Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Dampforbrug optimeret af hensyn til effektivitet og sikkerhed

Præcis måling af dampforbruget og kvalitetsparametre maksimerer varmevekslerens ydelse

Optimering af dampforbruget er en konstant udfordring på forsyningsværker. Da en af de centrale omkostningsfaktorer ikke alene er anskaffelse af damp og nøje overvågning af brugen, skal anlægsledere også tilstræbe at sikre, at den er 100 % tørmættet, så varmeoverførslen maksimeres effektivt til kerneprocesser, mens varmeveksleren, rørføringen og instrumenter beskyttes mod fugtighed og trykudsving. Endress+Hausers teknologier og ekspertise kan hjælpe med at sikre, at alle disse vigtige krav opfyldes.

Sådan kan vi hjælpe jer

Uanset om I ønsker at opnå uovertruffen nøjagtighed ved måling af dampforbruget eller har brug for hjælp til at fastslå de mest relevante KPI'er for effektiviteten, er Endress+Hauser jeres foretrukne partner, når det gælder optimal dampstyring. Vores omfattende udvalg af måleinstrumenter og overvågningssystemer sikrer, at dampen når jeres processer i 100 % tør og mættet tilstand, så der opnås effektiv varmeoverførsel og optimal udstyrssikkerhed.

 • Opnå nøjagtig masse og energibalance for jeres dampsystem med korrekte målinger, som kompenseres inline af tørhedsgraden vha. teknologi med to ledere

 • Overhold energistyrings- (ISO 50001) og miljøstyringsstandarderne (ISO 140001) med Endress+Hausers instrumenter med indbygget diagnostik, verificering og overvågning (Heartbeat Technology)

 • Mål våd og tør damp direkte med kompensation iht. de internationale standarder (IAPWS- IF97/ASME)

 • Direkte måling af våd og tør damp med kompensation iht. de internationale standarder IAPWS- IF97/ASME

 • Kontrollér og forbedr effektiviteten ved at overvåge den energi, der overføres til processen

Anvendelser

Nøjagtig, pålidelig måling af alle procesvariabler

Effektiv brug af damp i alle industriprocesser kræver nøjagtig måling og overvågning af en række procesparametre.

Nøjagtig, pålidelig måling af alle procesvariabler
Vores ekspertise

Endress+Hauser tilbyder et omfattende sortiment af måleinstrumenter til alle dampprocesvariabler, herunder flow, tryk, temperatur, analyse og niveau, som hjælper med at sikre, at varmt fra damp anvendes effektivt til jeres processer.

 • Detekter våd damp, og mål tørhedsgraden med en beregning af dampmasse og energi vha. den multivariable vortex-flowmåler Proline Prowirl F 200

 • Overvåg dampforsyningstryk med sensorer som Cerabar M PMP51

 • Tjek dampforsyningstemperaturen med vores robuste og modstandsdygtige Pt100-serie af integrerede Omnigrad-termometre (TR15 og TH15)

 • Fastslå kondensatkvaliteten med vores Turbimax-serie af turbiditetssensorer eller med konduktivitetssensorerne Condumax for at finde ud af, om kondensat kan genanvendes, så omkostningerne til kemikalier reduceres

Beskyttelse af varmeveksler og produkt

Varmevekslere kan være sårbare over for gennembrydning, og den deraf resulterende direkte kontakt med dampen udgør en risiko for både personalet og produkterne.

Beskyttelse af varmeveksler og produkt
Vores ekspertise

Endress+Hauser-teknologier muliggør både avancere beskyttelse af varmevekslere og hurtig indgriben i tilfælde af fejl .

 • Fastslå, om varmeoverførselsflader er blevet gennembrudt, vha. kondensatturbiditetsverificering med vores Turbimax-sensorer.

 • Maksimer tilgængeligheden, og minimer produktionstabet med øjeblikkelig registrering af problemer.

 • Kontroller damptørhedsgraden ved varmevekslerindgangen for at reducere risikoen for skader på varmeveksleren eller nedbrydning på grund af trykstød.

Verificering af varmeveksleres effektivitet

Varmeveksleres effektivitet kan blive nedsat af både opbygning af magnetit eller andre materialer på dampsiden og af opbygning af degenereret produkt på produktsiden, hvilket kan påvirke omkostningseffektiviteten betydeligt.

Verificering af varmeveksleres effektivitet
Vores ekspertise

Endress+Hausers Memograph M tilbyder energi- og applikationsdatastyring til realtidsovervågning og visualisering af varmeveksleres forbrug og energiydelse.

 • Overvåg varmevekslerens ydeevne i realtid

 • Registrer hurtigt afvigelser i varmevekslerens effektivitet

 • Optimer indgriben, så der opnås maksimal produktionseffektivitet og -pålidelig

Kontrol af energimåling

En af de centrale udfordringer for ledere af forsyningsværker er at sikre, at de målinger, der bruges til at fastslå dampforbrugets effektivitet, er pålidelige.

Kontrol af energimåling
Vores ekspertise

Endress+Hauser tilbyder en service til kontrol af energimålinger, som tjekker og bekræfter, hvor nøjagtige målingerne af dampforbrugets effektivitet er. Ud over at kontrollere alle komponenter i energimålingssløjfen og komme med klare anbefalinger til, hvordan målenøjagtigheden kan forbedres, foretager vores tekniske eksperter kalibrering på stedet og verificering af jeres feltinstrumenter med et minimum af eller ingen procesafbrydelser.

 • Opnå dokumenteret nøjagtighed for dampmålinger i hele energimålingssløjfen

 • Optimer dampforbruget og kvaliteten, så der opnås forbedret produktionseffektivitet

 • Reducer nedetiden, og opnå forbedret sikkerhed med hurtig identifikation af problemer

Centrale målepunkter i dampforbruget

Procesoversigt over dampforbrug med en rørkedelvarmeveksler ©Endress+Hauser
Procesoversigt over dampforbrug med en pladevarmeveksler ©Endress+Hauser

Fordele

Indgående forståelse af energi- og forsyningsstyringen og jeres daglige udfordringer er helt centralt for vores produkt- og servicetilbud til damp. Vi tilbyder et omfattende sortiment af nøjagtige og pålidelige måleinstrumenter til alle procesvariabler samt services og løsninger, der giver fuld transparens og sikrer overholdelse af energi- og miljøstyringsstandarderne. Vælg Endress+Hauser for at opnå et sikkert, tilgængeligt, transparent og effektivt dampforbrug.

 • 5 til 15 %

  besparelser af det typiske energiforbrug med omfattende energiovervågningsløsninger

 • 24/7

  driftssikkerhed i hele dampsystemets levetid

 • > 60

  års erfaring med forsyningsvirksomheder

Se vores sortiment!

Relaterede historier

Andre brancher