Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Konduktivitetsmåling på anlæg til genanvendelse af vand

Præcise måleværdier selv i meget lave måleområder

Produktion af frosne grøntsager kræver meget vand. For at spare vand har Pasfrost besluttet at genanvende: Vandet renses på et rensningsanlæg, som anvender et system med omvendt osmose (RO). Kernen i RO-systemet er en membran, som vandet filtreres gennem. Denne membran er nødt til at være i god stand, for at anlægget kan fungere korrekt. Ved hjælp af Memosens-konduktivitetssensorer kan membrantilstanden overvåges pålideligt og nemt.

Pasfrost-anlæg i Passendale, Belgien ©Endress+Hauser

Pasfrost-anlæg i Passendale, Belgien

System med omvendt osmose på Pasfrost-anlægget. ©Endress+Hauser

Fordelene

  • Der er ingen tvivl: Pålidelige konduktivitetsmålinger giver en klar indikation af membranens tilstand og dermed RO-anlæggets funktionalitet.

  • Præcise målinger – selv ved meget lave konduktivitetsværdier.

  • Plug and play, nemt sensorskift, kalibrering på laboratoriet – Memosens-teknologi gør det nemt at håndtere sensorer.

Pasfrost-logo

“Endress+Hauser demonstrerede endnu en gang, at de er i stand til at levere det egnede produkt til de enkelte anvendelser. Med CLS82D fandt vi den optimale sensor til at sikre drikkevandskvaliteten.”

Wallays
Pasfrost NV.

Udfordringen

Pasfrost forarbejder friske grøntsager til frosne grøntsager. Denne proces involverer mange trin, der bruger vand, f.eks. vask af grøntsager og blanchering af dem. Ud over deres rensningsanlæg har Pasfrost også et anlæg til genanvendelse af vand, hvor de renser en stor del af det genererede spildevand til drikkevand. Til rensning benytter Pasfrost teknologier som ultrafiltrering, UV-desinfektion og RO. De har flere RO-installationer til rensning af en stor del af spildevandet.

Vand til genanvendelse

Omvendt osmose er en proces til rensning af vand, der bruger en delvist gennemtrængelig membran til at fjerne uønskede stoffer som ioner, molekyler eller partikler. Der påføres tryk for at overvinde osmotisk tryk. Uønskede stoffer bevares på den side af membranen, hvor der er påført tryk, og det rene vand kan passere til den anden side. Membranernes status skal overvåges for at sikre renhed og opnå den højeste vandkvalitet. Derfor måles konduktiviteten ved RO-indgangen og efter en membran.

Der foretages regelmæssigt CIP ved RO-installationerne for at sikre, at de strenge hygiejnekrav til drikkevand overholdes. De rengøres med et par ugers mellemrum med kaustisk soda eller syre ved 40 °C. Konduktivitetssensorerne skal kunne modstå denne krævende rengøringsrutine.

Vores løsning

Ved RO-indgangen blev der installeret en CLS21D-sensor, mens man ved udgangen valgte Memosens CLS82D. Med CLS82D er det muligt præcist at måle endnu lavere konduktivitetsværdier for renset vand efter den delvist gennemtrængelige membran. Begge sensorer, CLS82D og CLS21D, kræver kun et minimum af vedligeholdelse og er nemme at bruge takket være Memosens. Via Liquiline CM44-transmitteren sendes der værdier til PCS, som styrer membranregenerationen og CIP-cyklerne automatisk.

Resultaterne

Ved hjælp af konduktivitetssensorerne kan Pasfrost overvåge, at RO-systemet fungerer korrekt. Takket være genanvendelsen af vand er det muligt konstant og effektivt at opnå drikkevand af høj kvalitet fra genanvendt udledning. På den måde er Pasfrost i stand til at dække tre fjerdedele af vandbehovet med produktionsanlæggets eget genanvendte vand. Pasfrost er dermed stort set uafhængig af den kommunale vandforsyning. Et godt eksempel på en løsning, der er både bæredygtig og omkostningseffektiv.