Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Medicinske autoklaver

Mindre risiko i forbindelse med batchsterilisering

Medicinske autoklaver og sterilisationsapparater med damp anvender nøjagtige, præcise og pålidelige temperaturmålinger til at sikre overholdelse af proceskravene. Ny sensorteknologi muliggør automatisk rekalibrering, som reducerer risikoen mellem måleintervaller og sikrer en batchcertificering med auditdokumentation.

Medicinske autoklaver til sterilisering ved høje temperaturer med mættet damp ©Endress+Hauser

Medicinske autoklaver til sterilisering ved høje temperaturer ved hjælp af mættet damp.

Resultaterne

  • automatisk procesverificering

  • nøjagtig processtyring

  • mindre usikkerhed mellem batches

  • færre omkostninger og mindre tid

Udfordringen

Fremgangsmåden for betjening af en medicinsk autoklave er typisk at overvåge temperaturen i den koldeste del af processen ved at anbringe et sensorinstrument i afløbet eller tæt på bunden af dampsteriliseringsudstyret. Måleinstrumenter bliver mere afvigende på grund af drift over tid eller mekanisk skade, så det er nødvendigt at rekalibrere dem for at sikre en pålidelig procesovervågning. Hvis der opstår fejl i et instrument, er der ikke nogen pålidelig metode til hurtigt at afdække berørte tidsintervaller og batches mellem kalibreringscyklusser.

Løsning

Vores løsning er en selvkalibreringsmetode, som anvender Curie-temperaturen for et referencemateriale som indbygget temperaturfikspunkt. Det selvkalibrerende instrument har i forsøgsfasen vist sig at være meget mere effektivt end forventet. Instrumentet udførte i gennemsnit ca. 80 vellykkede selvkalibreringer i løbet af installationsperioden på én måned og 600 driftstimer. Det svarer i gennemsnit til næste to batches og to kalibreringer pr. dag.

Selvkalibreringssensoren blev installeret på det koldeste punkt i autoklaven ved siden af en eksisterende sensor for at etablere en anden temperaturreference. Proben blev kalibreret i et akkrediteret kalibreringslaboratorium før og efter forsøget. Alle 80 gennemførte kalibreringer var vellykkede, og sensorens nøjagtighed var inden for de angivne grænser.