Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Styret af Liquiline Control-styresystemet

Automatiseret fjernelse af fosfat i Stadtlohns rensningsanlæg

Stadtlohns rensningsanlæg regulerer elimineringen af fosfat ved hjælp af Liquiline Control-styresystemet. Dette styresystem doserer fældningsmidlet i klaringsbassinerne afhængigt af den aktuelle koncentration af fosfat i spildevandet.

Rensningsanlæg i byen Stadtlohn, Nordrhein-Westfalen ©Endress+Hauser

Rensningsanlæg i byen Stadtlohn, Nordrhein-Westfalen.

Udfældningstank i Stadtlohns rensningsanlæg ©Endress+Hauser

Udfældningstank i Stadtlohns rensningsanlæg: et jern(III)-klorid- (FeCl3) fældningsmiddel anvendes om sommeren, mens der i vintermånederne anvendes et jern-aluminum-kombinationsprodukt.

Resultaterne

 • Ensartet fosfatkoncentration i udledningen på blot 0,5 - 0,6 mg/l.

 • Optimeret anvendelse af fældningsmidler.

 • Meget høj procestransparens kombineret med brugervenlighed.

 • Omstilling af bassinerne fra parallel til kaskadevis drift under en anlægsopgradering var ikke noget problem for styresystemet.

Ewald Rathmer

Vi kan altid sætte vores lid til Liquiline Control-styresystemet. Selv ved vanskelige tilløbsforhold fungerer det som specificeret, hvilket sikrer, at udledningsparametrene altid overholdes.

Ewald Rathmer, Anlægschef
Stadtlohns rensningsanlæg (Tyskland)

Udfordringen

Kunden havde brug for et styresystem, som automatiserede fosfatudfældningen, samtidig med at anlæggets fosfatgrænseværdi (1 mg/l) også blev overholdt i henhold til gældende lovgivning. Koncentrationen af fosfat i udledningen skulle holdes så konstant som mulig under både spids- og lavbelastningsfaserne. Styresystemet skulle også være i stand til at overholde meget lavere grænseværdier, da der forventes en strengere grænseværdi på 0,3 mg/l inden for de nærmeste år.

Et ekstra krav var, at styresystemet fortsat skulle fungere, når klaringsbassinerne blev ændret fra parallel til sekventiel drift. Endvidere skulle løsningen være let at betjene, så personalet kan foretage indstillinger hurtigt og nemt i forbindelse med natte- og weekendvagter.

Vores løsning

Operatøren af rensningsanlægget valgte en komplet løsning bestående af flere forskellige komponenter:

 • Moderne fosfatanalysator med lavt vedligeholdelsesbehov.

 • Programmerbar logikcontroller (PLC) med Liquiline Control-software.

 • Et berøringsfølsomt display anvendes til at betjene systemet fra kontrolrummet.

 • Forskellige tjenester, f.eks. rådgivning, design og konfiguration af controlleren, procesintegration, systemtræning.

Belastningsafhængig dosering af fældningsmidler i Stadtlohn

Kunden ønskede, at der skulle foretages fosfatmålinger ved tre målepunkter. En fosfatanalysator blev derfor installeret i en centralt placeret målebeholder. Analysatoren analyserer automatisk prøver fra målepunkterne hvert 10. minut. Liquiline Control-styresystemet anvender den målte værdi fra indløbet til den biologiske fase for at foretage en tilpasning til den indkommende belastning og således afbalancere spids- og lavbelastningsfaser.

På basis af den målte værdi fra udledningen af den biologiske fase regulerer Liquiline Control-styresystemet doseringen af fældningsmidler, indtil referencepunktet for den ønskede restudledningskoncentration på 0,5 - 0,6 mg/l er nået. Derved optimeres anvendelsen af fældningsmidler.

Fosfatmålepunkter i Stadtlohns rensningsanlæg

 • Indløb til biologisk fase: Måling af indkommende belastning.

 • Udledning fra biologisk fase: Fosfatudfældningens effektivitet testes her.

 • Udledning fra rensningsanlægget: Endelig kontrol for at verificere, om grænseværdien er blevet overholdt.

 • Enkle produkter

 • Nemme at vælge, installere og betjene

Teknisk ydeevne

Enkelhed

 • Standardprodukter

 • Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse

Teknisk ydeevne

Enkelhed

 • Avancerede produkter

 • Funktionelle og praktiske

Teknisk ydeevne

Enkelhed

 • Specialiserede produkter

 • Designet til krævende applikationer

Teknisk ydeevne

Enkelhed

Variabel

FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental

Få dækket dine basale målebehov

Teknisk ydeevne
Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean

Administrer nemt dine kerneprocesser

Teknisk ydeevne
Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended

Optimer dine processer med innovative teknologier

Teknisk ydeevne
Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert

Til de mest udfordrende applikationer

Teknisk ydeevne
Enkelhed

Variabel