Virksomhedsadministration for terminaler

Løsninger til administration af alle aktiviteter i din terminal

Vi tilbyder virksomhedsadministration for terminaler ved hjælp af Terminalvision, som er et komplet Windows-baseret terminalstyringssystem, der er beregnet til at håndtere alle de krav, der stilles til vej-, gods- og skibslæsningsdepoter og -terminaler. Det er desuden et åbent system, som er designet til brug sammen med de fleste leverandørenheder, der bruges til adgangskontrol, loading-computere og vognvægte. Systemet er designet, så det kan konfigureres og forbindes med dine virksomhedssystemer som f.eks. SAP.

Virksomhedsadministration

Terminalvision er designet til brug sammen med virksomhedsoplysninger og virksomhedssystemer såsom SAP. Systemet er især meget tæt integreret i SAP Business One, som er egnet til mindre terminaloperatører, og kan tilbyde dem en fuldt integreret virksomhedsløsning, der er egnet til alle arbejds- og rapporteringsbehov. For eksempel kan alle transaktioner knyttes til økonomisk planlægning samt konfusion af aktier og tildeling af mængder på tværs af flere kunder og konti.

Driftsstyring

Alle transaktioner og revisionssporposter gemmes i Terminalvision-serverdatabasen. Systemet har en omfattende forespørgselsfunktion, der gør det muligt for brugerne at udarbejde meget detaljerede rapporter, herunder mulighed for at sortere, filtrere og gruppere oplysninger til statistisk gennemgang for terminalledere. Systemet har en række enkle statistikværktøjer, der kan bruges til at analysere poster og udarbejde parameterprognoser, så brugerne kan optimere planlægningen af modtagelser til opfyldning af lagrene.

Blanding og injektion af additiver

Administration af blanding og additiver er almindeligt i dag og skal styres for de forskellige blandings- og additivstrategier, der kræves til forskellige virksomheder. Blanding og additiver kan administreres på flere måder afhængigt af loading-computernes funktionalitet. Hvis loading-computeren understøtter additiver og blanding, downloades dataene til loading-computeren sammen med loading-oplysninger, som derefter klarer resten.

Downloads