Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Overholdelseserklæringer for materialer og stoffer

Vi kan levere en lang række overholdelseserklæringer for forskellige materialer og stoffer

Endress+Hauser er fokuseret på at overholde alle relevante love og regulativer, herunder de almindelige direktiver for materialer og stoffer. Find erklæringerne herunder.

Produktionsanlæg hos Endress+Hauser i Reinach ©Endress+Hauser

RoHS

RoHS-direktivet (om begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer) regulerer brugen og markedsføringen af farlige stoffer i elektriske og elektroniske komponenter. Målet er at begrænse brugen af farlige stoffer i nyt elektrisk og elektronisk udstyr i Europa.

Det kinesiske RoHS-direktiv

Det kinesiske RoHS-direktiv, officielt kaldet "Administrative tiltag for at kontrollere forurening fra elektroniske informationsprodukter", bruges af den kinesiske regering til at kontrollere visse stoffer som f.eks. bly. Alle produkter, der leveres til Kina, skal mærkes i henhold til disse retningslinjer.

REACH

Forordning (EU) nr. 1907/2006 regulerer registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier i EU. I henhold til forordningen skal producenter eller importører registrere materialer hos det centrale Europæiske Kemikalieagentur og informere, hvis produkter indeholder særligt problematiske stoffer (SVHC).

Fra og med 2021 skal producenter registrere oplysninger vedrørende SVHC i den centrale SCIP-database under ECHA.

WEEE

EU's 2012/2019-direktiv (WEEE) om affald af elektrisk og elektronisk udstyr er udformet med det formål at reducere affald fra elektriske og elektroniske instrumenter via genanvendelse og lignende foranstaltninger. Disse retningslinjer fastsætter minimumstandarder for håndtering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr i EU.

Genanvendelse af skibe

Hongkong-konventionen af 2009 (Hong Kong International Convention for the safe and environmentally sound recycling of ships – HKC) er en international aftale vedrørende miljøvenlig genanvendelse af skibe og sikring af sikre arbejdsforhold på ophugningsværfter. Den tilhørende EU-bestemmelse 1257/2013 kræver, at leverandører af skibsudstyr identificerer farlige materialer og indsender en formel materialedeklaration.

California Proposition 65

California Proposition 65 (The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 – CP65) er en lov, som blev vedtaget i Californien i 1986. Formålet var at beskytte drikkevandskilder mod giftige stoffer, der kan forårsage cancer, fødselsdefekter eller på anden vis skade reproduktiviteten. Produkter, som markedsføres i Californien, skal altid være forsynet med en advarsel angående de relevante kemikalier, de indeholder.

Asbest

Asbest er en overordnet beskrivelse, som dækker over forskellige former for naturligt forekommende silikatmineraler, som bruges til f.eks. at fremstille bygge-, isolerings- eller brandbeskyttelsesmaterialer. Fordi asbestfibre udgør en alvorlig sundhedsrisiko, er asbest nu om dage forbudt i mange lande.

Polychlorbiphenyler

Polychlorbiphenyler (PCB'er) er organiske klorsammensætninger, der før i tiden blev brugt i vid udstrækning som dielektrisk væske og kølevæske i elektriske enheder. Da de er giftige og kræftfremkaldende, er PCB'er kategoriseret som persistente organiske skadelige stoffer iht. Stockholm-konventionen og er forbudt i hele verden.

Biocidholdige produkter

Forordning (EU) nr. 528/2012 regulerer brugen og markedsføringen af biocidholdige produkter (BPR) i EU. Formålet er at sikre en høj grad af beskyttelse for både menneskers sundhed og miljøet.

PBT-stoffer

PBT'er er kemiske stoffer, som er kendetegnet ved persistens, bioakkumulering og toksicitet. Toxic Substances Control Act of 1976 (TSCA) giver det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (EPA) autoritet til at regulere, hvordan sådanne kemikalier håndteres. Kun stoffer, der fremgår af TSCA-oversigten, må importeres til USA.

Konfliktmaterialer

Som svar på konflikten i Den Demokratiske Republik Congo vedtog USA i 2012 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Dodd-Frank Act, Article 1502), som kræver, at virksomheder, der er underlagt US Securities and Exchange Commission (SEC), undgår råmaterialer fra konfliktramte områder. Endress+Hauser hjælper sine kunder med at leve op til deres rapporteringskrav.

Overensstemmelseserklæring for drikkevand

Sikker brug af produkter og materialer i drikkevand er underlagt strenge nationale bestemmelser og retningslinjer. Periodiske kvalitetstest er påkrævede for at sikre overholdelse af strenge krav vedrørende produktkvalitet og mikrobiologi. Overensstemmelseserklæringen for drikkevand bekræfter, at de relevante nationale bestemmelser er overholdt.

Kontakt