Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Problemfri overensstemmelse

Nøjagtig fosfatovervågning i produktion med frosne grøntsager med Liquiline System CA80PH

Lovgivningen vedrørende fosfatkoncentration i udløbet på industri-rensningsanlæg er meget streng. For Pasfrost var der ingen tvivl: Der var behov for en automatiseret, brugervenlig løsning for at sikre overholdelse af den strenge lovgivning. Liquiline System CA80PH kan måle meget lave fosfatkonentrationer nøjagtigt – og efter installation kræves der meget lidt vedligeholdelse.

Industri-rensningsanlæg hos Pasfrost ©Endress+Hauser

Rensningsanlæg hos Pasfrost-anlægget i Passendale, Belgien

Kort overblik over fordelene

  • Nøjagtige og pålidelige fosfatmålinger sikrer, at lovkravene overholdes.

  • De to Liquiline System CA80PH-analysatorer kræver meget lidt vedligeholdelse og er nemme at bruge.

  • Omkostningsbesparelser takket være mere effektiv fosfateliminering, da fældningsdoseringen kan tilpasses iht. måleresultaterne.

Pasfrost-logo

"På vores nye industri-rensningsanlæg drager vi fordel af sikkerheden ved automatiserede, sammenlignelige målte værdier."

Alexander Wallays
Pasfrost NV.

Udfordringen

Pasfrost forarbejder friske grøntsager til frosne grøntsager. Det kræver mange vandforbrugende procestrin. Det nye rensningsanlæg er designet til at rense 250 m3 vand pr. time. Desuden har Pasfrost også et rensningsanlæg, hvor de renser en stor del af det genererede spildevand til drikkevand, som derefter genanvendes. Det ekstra højt koncentrerede spildevand fra dette anlæg til rensning af drikkevand gør det svært for kunden at følge de juridiske retningslinjer.

Vores løsning

Pasfrost installerede to Liquiline System CA80PH-analysatorer: Den første måler fosfat i vandstrømmen efter anaerob behandling. Den anden analysator måler efter denitrifikationstrinnet. Pasfrost valgte CA80PH, fordi den blå molybdænmetode giver meget mere præcise måleresultater sammenlignet med den gule metode, der bruges af konkurrenter. I henhold til lovgivningen skal fosfatkoncentrationen være under 3 mg/l ved udgangen på rensningsanlægget i Belgien.

Effekten af spildevandskoncentration ved anlægget til rensning af drikkevand med faktor fire kræver rent faktisk, at fosfatkoncentrationen er lavere end 0,75 mg/l. For disse lave fosfatkoncentrationer er den gule metode fejlbehæftet for gulligt vand, hvilket er tilfældet i spildevand. I modsætning til dette giver CA80PH med den blå metode pålidelige målte værdier, som sikrer overensstemmelse med lovgivningen for udledning.