Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Renovering af højovn hos ArcelorMittal Méditerranée

En digital gigant i et fælles samarbejde

Som svar på den eksponentielle markedsefterspørgsel kommer den årlige produktionskapacitet hos ArcelorMittal-anlægget i Fos-sur-Mer, Frankrig, til at stige fra 4,6 til 5,3 millioner tons stål. Et af de centrale projekter i bestræbelserne på at nå dette mål var renovering af højovn nr. 1. Bevaring af dette enorme produktionsudstyr krævede især nye teknologier inden for måleinstrumenter og det standardiserede PROFIBUS-feltnetværk som erstatning for en stor andel af analoge signaler.

To Endress+Hauser-servicemedarbejdere ©Endress+Hauser

Renoveringsprojektet i tal (alle brancher)

 • 450 000 timers forberedelse, 550 000 timers intervention på stedet og 1 million arbejdstimer

 • 95 dages nedetid

 • Omkring hundrede virksomheder

 • 800 personer i arbejde hver dag

Philippe Divol – projektleder hos ArcelorMittal

"Succesen med renovering af højovnen afhang i første omgang af en meget produktiv designfase. Derefter var det ganske enkelt et spørgsmål om at få de bedste virksomheder inden for hver deres felt med om bord.”

Mr. Philippe Divol, Projektleder
ArcelorMittal
Alphonse Fabiani – instrumenteringstekniker hos ArcelorMittal

“Endress+Hauser var i stand til at besvare alle vores spørgsmål om den nye konfiguration for instrumenteringen i fieldbus."

Alphonse Fabiani, Instrumenteringstekniker
ArcelorMittal
Luc Reibel – projektleder hos Endress+Hauser

"Alle måleinstrumenterne blev forberedt og forindstillet på vores værksted for at gøre arbejdet hurtigere og mindske eksponeringen for risici."

Luc Reibel, Projektleder
Endress+Hauser
Alphonse Fabiani – instrumenteringstekniker hos ArcelorMittal

"Det vil være muligt at foretage indstillinger og diagnostik fra eksternt hold. Vi vil have en prædikativ – frem for en afhjælpende – tilgang til vedligeholdelse."

Alphonse Fabiani, Instrumenteringstekniker
ArcelorMittal
Philippe Divol – projektleder hos ArcelorMittal

"Vi havde brug for løsninger, ikke folk, der bare ville sidde og skyde skylden for fejl på andre."

Philippe Divol, Projektleder
ArcelorMittal

Endress+Hauser påtog sig ansvaret for projektets effektivitet til instrumenteringen.

Giganten er over 80 meter høj med en kapacitet på 3.000 m3. Temperaturen inde i smeltediglen med en diameter på
11 meter er +2.000 °C. Digital styring af denne proces betyder, at automatiseringssystemet og instrumenteringen udsættes for ekstreme forhold. Endress+Hauser var involveret i hele dette store projekt, lige fra planlægning til idriftsættelse.

En løsning på kundens problemer

De langvarige samarbejdspartnere, ArcelorMittal og Endress+Hauser arbejdede sammen. Den overordnede levering af måleinstrumenter levede op til alle forudsætningerne, men ArcelorMittal kunne også drage fordel af ekspertise og support fra Endress+Hausers teams: erfarne fagfolk inden for teknik til procesautomatisering og projektstyring.

Omhyggelighed og fælles ansvar for resultatet

For at opfylde kravene til kvalitet, sikkerhed og effektivitet i forbindelse med idriftsættelse af instrumenteringen og det digitale netværk besluttede Endress+Hauser at skabe og indgå i et joint venture med to andre velkendte virksomheder, SNEF og Cegelec. Formålet med dette joint venture var at overveje, levere, installere og idriftsætte al instrumentering inden for de fastsatte tidsrammer.

Teamwork og gensidig teknisk eller industriel udveksling var centrale elementer i dette konsortium.

André Amar, som har været account manager for ArcelorMittal hos Endress+Hauser i mere end 26 år, sikrede, at ændringerne hurtigt blev implementeret, selvom de sommetider blev ønsket af kunden med meget kort varsel.

Fuld support

Specialistteknikere hos Endress+Hauser installerede 1.100 sensorer direkte i højovnen og overvågede 700 andre i de perifere arbejdsområder, f.eks. gasrensningssystemet og slaggehåndtering, som alle var forbundet via det digitale netværk. Over 400 sensorer i højovnen er forbundet via PROFIBUS.

Instrumenterne er omfattet af langvarige servicekontrakter. For operatørerne er flåden nemmere at styre takket være dedikeret software som f.eks. FieldCare og W@M – Life Cycle Management.

Maksimal effektivitet for produktionsudstyret

Livscyklussen for den ildfaste beklædning i en højovn er 20 år, og de næste 20 år vil middelhavsgiganten køre for fuld kapacitet. Alphonse Fabiani håber desuden på at kunne udnytte alle de muligheder, der er blevet tilgængelige via de enheder, der er forbundet i denne fieldbus.

Mange mennesker, ét team, én gigant

Dette projekt er et godt eksempel på, hvordan ekspertise og teamwork kan kombineres til glæde for kunderne:
Efter 95 dages nedetid kom højovn nr. 1 op at køre igen.

Oven på den succes har Endress+Hauser slået kræfterne sammen med ArcelorMittal endnu en gang for at renovere højovn nr. 2 hos Fos-sur-Mer-anlægget.

Endress+Hausers serviceydelser

 • Endress+Hauser som MIV (Main Instrument Vendor – hovedleverandør af instrumenter)

 • Projektstyring

 • Implementering af platformstest (feltnetværksdesign, PROFIBUS-overensstemmelsesrapporter)

 • Design og levering af måleinstrumenter (flow, tryk, temperatur), dvs. 1800 instrumenter installeret og idriftsat og over 60 km kabler trukket

 • Fieldbus-integration

 • Verificering af feltnetværk

 • Idriftsættelse

 • Undervisning

 • Konsignationslager