Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Øget produktionstilgængelighed

Centauri Technologies LP minimerede vedligeholdelse og omkostninger

Centauri er specialiseret i brugertilpassede batchprocesser, og deres fleksibilitet er åbenlys ved høje batchcykler og medieskift. Et batch kan køre fra et par dage til flere måneder, og mellem hvert batch skal beholderen rengøres for at undgå kontaminering og sikkerhedsrisici forårsaget af kemikaliereaktioner. Komplet rengøring er nødvendigt ved vedligeholdelsesarbejde. Reaktoren til specialkemikalier forårsagede ofte kontrolproblemer, fordi målinger med kapillarsystemer ikke fungerede ordentligt.

Destillationskolonne hos Centauri Technologies LP ©CentauriTechnologyLP

Resultaterne

  • Større procestilgængelighed og pålidelighed, fordi temperatureffekten for målinger elimineres

  • De laveste samlede ejerskabsomkostninger på grund af kortere installationstid samt mindre behov for vedligeholdelse og reservedele

  • Produktionsoutputtet er steget takket være den forbedrede processtyring

Don Vanderslice fra Centauri Technologies LP.

“Installeres på 10 minutter – vi strammede flangerne og tilsluttede kablerne – og alle problemerne var væk."

Mr. Don Vanderslice, Operations Manager
Centauri Technologies LP

Kundeudfordring

Skiftende omgivelses temperaturer gjorde det svært at opnå pålidelige målinger. Oliefyldningen i kapillærerne udvidede sig og skabte et højere outputsignal uafhængigt af niveauændringer i destillationskolonnen. Desuden ødelagde mekanisk og termisk påvirkning kapillærerne hver 4 til 6 måneder. Konsekvensen var ikke alene upålidelig proceskontrol, men også mindst én dags produktionstab på grund af påkrævet vedligeholdelsesarbejde hver 4 til 6 måneder, når hele kapillarsystemet skulle udskiftes.

Vores løsning

  • Deltabar FMD72 Electronic dp-løsning med metalceller erstattede det dårligere kapillarsystem

  • Niveauberegning ud fra to værdier for sensormodulerne i senderen

Løsningens detaljer

På grund af de nævnte problemer besluttede Centauri at bruge Deltabar FMD72 Electronic dp, som eliminerer alle de typiske problemer, der opstår med differenstrykmålinger vha. kapillærer. Siden installationen har der aldrig været behov for vedligeholdelse, da systemet er utroligt pålideligt. Centauri er også godt tilfredse med det modulopbyggede koncept sammenlignet med kapillarsystemer, fordi individuelle sensordele og elektronik kan udskiftes, hvis der er behov for det.

Fordi det ikke længere er nødvendigt at lukke produktionen ned i forbindelse med kapillarvedligeholdelse, har Centauri øget deres produktionskapacitet med mindst 3 dage om året, hvilket medfører omkostningsbesparelser på tusindvis af dollars.

På grund af denne positive oplevelse vil Don Vanderslice, som er driftschef hos Centauri Technologies LP, gerne undgå yderligere brug af kapillarsystemer til disse anvendelser, og han vil til hver en tid vælge Deltabar FMD72 Electronic dp.

Øget produktionskapacitet

Anvendelse

Niveaumåling i en destillationskolonne

  • Højde: 7 m (24 fod)

  • 15 til 20 psi (1 til 1,5 bar)

  • Procestemperatur: Omgivelses temperatur 5 °C til 55 °C (40 °F til 130 °F)