Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Styret af Liquilinesystemet

Automatiseret fjernelse af nitrogen i Stadtlohns rensningsanlæg

Stadtlohns rensningsanlæg styrer reduktionen af nitrogen ved hjælp af Liquiline systemet. Dette smarte system styrer lufttilførslen til beluftnings bassinerne afhængigt af den aktuelle koncentration af næringsstoffer i spildevandet.

Liquilinesystemet styrer nitrifikations- og denitrifikationsfaserne i Stadtlohns rensningsanlæg. ©Endress+Hauser

Én af beluftnings bassinerne på Stadtlohns rensningsanlæg. Liquiline systemet overvåger online målingerne af oxygen og ammonium for at styre nitrifikations- og denitrifikationsfaserne.

ISEmax CAS40D sensoren måler nitrat og ammonium i Stadtlohns rensningsanlæg. ©Endress+Hauser

ISEmax CAS40D sensoren måler nitrat og ammonium. I Stadtlohns rensningsanlæg er der installeret en sensor i udledningen på hvert bassin.

Resultaterne

 • Sikker overholdelse af grænseværdier.

 • Stabil drift.

 • Optimeret energiforbrug.

 • Meget høj procestransparens kombineret med brugervenlighed.

 • En omstilling af bassinerne fra parallel til kaskadevis drift under en anlægsopgradering var ikke noget problem for styresystemet.

Ewald Rathmer

Med Liquilinesystemet overholder vi på pålidelig vis grænseværdierne i udledningen på vores rensningsanlæg uden at spilde energi som følge af for meget beluftning.

Ewald Rathmer, Anlægschef
Stadtlohns rensningsanlæg (Tyskland)
Markus Pries

Vigtige fordele ved Liquiline systemet er dets brugervenlighed og transparens. Det kan betjenes ved hjælp af nogle ganske få bestemte parametre. Det gør det hele nemmere for os.

Markus Pries, Elektriker
Stadtlohns rensningsanlæg (Tyskland)

Udfordringen

Kunden havde brug for et styresystem, som automatiserede reduktionen af nitrogen, samtidig med at det også sikrede overholdelse af den officielle nitrogenværdi i anlæggets udledning (TN ≤ 8 eller 12 mg/l, afhængigt af tidspunktet på året). Det var også vigtigt, at styresystemet kunne fungere, når klargøringsbassinerne blev ændret fra parallel til kaskadevis drift. Det ene bassin anvendes nu i spidsbelastningsfasen, mens det andet bassin anvendes efterfølgende i lavbelastningsfasen.

Koncentrationen af nitrogen i udledningen skulle holdes så konstant som mulig under både spids- og lavbelastningsfaserne. Endvidere skulle løsningen være let at betjene, så personalet kunne foretage indstillinger hurtigt og nemt i forbindelse med natte- og weekendvagter.

Vores løsning

Operatøren af rensningsanlægget valgte en komplet løsning bestående af flere forskellige komponenter:

 • Én oxygensensor pr. basin såvel som en ionselektiv sensor for ammonium og nitrat.

 • Programmerbar logikcontroller (PLC) med Liquiline Control-software, som styrer begge bassiner individuelt.

 • Et touch display anvendes til at betjene systemet fra kontrolrummet.

 • Forskellige services, f.eks. rådgivning, design og konfiguration af controlleren, procesintegration, systemtræning.

Belastningsafhængig beluftningskontrol i Stadtlohn

Kunden ønskede, at de to beluftnings bassiner i anlægget skulle luftes individuelt. Sensorer i begge bassiner måler parametrene ammonium, nitrat og oxygen. På basis af de målte værdier styrer Liquiline Control-styresystemet et dynamisk referencepunkt for oxygen: afhængigt af ammoniumkoncentrationen tilføres den nøjagtige mængde luft, som kræves for en komplet fjernelse af ammonium (NH4-N). Dette medfører processtabilitet, samtidig med at blæsernes energieffektivitet optimeres.

Endvidere justerer controlleren dynamisk nitrifikations- og denitrifikationsfasernes varighed. Dette forbedrer reduktionen af den samlede mængde nitrogen (TN), hvilket sikrer, at det bevares på et konstant niveau i anlæggets udledning.

Fjernadgang til Liquiline systemet

På Stadtlohns rensningsanlæg blev controlleren udstyret med en fjernbetjeningsenhed. Det betyder, at personalet på tilkaldevagt kan overvåge processen og gribe ind hjemmefra, hvis dette skulle blive nødvendigt.

 • Enkle produkter

 • Nemme at vælge, installere og betjene

Teknisk ydeevne

Enkelhed

 • Standardprodukter

 • Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse

Teknisk ydeevne

Enkelhed

 • Avancerede produkter

 • Funktionelle og praktiske

Teknisk ydeevne

Enkelhed

 • Specialiserede produkter

 • Designet til krævende applikationer

Teknisk ydeevne

Enkelhed

Variabel

FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental

Få dækket dine basale målebehov

Teknisk ydeevne
Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean

Administrer nemt dine kerneprocesser

Teknisk ydeevne
Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended

Optimer dine processer med innovative teknologier

Teknisk ydeevne
Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert

Til de mest udfordrende applikationer

Teknisk ydeevne
Enkelhed

Variabel