Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Færre omkostninger og øget transparens

Kalibreringsstyring øger anlæggets tilgængelighed

Takket være indgåelse af en resultatorienteret kalibreringskontrakt med Endress+Hauser og forenkling af driften har dette store bioteknologianlæg været i stand til at reducere indsatsen og kalibreringsomkostningerne betydeligt. Kalibreringstiden er også blevet kortere og har haft en positiv indvirkning på anlæggets tilgængelighed.

kalibreringsstyring, reduktion af omkostninger, opnåelse af transparens, flowmåler, anlægstilgængelighed ©Endress+Hauser

Oversigt over fordele

  • Markant reduktion af de samlede kalibreringsomkostninger efter 3 år

  • 10 % reduktion i kalibreringstiden, så der opnås højere procestilgængelighed

  • Mere end 80 % af den tid, der bruges af interne ressourcer, er blevet omfordelt til kerneaktiviteterne

  • Fuld transparens i styringen af de udførte handlinger

Udfordringen

Stedet har flere forretningsenheder. På grund af enhedernes selvstændige drift og separate ressourcer var den interne styring af kalibreringen af de mere end 1000 instrumenter, der blev brugt på stedet, ikke optimal: manglende omkostningsstyring, ingen overvågning af leverandørernes tilstedeværelse og præstation på stedet, ingen optimering af de interne ressourcer, flere standarder anvendt på stedet osv.

Vores løsning

Endress+Hauser påtog sig ansvaret for at styre hele kalibreringsprocessen for de fleste af de instrumenter, der blev brugt på stedet. Inden for rammerne af en resultatbaseret kontrakt indførte vi og benytter nu:

  • Fælles standarder og processer for hele stedet

  • Central koordination og arbejdsflowstyring

  • Ressourcedeling, der matcher udsving i arbejdsbyrden

  • Rapporteringsmøder med regelmæssige mellemrum

  • Relevante KPI'er

  • En ambition om kontinuerlig forbedring