derfor et mål om at kombinere økonomisk succes med miljømæssig og social ansvarlighed. Bæredygtighedsrapporten skal hjælpe os med at sikre yderligere fremskridt.

Ansvarlighed hos Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Bæredygtighedsrapport

Vi ser bæredygtighed som et holistisk koncept med både en økonomisk, social og miljømæssig dimension. Alle tre dimensioner hænger tæt sammen og er gensidigt afhængige. Vi skal kunne opfylde vores sociale og miljømæssige forpligtelser, før vi kan opnå langsigtet økonomisk succes. Omvendt er det kun økonomisk succesfulde virksomheder, som er i stand til at leve op til deres miljø- og samfundsmæssige ansvar.

Offentliggjort siden 2014

I 2014 skabte vi grundlaget for omfattende bæredygtighedsrapportering for hele koncernen. I mellemtiden har vi udarbejdet tilhørende interne strukturer og processer, så de definerede nøgleindikatorer kan implementeres i hele koncernen. Resultaterne og konklusionerne blev desuden indarbejdet i vores nye Strategi 2020+, som omfatter forskellige mål, der er tæt forbundet med bæredygtighed.

EcoVadis-vurderingen

Vi måler også vores succes baseret på resultaterne af EcoVadis-vurderingen, som danner udgangspunkt for vores årlige undersøgelse af bæredygtigheden for vores forretningsprocesser. Det er vores mål at være blandt de øverste 25 procent inden for de vurderede virksomheder. Desuden vil opnåelse af gode resultater i vores regelmæssige kunde- og medarbejderundersøgelser være et af vores strategiske mål fremover.

Holistisk billede

Ved at kombinere disse data med økonomiske indikatorer som omsætningsvækst, resultatgrad og soliditet opnår vi et holistisk billede af virksomhedens udvikling.

Download vores bæredygtighedsrapport her

Kontakt