Mål og optimer forsyningsdampforbruget

Opnå bedre effektivitet og tilgængelighed for jeres varmevekslere.

Som energi- eller forsyningschef ønsker du at få mest muligt ud af den damp, du har genereret eller købt. De fleste kunder har dog svært ved at opnå en nøjagtig energibalance for deres dampsystem. Damp skal ideelt nå frem til varmeveksleren som 100 % tør mættet damp for at opnå optimal varmeoverførsel til jeres proces. I praksis har denne damp dog ofte skiftende grader af vådhed, hvilket medfører ineffektiv varmeoverførsel og dermed øget risiko for vandslag, som kan forårsage skader i varmeveksleren.

Sådan kan vores passion for damp hjælpe jer

Kedelhuset er det sted, hvor pengene går op i røg. Dampforbruget er det sted, hvor de går til spilde! Endress+Hauser er jeres pålidelige partner, når det gælder nøjagtig måling af dampforbruget og bestemmelse af de mest relevante KPI'er, som kan hjælpe jer med at booste effektiviteten. Det kræver korrekt måling. Kun vi kan give jer korrekte målinger af damp, som kompenseres inline af tørhedsfraktionen, vha. teknologi med 2 ledere, som muliggør den korrekte masse og energibalance i jeres dampsystem.

 • Sørg for, at damp når jeres proces ved optimale forhold – som helt tør mættet damp.

 • Opnå optimal transparens med vores omfattende sortiment af måleinstrumenter og overvågningsløsninger til sikker, tilgængelig og effektiv damp.

 • Vores løsninger, f.eks. instrumenter med Heartbeat Technology med diagnostik-, kontrol- og overvågningsfunktioner, hjælper jer med at overholde ISO 50001- (energistyring) og ISO 140001-standarderne (miljøstyring).

 • Direkte måling af våd og tør damp med kompensation iht. internationale standarder IAPWS- IF97/ASME.

 • Kontrollér og forbedr effektiviteten ved at overvåge den energi, der overføres til processen.

Centrale målepunkter i dampforbruget

Procesoversigt over dampforbrug med en rørkedelvarmeveksler ©Endress+Hauser
Procesoversigt over dampforbrug med en pladevarmeveksler ©Endress+Hauser

Sådan opnår vi transparens og maksimal dampeffektivitet

Installeret Prowirl F200-flowmåler, som hjælper med at måle dampforbruget

Opnå indsigt i jeres dampforbrug

Damp skal være helt tør og mættet ved slutpunktet for at sikre, at der overføres energi til processen med optimal effektivitet. Vores omfattende dampmålingstilbud – herunder masse og energi, som tørhedsfraktionen kompenserer for – hjælper jer med at fastslå, hvor tæt I er på mætning iht. Mollier-diagrammet. Vi tilbyder den mest nøjagtige alt i en-løsning med to ledere til måling af damp, som kan opdrives. Den muliggør korrekt energi- eller massebalancering.

 • 90 % tør damp resulterer i en yderligere målefejl på 5 % for volumen og masse ved brug af traditionelle dp- eller vortex-målere til måling af dampflowet.

 • 90 % tør damp betyder, at I har 10 % kondensat, hvilket betyder, at I har 10 % mindre energi til opvarmning af jeres proces.

 • Indlæsning af kondensattemperaturen ved indirekte varmeanvendelser hjælper jer med at fastslå, hvor meget energi der er blevet overført til processen.

Endress+Hauser-tekniker, som kontrollerer en installeret Prowirl F200-flowmåler

Feltmålingsteknologi til alle procesvariabler

Endress+Hauser tilbyder et omfattende udvalg af måleinstrumenter til alle dampprocesvariabler, herunder flow, tryk, temperatur, analyse, niveau og registrering.

 • Fastslå, om jeres damp er 100 % tør, eller hvor våd den er: Den multivariable vortex-flowmåler Prowirl F 200 registrerer våd damp og måler tørhedsfraktionen med en beregning af dampmasse og energi.

