Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop
Minimer projektrisiciene i alle faser ved at samarbejde med Endress+Hauser – hovedleverandør af instrumenter (MIV)

Minimer risiciene ved projektstyring i den kemiske industri

Brug os som hovedleverandør af instrumenter (MIV) for at minimere risiciene og optimere CAPEX

Som anlægsdesigner eller EPC er jeres primære udfordringer i forbindelse med internationale projekter at afslutte projektet til tiden og inden for budgettet. I den kemiske og petrokemiske industri kan projektstyrings- og projektudførelsesteamet ske at sidde langt fra hinanden. Som hovedleverandør af instrumenter (MIV) med global tilstedeværelse kan vi hjælpe med at opfylde tidsplanen for jeres projekt og reducere omkostningerne ved at være behjælpelige med lokal projektstyringsekspertise.

30 %

Besparelse på CAPEX og tid i jeres procesautomatiseringsprojekt ved brug af traditionel tilgang.

Kontorsituation

En betroet partner til jeres globale projekter i procesindustrien.

Brug os som hovedleverandør af instrumenter (MIV) i jeres projekter i procesindustrien. Lad os være jeres ekspertpartner lige fra de tekniske forhånds- og designundersøgelser (FEED) til selve driften. Uanset hvilken type kemisk eller petrokemisk anlæg det drejer sig om, er vi ved jeres side som én partner, der påtager sig det fulde ansvar for alle relaterede tjenester og muliggør optimal projektudførelse. Vores virkefelt omfatter alle de nødvendige tjenester til at opfylde alle jeres behov:

 • Alle instrumenter og relaterede tjenester.

 • Én partner, som sikrer kontinuitet og undgåelse af tvetydigheder.

 • Erfarne professionelle, som mindsker behovet for ændringer, så tidsplanen holder bedre.

 • Suveræne processer, metodologier og værktøjer, som fremmer effektivitet og repeterbarhed, så der er færre risici.

 • Standardisering giver mindre varians og reducerer kompleksiteten ved udførelse og minimerer MRO-omkostningerne.

Hvad I kan gøre

Klik jer vej gennem grafikken, og find ud af, hvordan vi kan håndtere jeres procesindustriprojekter.

 • Traditionel tilgang til projekthåndtering med flere leverandører er i sagens natur kompleks. ©Endress+Hauser

  Traditionel tilgang til projekthåndtering med flere leverandører er i sagens natur kompleks.

 • Et samarbejde med Endress+Hauser som jeres professionelle projektpartner hjælper med at sikre kontinuitet. ©Endress+Hauser

  Brug af os som jeres professionelle projektpartner hjælper med at sikre kontinuitet og undgå tvetydigheder selv med tredjeparter involveret.

 • Endress+Hauser er jeres partner i alle faser af jeres projekter! ©Endress+Hauser

  Jeres partner i alle faser! Brug af en dygtig instrumentleverandør, der tager ansvar for alle leveringer, reducerer integrationsrisikoen betydeligt.

 • Grafik med Endress+Hauser, der viser vores tilbud som hovedleverandør af instrumenter (MIV). ©Endress+Hauser

  Som hovedleverandør af instrumenter (MIV) kan vi opfylde jeres specifikke projektkrav ved at sammensætte vores instrumenter og tjenester i forskellige kombinationer.

 • Vores interne processer er standardiserede, bruges globalt og er baseret på det internationale PMI-regelsæt. ©Endress+Hauser

  Vores interne processer er standardiserede, bruges globalt og er baseret på internationale PMI-regelsæt (Project Management Institute) (PMBOK Guide)

 • Cyklen med Plan Do Check Act ©Endress+Hauser

  1. Plan (projektplanlægning) 2. Do (udfør projektarbejdet i henhold til planen) 3. Check (identificer afvigelser mellem plan/de faktiske forhold) 4. Act (indfør de relevante justeringer)

 • Benyt avancerede værktøjer til integreret teknik med elektronisk overførsel. ©Endress+Hauser

  Benyt avancerede værktøjer til integreret teknik med elektronisk overførsel.

