Mål og optimér brugsdampforsyningen

Forøg dit dampforsyningssystems tilgængelighed og effektivitet

En af de daglige udfordringer for en energi- eller forsyningschef er, at dampforsyningen fra kedlen til de endelige forbrugssteder skal ske med minimalt energitab. Den samlede mængde damp, der distribueres, og energien svarer dog aldrig til den mængde damp, der leveres fra kedlerne, på grund af kondenstab, som fører til våd damp. Kondensvand forlader delvist rørene via vandudskillere, mens våd damp kan føre til væsentlige målefejl og en øget risiko for trykstød, som kan beskadige rørene.

Målinger sikrer et effektivt dampforsyningssystem

Vi tilbyder en komplet portefølje af måle- og overvågningsløsninger, som hjælper dig til at foretage nøjagtig måling af og optimere dampforsyningen, herunder afregningsgodkendelse. Vi kan eksempelvis hjælpe dig med at reducere risikoen for trykstød, sikre tilstrækkelig køling af overhedet damp og kontrollere, at dine damptørrere og trykreduktionsventiler fungerer perfekt. Vi øger tilgængeligheden for din dampforsyning og hjælper dig til at opbygge en korrekt energibalance og et effektivt og sikkert dampforsyningssystem.

 • Endress+Hauser er den eneste instrumentleverandør, der kan levere korrekte målinger af damp i 2-trådet teknologi med kompensation via tørhedsgraden i linjen, hvilket tillader den korrekte masse og energibalance i dampsystemet

 • Kontrollér og forøg effektiviteten via nøjagtig måling af energiforsyningen med kompensation via tryk, temperatur og tørhedsgrad ved hjælp af internationale standarder (IAPWS-IF97/ASME)

 • Kontrollér, at du distribuerer eller køber damp af den korrekte kvalitet (dvs. overhedet eller helt tør), mål dampens energi korrekt, og levér den til processerne med maksimal effektivitet (dvs. 100 % tør)

 • Reducér risikoen for korrosion: Overvåg kvaliteten af kølevandet i dampkølingen, og kontrollér forbruget af aminer

 • Vores løsninger, f.eks. instrumenter med funktioner til diagnostik, verificering og overvågning fra Heartbeat Technology, hjælper dig til at opfylde standarderne i ISO 50001 (energistyring) og ISO 140001 (miljøstyring)

Vigtige målepunkter i dampforsyning

Procesdiagram for submetering af forsyningsdamp ©Endress+Hauser
Procesdiagram for køling af overhedet damp ©Endress+Hauser
Procesdiagram for trykreduktion af forsyningsdamp ©Endress+Hauser
Procesdiagram for overførsel af forsyningsdamp mellem ejere ©Endress+Hauser

Sådan kan vi bidrage til at løse dine dampforsyningsudfordringer

Billede af dampforsyningsrør

Opnå transparens vedrørende din dampforsyning

Afbalanceringen af masse og energi i et dampforsyningssystem kan være en stor udfordring. Den samlede mængde i forsyningslinjerne vil aldrig svare til den mængde damp, som forlader kedlen, da damp mister noget af sin energi under transport på grund af kondensering. 90 % tør damp betyder, at man har 10 % kondensat, hvilket vil sige 10 % mindre tilgængelig energi til opvarmning af processer. Våd damp fører til målefejl i volumen, masse og energi.

 • Kend tørhedsgraden på din damp: Den 2-trådede, multivariable ProwirlF 200 vortexflowmåler registrerer våd damp og måler tørhedsgraden nøjagtigt ved at beregne dampmasse og energi

 • Måling af tryk og tørhedsgrad gør det muligt at forbedre nøjagtigheden for volumen, masse og energi

 • Med traditionelle dp- eller vortexmålere til måling af dampflow giver 90 % tør damp en yderligere målefejl på over 5 % i volumen og masse

Cerabar M anvendt til måling af redundant tryk i et damprør

Har du tilstrækkeligt høj tryk og en tilstrækkelig energimængde?

Damp skal leveres i en tilstrækkelig mængde og under korrekte procesforhold: Den resulterende procestemperatur styres ved hjælp af tryk. Hvis temperaturen er for høj, kan produktet gå tabt, og hvis temperaturen er for lav, finder sterilisering muligvis ikke sted. Det er derfor meget vigtigt at foretage præcis trykmåling. Hvis trykket ikke er højt nok, kan processen ikke tilføres tilstrækkelig energi.

