Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Svenske Preem forbedrer temperaturovervågningen i MHC-reaktorer

Med Octoplus Multipoint termoelement fra Endress+Hauser

Preem’s raffinaderi i Lysekil har optimeret proces og sikkerhed ved at udstyre en af sine MHC reaktorer (Mild Hydro Cracking) med "Octoplus Mulitipoint" termoelement fra Endress+Hauser. Den blækspruttelignende temperaturføler med sine mange målepunkter fordelt rundt i reaktoren giver bedre kontrol over processen - ”hot spots” opdages og farlige situationer kan undgås.

Preem installerer en af sine MHC reaktorer med Octoplus Multipoint termoelement fra Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Forbedret temperaturstyring for bedre kontrol og øget sikkerhed

  • Med flere temperaturmålinger fordelt i reaktoren, får operatørerne en bedre styring af processen - hot spots opdages og farlige situationer undgås.

  • Driftspersonalet i kontrolrummet kan nu hele tiden overvåge temperaturen inde i reaktoren, hvilket er vigtigt for processen.

  • Trykkammeret forhindrer og begrænser en eventuel lækage, der kan opstå, hvis termoelementet af en eller anden grund skulle gå i stykker og den sikrer, at skaden ikke spreder sig til atmosfæren og de øvrige sensorer.

  • Forbedret temperaturovervågning ville kunne give bedre procesdata til katalysatorleverandøren. Dermed kan de give optimale anbefalinger, især i den afsluttende fase af katalysatorcyklussen, hvor temperaturen er høj.

  • Den skræddersyede temperaturløsning, Octoplus Multipoint, ligner en blæksprutte med fangarme, der måler temperaturen på en flere steder samtidig. Den er primært designet til brug i reaktorer og tanke, hvor man har brug for måling flere steder, men kun har én proceskobling til rådighed.

Octoplus Multipoint installeres af lokale
entreprenører under tilsyn af ingeniører fra
Endress+Hauser.

"Driftspersonalet i kontrolrummet kan nu hele tiden overvåge temperaturen inde i reaktoren"

Projektingeniør Stefan Karlsson
Preem

"Vores samarbejde med Preem om temperaturmåling startede for fem år siden," siger Rita Refvik, Product Manager hos Endress+Hauser. "Preem kontaktede os, fordi de ønskede at være i stand til at måle temperaturen i to af sine reaktorer."

Stefan Karlsson, projektingeniør hos Preem, var ansvarlig for projektet.
"Det var vores MHC reaktorer, der bliver anvendt til afsvovling af kulbrinter. I reaktorerne bruges hydrogen og en specielt designet reaktormasse for at øge produktudbyttet.

Reaktorerne manglede temperaturmåling i katalysatorlagene og man kunne derfor ikke se om væskefordelingen inde i reaktoren var korrekt eller om der var skjulte ”hot spots”" forklarer Stefan Karlsson.

Der var tidligere ingen styring som kunne sikre, at væskefordelingen var korrekt i MHC reaktorerne. Ved udskiftning af katalysatorer kunne man se, hvordan koksdannelse havde givet kanaler i katalysatorlagene. Man opdagede endda begyndende og uventede eksoterne reaktioner i reaktoren som kun kunne ses på udløbstemperaturen. Hvor høje temperaturer katalysatoren blev udsat for viste man ikke.

Ved anlægsstop for katalysatorskift var et andet tilbagevendende problem at temperaturen var for høj efter at tømningen var påbegyndt. Kostbar tid gik dermed til spilde.

Med termoelementer i top, bund og i katalysatorlag blev situationen forbedret. Temperaturovervågningen ville også kunne give bedre procesdata til katalysatorleverandøren. Dermed kan de give optimale anbefalinger, især i den afsluttende fase af katalysatorcyklussen, hvor temperaturen er høj.

Mange målepunkter

Octoplus Multipoint er Endress+Hauser’s temperaturløsning og som navnet antyder, fungerer systemet som en blæksprutte med flere fangarme, der måler temperaturen på en flere steder samtidig. Octoplus Multipoint er primært designet til brug i reaktorer og tanke i den kemiske industri og i raffinaderier, hvor man har brug for måling flere steder, men kun har én proceskobling til rådighed.

"I princippet er det et standardprodukt, der er blevet tilpasset kundens behov. Hos Preem udviklede vi en Octoplus Multipoint med 27 målepunkter, der alle er skræddersyet i længden til målestedet. Den længste sensor til Preem’s reaktor er 21 meter lang", siger Rita Refvik.

God løsning for proces og sikkerhed

I maj blev termoelementet installeret i på MHC reaktor R2401.

"Installationen blev udført af lokale entreprenører under tilsyn af ingeniører fra Endress+Hauser. Temperaturfølerne blev ført ind i tanken gennem reaktorens ene ”dump-nozzle”, fatgjort i flange og monteret i fordelingsbasen”, siger Stefan Karlsson.

Preem har købt endnu en Octoplus Multipoint som skal installeres i den anden MHC reaktor ved næste planlagte driftsstop.

Trykkammeret er afgørende

"Vi har i især valgt Endress+Hauser’s sensor på grund af trykkammeret som sidder i tilslutningsflangen. Trykkammeret forhindrer og begrænser en eventuel lækage, der kan opstå, hvis termoelementet af en eller anden grund skulle gå i stykker og den sikrer, at skaden ikke spreder sig til atmosfæren og de øvrige sensorer.

Vi er indtil videre meget tilfredse med løsningen og vores samarbejde med Endress+Hauser. Nu kan driftspersonalet i kontrolrummet konstant overvåge temperaturen inde i reaktoren, hvilket er vigtigt for processen. Vi kan endda udnytte katalysatoren længere og sikkert", afslutter Stefan Karlsson.