Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Elektronisk dp forbedrer nøjagtighed, installation og vedligeholdelse

Ny teknologi løser problemer for Lucite International

Da teknikerne hos Lucite Internationals Cassel Works i Billingham ønskede en bedre metode til at måle niveauet i en udskillerbeholder, valgte de Endress+Hausers Deltabar FMD72 elektroniske differenstryksystem. Hvorfor? Elektronisk differenstrykmåling (dp) er 10 gange mere pålideligt og har op til 10 gange hurtigere svartider end traditionelle kapillærsystemer, da det fungerer uafhængigt af skiftende omgivende forhold.

Lucite Internationals Cassel Works-anlæg ©LuciteInternational

Fordelene

  • Øget skalerbarhed

  • Nem installation takket være moduldesign

  • Intet behov for efterfølgende idriftsættelse eller genkalibrering

  • Omkostningseffektivt

  • Forbedret svarhastighed

Tony Kydonakis hos Lucite International

Jeg valgte elektronisk dp på grund af den nøjagtige måling og pålideligheden samt fordelene med nem installation og vedligeholdelse.

Tony Kydonakis, I/E Asset Engineer
Lucite International

Udfordringen

Udskillerbeholderen holder kemikaliet bisphenol A (BPA) under vakuum og ved høj temperatur, så de flygtige organiske stoffer udskilles og genbruges, hvilket giver større afkast og gør anlægget mere effektivt. Det er vigtigt, at BPA ikke når frem til nedstrømsprocessen, da dets viskositet og høje indhold af svovlsyre medfører korrosionsrisiko.

Det tidligere niveauovervågningssystem i beholderen benyttede alarm ved højt niveau og udløsning, som forhindrede overfyldning, men ikke advarede om eventuelle problemer på forhånd. Den indlysende løsning var at installere en differenstrykenhed – montering af følere foroven og forneden i beholderen i stedet for de eksisterende skueglas – så niveauet bedre kunne overvåges. Man var dog bekymret for nøjagtigheden og svarhastigheden for en sådan løsning med oliefyldte kapillærer.

Installation af en traditionel enhed ville også have været vanskeligt, da det ville have krævet fødning af kapillærerne gennem anlæggets gulv, så senderne kunne monteres foroven og forneden i beholderen, vha. de eksisterende udtag. Det ville involvere vedligeholdelsesmæssige overvejelser, hvad angår membranforseglingsfejl, da processen ville være nødt til at stoppe, mens reparationen stod på, hvilket ville resultere i et betydeligt effektivitetstab.

Løsningen

I modsætning til andre elektroniske DP-systemer består Deltabar FMD72 af kun én sender med to sensormoduler. Begge følere kan bruges som høj- eller lavtryksføler. På grund af BPA-indholdet i beholderen blev enheden forsynet med tantalmembranforseglinger for at undgå korrosion. Lucite valgte desuden en HART-splitter, som opdeler HART-signalet i to og gør det muligt at måle damptrykket foroven i beholderen som en ekstra parameter.