Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Endress+Hauser er rustet til fremtiden

Virksomheden skaber mere plads til produktion af flowmålere og udvikling af Industri 4.0-løsninger.

Publiceringsdato: 01.07.2022

Endress+Hauser Flow – kompetencecentret for flowmåling

-

Endress+Hauser Flow har over de seneste 45 år skabt sig en førerposition blandt producenter af industrielle flowmålere til væsker, gasser og damp. Virksomheden hjælper kunder med moderne, skræddersyede målere – fra det kommunikative enkeltmålepunkt til komplette løsninger for overordnede processtyringssystemer – og beskæftiger mere end 2.340 medarbejdere på syv lokationer i henholdsvis Reinach (Schweiz), Cernay (Frankrig), Greenwood (USA), Aurangabad (Indien), Suzhou (Kina), Itatiba (Brasilien), Coburg og Freising (begge Tyskland).

Endress+Hauser er på vækstkurs. I de forgangne fem år er antallet af medarbejdere i Reinach (kanton Basel-Landschaft) steget med 20 procent til over 2.000 personer.

Parallelt blev de producerede styktal forøget væsentligt, og sortimentet af digitale løsninger blev udvidet. Specialisten inden for måle- og automatiseringsteknologi har investeret 60 millioner schweiziske franc i sit campus for at imødekomme de nye krav til arbejdsmiljø, uddannelsespladser og digitalisering.  

Byggeriet blev indledt i 2019 og indvielsen fejres den 1. juli: Endress+Hauser har opført en knap 150 meter lang bygning i Reinach. Til dette formål blev et friareal og en eksisterende bygning i Kägenstrasse benyttet. Det ekstra brugsareal udgør mere end 25.000 kvadratmeter – det svarer til ca. fire fodboldbaner. I alt indgik blandt andet ca. 19.000 kubikmeter beton og 2.200 ton armeringsstål i byggeriet.

I nybyggeriet har Endress+Hauser Flow, kompetencecentret for flowmåling og Endress+Hauser Digital Solutions, der er ansvarslig for alle opgaver vedrørende digital kommunikation og automatiseringsløsninger i koncernen, til huse. De første medarbejdere er allerede flyttet ind.

Produktionsudvidelse og ekstra arbejdspladser

Endress+Hauser imødekommer med det nye byggeri den vedvarende efterspørgsel efter førsteklasses flowmålere og løsninger til det industrielle Internet of Things (IIoT) inden for procesindustrien. Væsker og gasser skal monitoreres, måles og afregnes stadig mere præcist. Dette skyldes blandt andet strengere lovbestemmelser og højere krav på globalt plan til kvalitet og miljøbeskyttelse.

Endress+Hauser Flow har reageret på disse udviklingstendenser og udvidet sortimentet samt fordoblet styktallet i de seneste ti år. Konsekvens: en konstant udvidelse af produktionen og skabelse af ekstra arbejdspladser. Med den nyeste investering understreger familievirksomheden sit tydelige tilhørsforhold til Reinach og Basel-regionen, hvor koncernen er fast forankret.

Fokus på samarbejde

Udvidelsen betyder, at ca. 1.050 medarbejdere flytter ind i de forskellige bygninger. Takket være de ekstra kvadratmeter opstår mere kollektive arbejdsområder. "Vi implementerer såkaldt "Activity Based Working" - dvs. aktivitetsbaseret arbejde - med henvisning til New Work-filosofien. Til forskellige aktiviteter findes der forskellige arbejdsområder. Medarbejdere kan således vælge den plads, der egner sig bedst til deres opgave“, udtaler Mirko Lehmann, administrerende direktør hos Endress+Hauser Flow.

Særlige coworking-zoner såsom "Innovation Labs" eller projektzoner giver desuden forskellige afdelinger mulighed for at arbejde sammen om et projekt i en længere periode. Medarbejdere må vælge frit mellem en fast eller en delt arbejdsplads. Lyse, venlige lokaler og en moderne infrastruktur har derudover en positiv indvirkning på arbejdsklimaet.

Læringsfremmende uddannelsesområder

At ruste sig til fremtiden er for Endress+Hauser også ensbetydende med at investere i fremtidens medarbejdere. Nybyggeriet placerer uddannelse centralt i virksomheden og giver tilstrækkelig plads til læringsfremmende områder med værksteder, laboratorier og uddannelseslokaler.

Derved kan antallet af uddannelsespladser og -stillinger forhøjes. Hidtil har man uddannet 43 lærlinge/elever i otte stillinger, fra august bliver det knap 50 lærlinge/elever i elleve stillinger. Inden for de næste fem år skal antallet stige yderligere.

Hvert år kan ca. 4.000 besøgende desuden glæde sig over virksomhedens nye besøgs-koncept. Dette indeholder ud over et nyindrettet receptionsområde også et nyt besøgscenter med det integrerede oplevelsesunivers "Flow Experience". Her vil det på mere end 2.000 kvadratmeter være muligt at opleve varemærket Endress+Hauser og sortimentet af flowmålere allerede før det egentlige fabriksbesøg.

Bæredygtigt energikoncept

Endress+Hauser anvender desuden den nye bygning til i endnu højere grad at bringe virksomhedens vedvarende økonomiske vækst i harmoni med dens miljømæssige og sociale ansvar. I relation til målet for Endress+Hauser Flows bæredygtighedsstrategi, nemlig at opnå en CO2-neutral drift af virksomhedens bygninger i 2030, lægges der stor vægt på en klimaskånsom ressourceudnyttelse.

I forbindelse med energikonceptet akkumuleres eksempelvis den producerede restvarme i en akkumuleringstank til varmt vand og anvendes efterfølgende til opvarmning. Endvidere hjælper en omfattende energiovervågning ved hjælp af måleinstrumenter fra virksomhedens eget sortiment med en konstant optimering af bygningsdriften.

På den nye bygnings tag er der installeret et omfattende solcelleanlæg. Det leverer en ydelse på 365 kilowatt-peak og dækker dermed det årlige strømforbrug for ca. 75 enfamilieshuse. Samlet set råder Endress+Hauser i Reinach nu over et solcelleareal på 3.700 kvadratmeter med en ydelse på ca. én megawatt peak. Virksomheden er dermed en af de største producenter af solenergi i Basel-regionen.

Desuden har man etableret to bisværme på taget og plantet bivenlige blomster. Projektet er et bidrag til at bevare biodiversiteten, da de små insekter er de vigtigste plantebestøvere i Mellemeuropa.

Downloads

    EH_2022-01-07_Reinach.zip

Presseliste

Få de nyeste pressemeddelelser og nyheder direkte i din indbakke. Hold dig opdateret ved at opdateret på Endress+Hausers presseliste.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in: *
Select the industries you are interested in:

Do you want to receive invitations to Endress+Hauser (digital or live) press events? 

Personal data

Fields marked with * have to be filled out. You will receive an email with a confirmation of your subscription and the related internet link. Your data will only be used for personalizing your newsletters and will not be passed on to any third party. The information enlisted is voluntarily. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

Kontakt