Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Optimering af klinkeproduktion

Integreret online-overvågning og optimeret brændstofadministration giver forbedrede resultater i klinkeproduktion

Cementproduktion er energikrævende, og valget og blandingen af primær og alternativ brændsel påvirker både miljø og procesøkonomi. De samlede energiomkostninger kan udgøre 65-75 % af de variable omkostninger i processen. For at spare energi forvarmer cementanlæg blandingen af råmaterialer, før de ledes ind i ovnen. Desuden installeres sekundære brændingspunkter, der anvender alternative brændstoffer, for at reducere energioutputtet.

Måling af temperatur og tryk for smøreolien i cementovnens drevs lejer. ©Endress+Hauser

Oversigt over fordele

 • Energiomkostningerne reduceres betydeligt

 • Forebygger blokering i forvarmerens cykloner

 • Styrer ovnens kemi med stor nøjagtighed

 • Optimerer brænderens ydeevne

 • Reducerer udledning af giftige gasser i henhold til gældende regler

Din udfordring

Pyrobehandlingsfasen er generelt kendt som hjertet i cementfremstillingsprocessen. Det er den fase i cementproduktionen, hvor driftsomkostningerne er højest, og for der er flest muligheder for at forbedre processen. Den største udfordring i denne fase af klinkeproduktionen er at forebygge blokering i forvarmeren, at måle processen nøjagtigt og at maksimere produktionen i dette varme og krævende miljø.

Vores løsning

Til sikring af det bedste resultat af klinkeproduktionsprocessen tilbyder Endress+Hauser en integreret kombineret løsning, som optimerer energiudnyttelsen. Den rigtige kombination af instrumenter (Cerabar S, Omnigrad S, Deltabar S, Solicap S/Soliwave M, Micropilot FMR57, Gammapilot M) gør hele forskellen. Vi har et komplet servicesortiment, så vi kan støtte dig lokalt.

Oplysninger om applikationer 1

 • Blokeringer i cyklonen registreres ved hjælp af tryksensoren Cerabar S

 • Måling af procestemperatur med Omnigrad S termokoblere i NiCo (nikkel-kobolt) eller SiN (siliciumnitrid), som er udstyret med datatransmittere med hurtig respons

 • Styring af trykfald ved ovnens drejehoved med Deltabar S-differenstryktransmittere

 • Overvågning af grænser ved køleovnens udløbstragte med Solicap S-kapacitansprober til høje temperaturer eller ikke-intrusive Soliwave M-mikrobølgesensorer

Optimeret løsning til styring af brændsel til ovne

 • Niveaumåling i olietanke med Micropilot M-radar til fri plads

 • Måling af masseflow for tung olie med Promass F Coriolis

 • Overvågning af dampkedel til opvarmning af spildolie med Memograph M RSG40

 • Prosonic S-ultralydssystem til måling af kulniveau i bunkere

 • Levelflex M styret niveauradar til farlige sekundære brændselstanke

 • Registrering af niveaugrænse for sekundært brændsel med Soliwave M-mikrobølgebarriere

 • Måling af naturgas eller biogas med Promass Coriolis eller T-Mass 65-varmeflowmåler

Nøgleindikatorer for ydelse, som holder gang i processen

 • Måling af ophobet materiale i forvarmerens kamre, så blokering undgås

 • Nøjagtig regulering af temperatur og tryk i hvert enkelt cyklonkammer

 • Beregning af klinkernes tid i forvarmeren og ovnen

 • Måling af CO2-gasudledning, rensning af NOx og afsvovlning

 • Køling af klinker ved at blæse luft på tværs af et klinkelag