 • Kontrollér, om der tilføres damp med det korrekte tryk med sensorer som Cerabar M PMP51

 • Kontrollér, at der tilføres damp ved den korrekte temperatur, med vores robuste Pt100-serie af integrerede Omnigrad-termometre (TR15 og TH15)

 • Find ud af, om I kan genbruge kondensatet og reducere jeres omkostninger til kemikalier: Fastslå kondensatkvaliteten med vores Turbimax-serie af turbiditetssensorer eller med konduktivitetssensorer.

Billede af en defekt pladevarmeveksler

Beskyt jeres varmeveksler og jeres produkt

Gennembrud for varmevekslere (f.eks. pladevarmevekslere) kan medføres produkttab på grund af direkte kontakt mellem damp og produktet. De udgør også en potentiel sikkerhedsrisiko. Kontrol af turbiditeten for kondensat vha. vores Turbimax-produktserie hjælper med at fastslå, om varmeoverførselsoverfladerne er defekte.

 • Opnå større tilgængelighed, og minimer mistet produktion: Sørg for, at det registreres med det samme, hvis der opstår et problem.

 • Kontrol af tørhedsfraktionen ved varmevekslerindgangen reducerer den risiko for vandslag, der kan medføre skader på eller destruktion af enheden.

Endress+Hauser-medarbejder, der kontrollerer forbruget og energipræstationen på en Memograph M-datamanager

Hvor effektiv er jeres varmeveksler?

Hvis du vil kontrollere din varmevekslers effektivitet, kan du sammenligne den energi, der videreføres til processer, med den energi, produktet har skaffet. Hvis denne effektivitet mindskes med tiden, kan det indikere, at det er nødvendigt at rense varmeveksleren. Akkumuleret nedbrudt produkt kan reducere varmeoverførselseffektiviteten, og det samme gælder akkumuleret magnetit eller andre materialer på dampsiden. Bare nogle få mikroner kan koste jer mange tusinde kroner!

 • Realtidsovervågning og visualisering af forbrug og energipræstation er muligt med energi- og applikationsdatastyring som Memograph M.

 • Kontrol og visualisering af effektiviteten over tid hjælper jer med at identificere behovet for rengøring for at reducere omkostningerne og øge effektiviteten og tilgængeligheden.

Vores kontrol af energimåling kontrollerer og bekræfter nøjagtigheden for jeres målinger

Kontrol af energimåling

Hvordan kan I vide jer sikre på, at de målinger, der bruges til at fastslå effektiviteten for jeres dampforbrug, er pålidelige? Endress+Hauser tilbyder kontrol af energimåling til at kontrollere og bekræfte nøjagtigheden af disse målinger. Vores tekniske eksperter kontrollerer alle dele i energimålingskredsløbet og kommer med tydelige anbefalinger til, hvordan der kan opnås større målenøjagtighed. De foretager kalibreringer på stedet og kontrollerer jeres feltinstrumenter med et minimum af eller ingen afbrydelser af processen.

 • Dokumenteret nøjagtighed for dampmålinger og alle energimålingssløjfer

 • Tillid til nøjagtigheden af de oplysninger, I bruger til at optimere jeres dampforbrug

 • Sikkerhed for bedste dampkvalitet, så effektiviteten forbedres

 • Opnå større sikkerhed med tidlig identifikation af problemer

Se vores sortiment!

Fordele

Indgående forståelse af energi- og forsyningsstyringen og jeres daglige udfordringer er helt centralt for vores produkt- og servicetilbud til damp. Vi tilbyder et omfattende sortiment af nøjagtige og pålidelige måleinstrumenter til alle procesvariabler samt services og løsninger, der giver fuld transparens og sikrer overholdelse af energi- og miljøstyringsstandarderne. Vælg Endress+Hauser for at opnå et sikkert, tilgængeligt, transparent og effektivt dampforbrug.

 • 5 til 15 %

  besparelser af det typiske energiforbrug med omfattende energiovervågningsløsninger

 • 24/7

  driftssikkerhed i hele dampsystemets levetid

 • > 60

  års erfaring med forsyningsvirksomheder