Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Nøjagtig slamkonditionering, som giver gode afvandingsresultater

Flow og densitet er afgørende parametre for kvaliteten

Styring af blandeproceduren for slamkonditioneringsmiddel via kontinuerlig densitets- og massemåling giver forbedrede afvandingsresultater for polymer- og kalkopløsninger.

Båndfilter til afvanding af slam fra kommunalt rensningsanlæg. ©Endress+Hauser

Resultaterne

 • Forbedret slamafvanding medfører bedre kontinuerlig kvalitet for det afvandede slam

 • Mindre vedligeholdelse på grund af op til 25 % længere filterlevetid

 • Omkostningsbesparelser takket være reduceret forbrug af konditioneringsmiddel (15-20 % opnået)

Kundeudfordring

Hvad skal jeg gøre med slammen? Der er udbredt enighed om blandt rensningsanlægsoperatører og andre grupper på markedet, at slam kommer til at spille en større rolle fremover. Årsagen er den stadig strengere kontrol til udledningsmetoder og de indlysende omkostninger for hver eneste kubikmeter slam. Da afgifterne for bortskaffelse af slam er volumenbaserede, er det uundværligt at vide, nøjagtigt hvad der sker ved afvanding af slam.

Korrekt blanding eller dosering af tilsætningsstoffer, som letter afvandingsprocessen, er afgørende for at opnå lang levetid for filteret og gode dræningsresultater.

Slamafvanding skal ske effektivt, så der opnås:

 • Gode slamafvandingsresultater

 • Lange afvandingscykler

 • Optimeret forbrug af konditioneringsmiddel.

Forberedelsen af konditioneringsmiddelopløsningen styres af strømningsmængderesultater for skiftende opløsningskoncentrationer, hvilket gør det vanskeligt at dosere optimalt. Anlægsoperatører kæmper også med ikke-optimal slamkoncentrationen i det afvandede slam samt korte afvandingscykler, som betyder, at der kræves ekstra vedligeholdelse.

Vores løsning

Coriolis-massestrømsmåling giver ikke alene rene strømningshastighedsværdier, men også andre parametre som densitet, temperatur, koncentration og viskositet. Derfor er dette måleprincip en god og pålidelig løsning til mange anvendelser. Følgende anvendelser inden for rensningsanlæg er allerede blevet realiseret for at opnå forbedrede resultater inden for slamafvanding, kortere driftstid for afvandingsmaskinen og optimeret brug af konditioneringsmidlet:

©Endress+Hauser

 1. Densitetsmåling af kalkmælk for at detektere koncentrationsvariationer

 2. Densitetsmåling af den anvendte opløsning til styring af fortyndingsprocessen for den primære polymeropløsning

En mere eksotisk løsning for en af vores kunder: densitetsmåling af aflejringsmateriale (Fe(III) salt) inden for biologien:

 • Detektion af overgangen fra mættet til umættet stamopløsning og automatisk opstilling i rækkefølge af fældningsmidler (let inventarstyring)

 • Sikring af grænseværdierne

Løsningens komponenter

 • Instrument: Promass 80I

 • Desuden tilbyder vi hjælp til komplette doseringsløsninger

Fordele

 • Optimering af anlægssikkerheden for dit rensningsanlæg

 • Effektiv styring af kemikalieomkostningerne

 • Reduktion af produktionen af slam

 • Enkle produkter

 • Nemme at vælge, installere og betjene

Teknisk ydeevne

Enkelhed

 • Standardprodukter

 • Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse

Teknisk ydeevne

Enkelhed

 • Avancerede produkter

 • Funktionelle og praktiske

Teknisk ydeevne

Enkelhed

 • Specialiserede produkter

 • Designet til krævende applikationer

Teknisk ydeevne

Enkelhed

Variabel

FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental

Få dækket dine basale målebehov

Teknisk ydeevne
Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean

Administrer nemt dine kerneprocesser

Teknisk ydeevne
Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended

Optimer dine processer med innovative teknologier

Teknisk ydeevne
Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert

Til de mest udfordrende applikationer

Teknisk ydeevne
Enkelhed

Variabel