Forbedr vandprojekter med en hovedleverandør af instrumenter

Gør projektstyringen mindre kompleks ved at benytte vores omfattende instrumentportefølje

Den primære udfordring ved projektstyring er at gennemføre projektet til tiden og inden for budgettet. Dette gælder også i vandindustrien. Måleinstrumenterne udgør muligvis kun en lille del af det samlede projekt, men de er afgørende for anlæggets succes på langt sigt. Instrumenterne skal vælges omhyggeligt, så vandsikkerheden og effektiviteten opretholdes. Instrumentvalget bliver betydeligt nemmere ved at bruge en hovedleverandør af instrumenter som f.eks. Endress+Hauser.

En betroet partner til jeres globale projekter

Brug af Endress+Hauser som hovedleverandør af instrumenter har mange fordele for jer. Vi støtter jer som en partner, der tager det fulde ansvar for alle relaterede serviceydelser og muliggør optimal projektudførelse. Vi er jeres ekspertpartner lige fra de tekniske forhånds- og designundersøgelser (FEED) til selve driften. Vores tilbud opfylder alle jeres behov i forbindelse med styring af projektet:

 • Alle relevante instrumenter og relaterede serviceydelser.

 • Erfarne professionelle mindsker behovet for ændringer, så tidsplanen holder bedre.

 • Standardisering af porteføljen begrænser varians, gør udførelsen mindre kompleks og minimerer MRO-omkostningerne.

 • Omfattende serviceportefølje i hele levetiden

Vores tilgang til projektstyring

Traditionel tilgang til projektstyring ©Endress+Hauser

Den traditionelle tilgang til projektstyring med flere leverandører er i sagens natur kompleks.

Et samarbejde med os som projektpartner hjælper med at sikre kontinuitet og undgå tvetydigheder. ©Endress+Hauser

Brug af os som jeres professionelle projektpartner hjælper med at sikre kontinuitet og undgå tvetydigheder selv med tredjeparter involveret.

Vi sammensætter vores instrumenter og serviceydelser i forskellige kombinationer. ©Endress+Hauser

Som hovedleverandør af instrumenter kan vi opfylde jeres specifikke projektkrav ved at sammensætte vores instrumenter og serviceydelser i forskellige kombinationer.

Alt fra én kilde

Projektstyring

Fordele ved brug af en hovedleverandør

Brug af flere leverandører af måleinstrumenter gør uundgåeligt alle projekter mere komplekse: forskellige tilbudspakker, kommunikation med forskellige kontaktpersoner og koordination af forskellige processer. Det kan medføre en ekstra indsats eller måske endda betyde, at projektdeadlines og budgettet er i farezonen. Med Endress+Hauser som hovedleverandør leveres alle instrumenter fra måletransmittere til målere, tilbehør og tjenester som én samlet pakke.

Teknik

Tidligt engagement, som sikrer problemfri projektudførelse

Tidligt engagement, integrerede team og tydelig kommunikation udgør grundstenene i en tilgang til projekter som hovedleverandør. Ideelt medfører dette lavere omkostninger og færre risici. Den primære årsag er, at i den første planlægningsfase kan der stadig diskuteres forskellige tekniske løsninger. På den måde undgås ændringer i sidste øjeblik, og I kan vide jer sikre på, at der vælges den bedst egnede teknologi lige fra starten af.

Serviceydelser i hele levetiden

Ved jeres side i hele levetiden

Når projektet er færdigt, kan I stadig sætte jeres lid til Endress+Hauser, som yder support i hele levetiden. Denne omfattende tilgang med én hovedleverandør reducerer de kontaktflader og mangler, der forekommer under drift ved brug af flere leverandører. I kan for eksempel spare tid takket være dokumentation, der er let tilgængelig når som helst. Og I reducerer omkostningerne med forenklede indkøbs-, lager- og MRO-processer

Se vores sortiment!

Fordele

Brug af Endress+Hauser som hovedleverandør til jeres vandindustriprojekter giver ikke alene en nemmere projektudførelse, men reducerer også omkostningerne i hele anlæggets levetid. Og vores eksperters omfattende branche- og applikationsviden kombineret med deres knowhow om projektstyring sikrer, at I overholder jeres deadlines og holder jer inden for budgettet.

 • 4 uger

  af tidsplanen for jeres projekt kan spares væk ved hjælp af vores elektroniske dataudveksling, hvis man antager, at der er tale om 800 instrumenter, i forhold til den traditionelle metode.

 • 80 %

  af jeres tid spares til oprettelse af tekniske dokumenter som f.eks. CAD-tegninger ved brug af vores tekniske værktøj, hvis man antager, at der skal defineres 800 instrumenter, i forhold til den traditionelle metode.

 • 25.000

  USD sparet til reservedele ved samarbejde med os som hovedleverandør, hvis man antager, at der er tale om en instrumentprojektværdi på 700.000 USD.