Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Endress+Hauser udviser selvsikkerhed

Koncernen holder fanen højt på trods af pandemien og kommer godt fra start i 2021

Endress+Hauser kom godt igennem pandemiåret 2020. På trods af faldende omsætning opretholdte virksomheden, der er specialiseret i måleinstrumentering og automatiseringsteknologi, en rentabilitet på et højt niveau og styrkede sin økonomi. Koncernen skabte nye job og udvidede sit globale salgs- og produktionsnetværk. CEO Matthias Altendorf anser Endress+Hauser for at være godt rustet, både til usikre tider og til økonomisk oprustning.

Virksomheden skaber værdi for samfundet

Det lykkedes for Endress+Hauser både at beskytte folks sundhed og fortsætte med at yde massiv support til kunderne, sagde CEO Matthias Altendorf i forbindelse med den årlige pressekonference i Basel, Schweiz. "Vi hjalp med at holde vigtige områder af vores daglige liv kørende under pandemien. Vores arbejde er vigtigt for vores kunder og for samfundet." Endress+Hauser-produkter bruges f.eks. til at fremstille vacciner. Datterselskabet Analytik Jena leverer PCR-teknologi til at detektere coronavirus.

Digitalisering spillede en vigtig rolle og var med til at sætte skub i tingene under pandemien – i produkter, i samarbejder, i interne processer. Kunderne har længe været i stand til at klare de daglige transaktioner via Endress+Hausers websted. Antallet af registrerede brugere på platformen blev fordoblet, og onlineaktiviteterne steg med 39 procent. Hvis der er behov for det, kan Visual Support-appen bruges til rent virtuelt at transportere serviceteknikere ud til kundernes anlæg. Selv fabriksgodkendelsestests kan nu ske eksternt med videounderstøttelse.

Stor valutaindvirkning påvirker salget

Ikke desto mindre faldt koncernens omsætning med 2,8 procent til 2,577 milliarder euro i 2020. Dette tal skyldes dog i vid udstrækning udviklingen i vekselkurserne. Ud over schweizerfranc faldt alle større valutaer i værdi i forhold til euroen. Uden denne indvirkning ville Endress+Hauser ifølge Chief Financial Officer Dr Luc Schultheiss næsten have nået forrige års niveau i omsætning. "I lokale valutaer ligger vi over branchens gennemsnit og har klaret os godt på markedet."

De enkelte områder, industrier og segmenter har klaret sig forskelligt. Ud af de tre lande, hvor omsætningen er størst, er det kun Kina, der oplevede vækst, og Kina udgør nu Endress+Hausers største enkeltstående marked. I Tyskland og USA faldt omsætningen til gengæld. I modsætning til procesteknik oplevede laboratorieinstrumentering kraftig vækst. Cykliske industrier led under krisen, mens ikke-cykliske sektorer var stabile. "Den brede opbakning på markedet hjalp os," sagde Matthias Altendorf.

Rentabilitet på højt niveau

Endress+Hausers rentabilitet kom godt igennem sidste år. Omkostningsmæssigt havde vekselkurserne en positiv indvirkning i 2020, for eksempel i forbindelse med materialeudgifter. Fordi mange forretningsrejser og aktiviteter blev aflyst, faldt driftsomkostningerne. Personaleomkostningerne steg mindre end gennemsnittet. Samlet set faldt driftsoverskuddet (EBIT) kun med 1,9 procent til 337,1 millioner euro.

Fordi det økonomiske resultat var lidt dårligere, faldt overskuddet før skat (EBT) med 2,7 procent til 337,6 millioner euro i 2020. Nettoresultatet (ROS) forblev uændret på 13,1 procent. Nettoindkomsten faldt med 4,1 procent til 254,9 millioner euro på grund af højere skatteudgifter. Koncernen har stort set ingen banklån. Soliditeten steg med 1,4 procentpoint til 77,0 procent. CFO Luc Schultheiss talte om en "sund økonomisk situation".

Stærkt sammenhold i krisen

"Aktionærfamilien er glade for og stolte af, at Endress+Hauser har klaret sig så godt gennem dette vanskelige år," udtalte bestyrelsesformand Dr Klaus Endress. Virksomheden annoncerede i starten af pandemien, at den så vidt muligt ville undgå at afkorte arbejdstiden og ikke havde til hensigt at afskedige medarbejdere på grund af krisen. For bestyrelsesformanden var det et vigtigt signal. "Der var et godt sammenhold i virksomheden, som hjalp os under pandemien," understregede Klaus Endress.

Antallet af medarbejdere steg med 126 til 14.454 på verdensplan i 2020. Stort set alle lærlinge blev tilbudt ansættelse efter endt læretid. Endress+Hauser har det som sit mål at øge andelen af kvinder i lederstillinger til omkring 30 procent frem til 2030 – det dobbelte af det nuværende niveau. Virksomheden havde allerede reduceret sit miljømæssige fodaftryk betydeligt de seneste år. I pandemiåret faldt CO2-udslippet yderligere fra 10,1 til 8,9 tons pr. million euro i omsætning.

