Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Vellykket fordobling af produktionskapaciteten

Ekspertise og tæt samarbejde medfører højautomatiseret proces hos Remat Chemie

Endress+Hauser og Remat Chemie samarbejdede tæt i 2008 om opførelse af et produktionsanlæg til separation af komponenter fra væskekemikalier. Der var endnu en gang behov for at udvide på grund af virksomhedens vækst, og der blev opført et nyt anlæg med en 18 meter høj fraktioneringskolonne. Endress+Hauser stod for instrumenterings- og processtyringsdelen af dette projekt. Det nye anlæg, som inkluderer avanceret instrumentering og kommunikationsteknologi, har mere end fordoblet Remat Chemies produktionskapacitet.

Endress+Hauser-medarbejder sammen med kunde på anlæg til landbrugskemikalier, hvor der bruges Field Xpert ©Endress+Hauser

Genanvendelse og regenerering: 85 procent af affaldsmaterialerne
kan genbruges.

Overblik over fordele

  • Tæt samarbejde i udviklingsfasen medfører systemoptimering og sparer tid og penge.

  • Den brugertilpassede styresoftware og procesvisualisering opfylder til fulde Remats behov.

  • FieldCare-løsning giver præcis information fra systemet via PC'erne 24/7.

  • Instrumenteringen kan fjernovervåges via en sikker internetforbindelse.

Mike Giunti, driftsdirektør, Remat Chemie B.V.

Endress+Hauser var den ideelle partner inden for instrumentering, udvikling og idriftsættelse.

Mike Giunti, driftsdirektør
Remat Chemie B.V.

Udfordringerne

Personalet arbejder i 3-holdsskift, hvor der hele tiden kræves forskellige indstillinger afhængigt af de forskellige produktionstyper. I den forbindelse spiller styresystemerne kombineret med omfattende instrumentering en afgørende rolle. Derfor ville et tæt samarbejde mellem Remat Chemie og deres partnere være til stor gavn for projektets gennemførelse.
Instrumenteringen tilsluttes kontaktskabene via PROFIBUS for at få så meget procesinformation som muligt.

Vores bidrag

Remat Chemie hyrede Endress+Hauser til at udstyre anlægget med instrumentering og processtyringselementer.

  • Endress+Hauser var involveret i udviklingsfasen lige fra design af rørføringen og flowdiagrammerne for instrumentprocessen.

  • Endress+Hauser udviklede, installerede og idriftsatte al instrumentering og styreanordninger.

  • Styresoftwaren og procesvisualiseringen blev tilpasset Remat Chemies behov: Fraktioneringen og lagerstyringen overvåges nu sikkert på en skærm.

Tæt samarbejde lige fra starten af

Endress+Hauser kom på banen allerede i en tidlig fase under udformningen af rørføringen og flowdiagrammer for instrumentprocessen på grund af ATEX-miljøet og for at undgå fejl i planlægningen.
Der blev udarbejdet et smartere zoneinddelingssystem. Ved at placere så mange styrekomponenter i Zone 2-miljøer lykkedes det at minimere ekstraomkostningerne til ekstra ATEX-faciliteter. Endress+Hauser endte med at fordele styresystemerne på fire skabe, hvilket også medførte distribuering af varmen og besparelser på kabelføringen.

Skræddersyet styresoftware

Styreprogrammet blev udviklet specielt til den nye fraktioneringskolonne. Endress+Hauser fremstillede også HMI'erne til PLC-panelet og de to skærme i felten til drift af ATEX-zonerne. Niveaumålere på lagertankene angiver påfyldningshastigheden via et lagerstyringssystem. Desuden visualiseres blandt andet flowhastigheder, tryk, temperaturer, ventilpositioner og pumpedrift, så operatørerne hurtigt kan vurdere, om processerne kører korrekt.

Installation og ibrugtagning

Alle instrumenter blev ledningsforbundet ved hjælp af Profibus og tilsluttet via Fieldcare for at muliggøre fjernhentning af enhedsoplysninger. "Via en sikker internetforbindelse var Endress+Hauser i stand til rent virtuelt at kigge os over skulderen, hvilket var særligt nyttigt i startfasen," forklarer driftschef Mark van Aerle.