Styret af Liquiline Control-styresystemet

Automatiseret fjernelse af nitrogen i Stadtlohns rensningsanlæg

Stadtlohns rensningsanlæg regulerer reduktionen af nitrogen ved hjælp af Liquiline Control-styresystemet. Styresystemet regulerer lufttilførslen til luftningsbassinerne afhængigt af den aktuelle koncentration af næringsstoffer i spildevandet.

Liquiline styresystemet styrer nitrifikations- og denitrifikationsfaserne i Stadtlohns rensningsanlæg. ©Endress+Hauser

Én af luftningsbassinerne i Stadtlohns rensningsanlæg. Liquiline Control-styresystemet overvåger online målingerne af oxygen og ammonium for at styre nitrifikations- og denitrifikationsfaserne.

ISEmax CAS40D sensoren måler nitrat og ammonium i Stadtlohns rensningsanlæg. ©Endress+Hauser

ISEmax CAS40D sensoren måler nitrat og ammonium. I Stadtlohns rensningsanlæg er der installeret en sensor i udledningen på hvert bassin.

Resultaterne

  • Sikker overholdelse af grænseværdier.

  • Stabil drift.

  • Optimeret energiforbrug.

  • Meget høj procestransparens kombineret med brugervenlighed.

  • Omstilling af bassinerne fra parallel til kaskadevis drift under en anlægsopgradering var ikke noget problem for styresystemet.

Ewald Rathmer

Med Liquiline Control-styresystemet overholder vi på pålidelig vis grænseværdierne i udledningen på vores rensningsanlæg uden at spilde energi som følge af for meget luftning.

Ewald Rathmer, Anlægschef
Stadtlohns rensningsanlæg (Tyskland)
Markus Pries

Vigtige fordele ved Liquiline Control-styresystemet er dets brugervenlighed og transparens. Det kan betjenes ved hjælp af nogle ganske få bestemte parametre. Det gør det hele nemmere for os.

Markus Pries, Elektriker
Stadtlohns rensningsanlæg (Tyskland)

Udfordringen

Kunden havde brug for et styresystem, som automatiserede reduktionen af nitrogen, samtidig med at det også sikrede overholdelse af den officielle nitrogenværdi i anlæggets udledning (TN ≤ 8 eller 12 mg/l, afhængigt af tidspunktet på året). Det var også vigtigt, at styresystemet kunne fungere, når klaringsbassinerne blev ændret fra parallel til sekventiel drift. Opstrømsbassinet anvendes nu i spidsbelastningsfasen, mens det andet bassin anvendes efterfølgende i lavbelastningsfasen.

Koncentrationen af nitrogen i udledningen skulle holdes så konstant som mulig under både spids- og lavbelastningsfaserne. Endvidere skulle løsningen være let at betjene, så personalet kan foretage indstillinger hurtigt og nemt i forbindelse med natte- og weekendvagter.

Vores løsning

Operatøren af rensningsanlægget valgte en komplet løsning bestående af flere forskellige komponenter:

  • Én oxygensensor pr. basin såvel som en ionselektiv sensor for ammonium og nitrat.

  • Programmerbar logikcontroller (PLC) med Liquiline Control-software, som styrer begge bassiner individuelt.

  • Et berøringsfølsomt display anvendes til at betjene systemet fra kontrolrummet.

  • Forskellige tjenester, f.eks. rådgivning, design og konfiguration af controlleren, procesintegration, systemtræning.

Belastningsafhængig luftningskontrol i Stadtlohn

Kunden ønskede, at de to luftningsbassiner i anlægget skulle luftes individuelt. Sensorer i begge bassiner måler parametrene ammonium, nitrat og oxygen. På basis af de målte værdier konfigurerer Liquiline Control-styresystemet et dynamisk referencepunkt for oxygen: afhængigt af ammoniumkoncentrationen injiceres den nøjagtige mængde luft, som kræves for en komplet fjernelse af ammonium (NH4-N). Dette medfører processtabilitet, samtidig med at blæsernes energieffektivitet optimeres.

Endvidere justerer controlleren dynamisk nitrifikations- og denitrifikationsfasernes varighed. Dette forbedrer reduktionen af den samlede mængde nitrogen (TN), hvilket sikrer, at det bevares på et konstant niveau i anlæggets udledning.

Fjernadgang til Liquiline Control-styresystemet

På Stadtlohns rensningsanlæg blev controlleren udstyret med en fjernbetjeningsenhed. Det betyder, at personalet på tilkaldevagt kan overvåge processen og gribe ind hjemmefra, hvis dette skulle blive nødvendigt.