 • Stærke alliancer og stærke partnere med åben integration hjælper med at sænke risiciene betydeligt © Endress+Hauser

  Stærke alliancer og stærke partnere med åben integration hjælper med at sænke risiciene betydeligt og reducere integrationsomkostningerne.

Harmoniseret projektproces ved opførelse af et nyt kemikalieanlæg

Et skridt foran i jeres projekt med vores tilgang som MIV

Den nuværende udbredte tilgang, hvor der bruges flere leverandører af måleinstrumenter, er i sagens natur kompleks. Evaluering af flere budpakker, kommunikation med en lang række kontaktpersoner, koordination og udførelse af flere processer og procedurer betyder ekstra arbejde, ineffektivitet og risiko for projektet. Brug af os som MIV betyder, at alle instrumenter fra måletransmittere til målere, tilbehør og tjenester leveres som én samlet pakke.

 • Et enkelt kontaktpunkt for både salg og udførelse giver mindre kompleksitet og færre risici.

 • Teknologi- og sikkerhedskonsulenter deltager allerede tidligt i forløbet, så der er tilstrækkelig tid til at finde de bedst egnede løsninger.

Projektstyring

Tidlig involvering af alle parter - hurtigere tid til markedet

De grundlæggende elementer for en MIV bygger på tidlig involvering, integrerede teams og tydelig kommunikation, så man reducerer usikkerhed, risici og omkostninger i forbindelse med projekter. Der er stadig tid til at overveje og diskutere bestemte tekniske løsninger i den tidlige fase af et projekt. Dermed undgås sene ændringer af instrumenter, da den bedst egnede teknologi til formålet vælges allerede første gang.

 • Hurtig indhentning af dokumentation som f.eks. CAD-tegninger muliggør tidligere gennemgang af modeller og rørskemaer, så produktionen kan starte tidligere og tidsplanen afkortes.

 • Risikoen for instrumentændringer under udførelsesfasen reduceres, fordi der blev valgt den rette teknologi første gang.

Teknik

Ro i sindet med en agil organisation ved jeres side

Når projektet er afsluttet, og kemikalieanlægget er oppe at køre, er vi stadig til rådighed i hele anlæggets levetid. Som MIV hjælper vi jer ikke kun under projekt- og udførelsesfasen, men også i driftsfasen. Denne omfattende tilgang reducerer de kontaktflader og mangler, der forekommer under drift ved brug af flere leverandører.

 • Spar tid med hurtig dokumentation, der er tilgængelig når som helst og hvor som helst, også via mobiltelefonen

 • Reducer omkostningerne med forenklede indkøb, opmagasinering og MRO-processer

Folk på stedet under projektfasen i kemikalieindustrien

Fordele

Vores primære mål er, at I opnår succes. Uanset hvor stort jeres projekt i procesindustrien er, eller uanset hvor mange partnere der er involveret, hjælper vores eksperter jeres globale projekter i procesindustrien med deres omfattende knowhow om anvendelsesområder og projektstyringsekspertise. Vi giver den nødvendige hjælp til at mindske projektrisiciene lige fra FEED til udførelse og drift.

4 uger

af tidsplanen for jeres projekt kan spares væk ved hjælp af vores elektroniske dataudveksling, hvis man antager, at der er tale om 800 instrumenter, i forhold til den traditionelle metode.

80 %

af jeres tid spares til oprettelse af tekniske dokumenter som f.eks. CAD-tegninger ved brug af vores tekniske værktøj, hvis man antager, at der skal defineres 800 instrumenter, i forhold til den traditionelle metode.

USD 25.000

spares på reservedele ved at bruge os som MIV ved projektinstrumenter til en værdi af USD 700.000

Succeshistorier

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk