Energiløsninger i smart skala til trykluftssystemer

Reducer omkostningerne med forbedret systemydelse

Trykluftssystemer er komplekse systemer og udvikles ofte med tiden. Med konstant systemovervågning vha. relevante KPI'er holdes operatører, tilsynsførende og ledelsen informeret, og konstruktiv energistyring bliver muligt. Fordi op til 85 % af de samlede omkostninger for et trykluftssystem er energiomkostninger, betaler det sig at investere i måle- og systemudstyr. Vi hjælper dig til at nå dine mål med vores energiløsninger i smart skala til trykluftssystemer.

Kompressoreffektivitet

Nøglen til evaluering af kompressorens ydelse er strøm- eller luftforbruget. Det hjælper med at:

  • Måle kompressorer og optimere deres brug

  • Optimere kontrolsystem/belastningsprofil

  • Opnå system-/ydelsesforbedringer

Ud over beregning af effektiviteten indikerer kompressorernes strømforbrug belastningstiden/manglende udnyttelse, som har stor indflydelse på energiomkostningerne. En anden parameter, som har stor betydning for kompressor- og systemydelsen, er trykket.

Systemafbalancering og lækage

Typiske anlæg har en lækhastighed på 20-30 % af den samlede produktionskapacitet for trykluften. I systemer, der vedligeholdes ordentligt, kan dette tab reduceres til under 10 %. Ved at bruge flowmåling på forskellige punkter i luftsystemerne kan afbalancering bruges til at beregne lækagetab "i tide" og dermed:

  • Registrere og reparere brud eller lækager

  • Undgå driftstab

  • Undgå længere køretid for kompressoren

  • Reducere vedligeholdelse og holde uplanlagt nedetid på et minimum

  • Undgå tilføjelse af unødvendig kompressorkapacitet

Luftforbrug

Tildeling af energiforbrug til bestemte områder og processer er en af de afgørende faktorer for energistyringssystemer (f.eks. ISO 50001) og en forhåndsbetingelse for transparent bogføring. Nøjagtig måling af luftforbruget pr. produktenhed er også nyttigt for optimering af produktionsprocesserne. Desuden er dataene egnet til en evaluering af CO2-aftrykket.

Anvendelse med trykluft – parametre

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Downloads