Større investeringer og masser af innovation

I 2020 iværksatte Endress+Hauser nogle større investeringsprojekter og investerede 205,9 millioner euro (10,9 procent mindre end forrige år), primært i produktionen. De to største projekter er relateret til udvidelse af anlæggene i Maulburg, Tyskland, og Reinach, Schweiz. Desuden udvides faciliteterne i Gerlingen og Waldheim i Tyskland og i Aurangabad i Indien. Salgscentrene i Canada og Mexico er også i færd med at opføre nye faciliteter.

Virksomheden brugte 195,1 millioner euro på forskning og udvikling, hvilket svarede til 7,6 procent af omsætningen. Endress+Hauser indgav patentansøgninger for 276 opfindelser for første gang, 42 mindre end i 2019. For CEO Matthias Altendorf demonstrerer det ulempen ved at arbejde hjemmefra: "Folk er mere kreative, når de inspirerer hinanden og søger efter løsninger i fællesskab." Koncernens innovative styrke består dog: Der blev lanceret 40 nye produkter i 2020, og i indeværende år forventes tallet at være 74.

God start på det indeværende år

I 2021 er det Endress+Hausers mål at vokse med omkring 5 procent. Koncernen fik en god start på det indeværende år. De første tre måneder var antallet af indgående ordrer over virksomhedens egne mål og på et højere niveau end det stærke første kvartal i 2020. Vekselkurserne påvirker endnu en gang den samlede omsætning. Desuden forventer virksomheden lavere rentabilitet, da mange besparelser i det forgangne år var engangsforeteelser.

"Fremtiden er stadig behæftet med en vis usikkerhed," understregede CEO Matthias Altendorf. Ud over yderligere pandemibølger og nye virusvarianter vækker forsyningskæden fortsat bekymringer i branchen, sagde han. Endress+Hauser øger derfor sin lagerbeholdning og styrker sit leverandørnetværk. Nye effektive logistikcentre er blevet taget i brug i Kina og Tyskland.

Optagelse af den årlige mediekonference 2021: Matthias Altendorf med sin tale "Krisen slår os ikke ud"

Optagelse af den årlige mediekonference 2021: Dr Luc Schultheiss og hans tale "Fakta og tal 2020"

Optagelse af den årlige mediekonference 2021: Dr Klaus Endress med den afsluttende erklæring.

Optagelse af den årlige mediekonference 2021: Spørgsmål og svar

Endress+Hauser sætter skub i Industri 4.0 med smarte instrumenter og digitale services. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser sætter skub i Industri 4.0 med smarte instrumenter og digitale tjenester.

Endress+Hauser tilbyder kunderne eksterne fabriksgodkendelsestests med videounderstøttelse. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser tilbyder kunderne eksterne fabriksgodkendelsestests med videounderstøttelse.

En protokol til adgangskodebeskyttet adgang til feltinstrumenter kan ske at blive den nye branchestandard. ©Endress+Hauser

En protokol udviklet af Endress+Hauser til adgangskodebeskyttet adgang til feltinstrumenter kan ske at blive den nye branchestandard.

Digitalisering har for længst fundet vej til Endress+Hausers produktionssteder. ©Endress+Hauser

Digitalisering har for længst fundet vej til Endress+Hausers produktionssteder.

Endress+Hauser hjalp life science-industrien med at opbygge den nødvendige kapacitet til vaccineproduktion. ©Endress+Hauser

Under pandemien hjalp Endress+Hauser life science-industrien med at opbygge den nødvendige kapacitet til vaccineproduktion.

Efterspørgslen efter Endress+Hausers væskeanalyseteknologi fortsætter ufortrødent. ©Endress+Hauser

Efterspørgslen efter Endress+Hausers væskeanalyseteknologi fortsætter ufortrødent.

Omfattende beskyttelsestiltag har på effektiv vis forhindret, at coronavirus har spredt sig. ©Endress+Hauser

Omfattende beskyttelsestiltag har på effektiv vis forhindret, at coronavirus har spredt sig på Endress+Hausers anlæg.

Endress+Hauser var i stand til at sikre materialetilgængelighed på alle anlæg i 2020. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser var i stand til at sikre materialetilgængelighed på alle anlæg i 2020 og fortsat levere til hele verden.

Endress+Hauser reducerede sit miljømæssige fodaftryk yderligere sidste år. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser reducerede sit miljømæssige fodaftryk yderligere sidste år.

Endress+Hauser har det som sit mål at øge andelen af kvindelige medarbejdere og rekruttere flere kvinder til lederstillinger.

332 unge var under uddannelse hos Endress+Hauser i 2020. ©Endress+Hauser

332 unge var under uddannelse hos Endress+Hauser i 2020. Selv i krisetiden blev stort set alle lærlinge tilbudt job efter endt uddannelse.

Kontakt