Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Billede af dampforsyningssystem med damprør og -ventiler

Dampdistribution nøje overvåget, så der opnås proceseffektivitet

Nøjagtig måling af dampdistributionsparametre giver effektive processer med sikkerhed

Dampdistribution med minimalt energitab er en vigtig udfordring, hvis man ønsker effektiv drift af forsyningsværker. Fra kedelhuset og ud til de endelige brugssteder kan dårlig varmeisolering, defekte vandudladeren og ineffektiv køling af overophedet damp forringe energidistributionens effektivitet. Trykstød kan forårsage skader på infrastrukturen. Derfor skal tørhedsgraden overvåges konstant og nøjagtigt for at opnå optimal dampkvalitet. Vores teknologier hjælper med at optimere dampdistributionen.

Sådan kan vi hjælpe jer

Endress+Hauser gør det muligt at måle og optimere dampdistribution nøjagtigt, herunder custody transfer – lige fra reduceret risiko for trykstød til sikring af effektiv køling for overophedet damp og kontrol af, at damptørrere og trykreducerende ventiler fungerer korrekt. Vores komplette sortiment af måle- og overvågningsløsninger med to ledere giver øget tilgængelighed for jeres dampforsyning og muliggør nøjagtig masse- og energibalance til sikker, effektiv dampdistribution.

 • Opnå bedre proceseffektivitet med nøjagtig overvågning af energidistributionen

 • Reducer korrosionsrisikoen med overvågning af kølevandskvaliteten og aminforbruget

 • Overhold internationale standarder takket være Endress+Hausers Heartbeat Technology

Anvendelser

Præcis damptryksmåling

Præcis damptryksmåling er afgørende for at sikre optimale procesforhold. Procestemperaturen styres af tryk og må hverken være for høj, så der opstår produkttab, eller for lav, så sterilisering ikke finder sted.

Præcis damptryksmåling
Vores ekspertise

Endress+Hauser tilbyder et bredt udvalg af meget nøjagtige trykmålingsinstrumenter, som er velegnede til dampapplikationer på forsyningsværker.

 • Prøv vores robuste, nøjagtige Cerebar-tryktransmittere

 • Mål tryk med en nøjagtighed på op til ± 0,025 % o.f.s. med Cerabar S

 • Integrer vores Prowirl-flowmålere med valgfri integreret trykmåling og -kompensation

Reduceret korrosion og færre omkostninger til korrosionshæmmere

Korrosion er en konstant udfordring i alle dampdistributionssystemer og øger risikoen for dyr nedetid pga. udstyrsfejl. Tilsætning af aminer kan hjælpe med at reducere risikoen for korrosion, men disse additiver kan i sig selv være dyre og kræve præcis måling og god lagerstyring.

Reduceret korrosion og færre omkostninger til korrosionshæmmere
Vores ekspertise

Endress+Hauser tilbyder velegnede målesystemer, som garanterer optimal lagerstyring.

 • Mål aminforbruget med en nøjagtighed på ± 0,1 % o.r. med vores kompakte Promass A-flowmåler

 • Overvåg amintankniveauet nøjagtigt, så rettidig genbestilling sikres

 • Beskyt effektivt jeres udstyr mod korrosion

Beskyttelse af damptilgængeligheden

Kontinuerlig damptilgængelighed ved de påkrævede procesparametre er afgørende. En fejl i dampforsyningssystemet kan medføres nedlukning af hele produktionen, hvilket kan have alvorlige økonomiske konsekvenser.

Beskyttelse af damptilgængeligheden
Vores ekspertise

Endress+Hausers sortiment omfatter et komplet udvalg af overvågningsteknologier, som hjælper med at sikre, at dampforsyningen beskyttes, procesparametre opretholdes, og nedlukningsrisikoen minimeres.

 • Overvåg damptemperaturen med vores robuste Omnigrad-termometre

 • Beskyt jeres dampdistributionstilbud med vores Liquiphant-serie af switches

 • Styr kølevandets kvalitet i desuperheaters med Liquiline pH-, DO- og konduktivitetssensorer

Transparent custody transfer for damp

Da kun tør damp muliggør procesmaksimering, er det afgørende, at ledere af forsyningsværker kender energiindholdet i den damp, de modtager, når de køber damp fra en ekstern kilde.

Transparent custody transfer for damp
Vores ekspertise

Endress+Hauser tilbyder Prowirl, som er et enkeltstående, integreret dampmålingssystem, der gør det muligt hele tiden at overvåge dampkvaliteten ved modtagelse, så der opnås optimale processer og transparente leverandørforhold.

 • Overvåg flow, temperatur og tryk med en separat flowcomputer

 • Fastslå om og i hvilket omfang, damp er overophedet, våd eller tørmættet

 • Kompenser korrekt for energi og masse, også med tørhedsgraden

Nøjagtig måling af dampenergi

Unøjagtige eller usikre målinger af energiforbruget og tab forskellige steder i et dampdistributionssystem kan medføre forkerte konklusioner og forfejlede handlinger, når man forsøger at optimere. Ledere af forsyningsværker er nødt til at have adgang til nøjagtige målinger.

Nøjagtig måling af dampenergi
Vores ekspertise

På grundlag af dybdegående ekspertise inden for energimåling og kalibrering gør Endress+Hausers service til kontrol af energimåling det muligt at tjekke og bekræfte energimålingers nøjagtighed.

 • I kan sætte jeres lid til Endress+Hausers eksperter, når det gælder kalibrering på stedet og verificering af feltinstrumenter med minimal eller ingen procesafbrydelse

 • Få indblik i den samlede usikkerhed for jeres energimåling

 • Få tydelige anbefalinger til, hvordan I forbedrer nøjagtigheden for energimålingssløjfen

Vigtige målepunkter i dampforsyning

Procesdiagram for submetering af forsyningsdamp ©Endress+Hauser
Procesdiagram for køling af overhedet damp ©Endress+Hauser
Procesdiagram for trykreduktion af forsyningsdamp ©Endress+Hauser
Procesdiagram for overførsel af forsyningsdamp mellem ejere ©Endress+Hauser

Fordele

Afbalancering af dampforsynings- og dampforbrugssystemer kræver stor kompetence og knowhow. Vores store sortiment af nøjagtige og pålidelige produkter og serviceydelser til måling, overvågning og dampstyring sikrer fuld transparens og en effektiv og sikker dampforsyning, der er i overensstemmelse med gældende energi- og miljøstyringsstandarder. Vi tilbyder samarbejde inden for integrerede dampstyringsløsninger, som gør det muligt at udnytte potentialet i hele dampsystemet optimalt.

 • Op til 15 %

  besparelse på energiforbruget via omfattende energiovervågningsløsninger

 • 24/7

  stor målenøjagtighed og driftssikkerhed i hele dampsystemets livscyklus

 • Mange millioner

  at spare ved optimal brug af sensorer og løsninger til forsyningssystemet

Se vores sortiment!

Relaterede historier

Andre brancher