 • Vores robuste, nøjagtige tryktransmitterserie Cerebar egner sig perfekt til applikationer med forsyningsdamp. Cerabar S kan måle tryk med en nøjagtighed ned til ± 0,025 % o.f.s. (referencenøjagtighed)

 • Vores vortexserie af Prowirl flowmålere fås som ekstraudstyr med indbygget trykmåling og trykkompensation

Rusten vandventil på en gammel kedel

Reducér korrosion og omkostninger til korrosionshæmmere

Korrosion er altid en udfordring i dampforsyningssystemer. Tilsætning af aminer kan bidrage til at beskytte systemet og reducere risikoen for korrosion. Disse kemikalier er dog relativt dyre og kræver præcis måling og god lagerstyring.

 • Mål aminforbruget med en nøjagtighed på ± 0,1 % o.r. med vores kompakte Promass A flowmåler

 • Overvåg niveauet i amintanken, så du kan bestille i tide og sikre, at du ikke løber tør for kemikalier

Steam Water Analysis System-panel (SWAS) med måling af ledningsevne

Sørg for en stabil dampforsyning

Dampforsyningen er afgørende: Hvis du ikke har damp, har du ingen produktion! Vores produkter sikrer, at dampforsyningen kører med de krævede parametre og reducerer risikoen for produktionsstop:

 • Overvåg, at damp leveres ved den korrekte temperatur med vores resistente linje af robuste Omnigrad temperaturfølere

 • Overvåg, at samlerøret til dampforsyningen ikke oversvømmes, ved hjælp af vores koblingslinje Liquiphant

 • Kontrollér kvaliteten på det afioniserede kølevand i din dampkøler (køler til overhedet damp) ved hjælp af Liquiline pH, DO og sensorer for ledningsevne (total ledningsevne og kationledningsevne) og/eller silicium, natrium, hårdhed

Overførsel af damp mellem ejere ved hjælp af Engycal RS33 og visualisering via MemographM

Afregningsmåling: Ved du, hvad du betaler for?

Hvad betaler du for? Varmt vand eller damp af god kvalitet? Når man køber damp fra en ekstern kilde er det vigtigt at kende energiindholdet i den damp, der modtages. Med vores dampmålingsløsninger kan du se, om din damp er overhedet, våd eller tørmættet. Det er kun, når du modtager tør damp, at du kan udnytte din proces optimalt. Vi tilbyder to løsninger:

 • Særskilte instrumenter til flow (f.eks. delt område til dp-flow), tryk og temperatur med kompensation i en separat flowcomputer, der viser forskellige tariftællere og en advarsel, hvis overhedet damp kommer for tæt på mætningslinjen

 • Samleløsningen Prowirl F 200 omfatter tryk, temperatur, flow og en flowcomputer i én enhed

 • Udover en advarsel, når overhedet damp kommer for tæt på mætningslinjen, registrerer og måler Prowirl F 200 våd damp og kompenserer korrekt for energi og masse. Du ved præcis, hvor meget energi du rent faktisk modtager

Kontrol af vortexflowmåler på stedet

Kontrollér nøjagtigheden af din dampenergimåling

Tilsidesættelse af måleunøjagtigheder om tabte og forbrugte energimængder forskellige steder i et dampforsyningsnet kan føre til forkerte konklusioner og handlinger. Hvordan kan du være sikker på, at dampenergimålingerne er pålidelige? Endress+Hauser har anvendt vores ekspertise inden for energimåling og kalibrering i udviklingen af Energy Measurement Proving Service, som kontrollerer og bekræfter målingernes nøjagtighed.

 • Denne service omfatter kontrol af alle komponenter i energimålingskredsen samt en beregning af usikkerheden for den samlede energimåling og giver entydige anbefalinger til, hvordan nøjagtigheden kan forbedres

 • Vores eksperter foretager kalibrering og kontrol af dine feltenheder på stedet med ingen eller minimale afbrydelser af processen

Se vores sortiment!

Fordele

Afbalancering af dampforsynings- og dampforbrugssystemer kræver stor kompetence og knowhow. Vores store sortiment af nøjagtige og pålidelige produkter og serviceydelser til måling, overvågning og dampstyring sikrer fuld transparens og en effektiv og sikker dampforsyning, er i overensstemmelse med gældende energi- og miljøstyringsstandarder. Vi tilbyder samarbejde inden for integrerede dampstyringsløsninger, som gør det muligt at udnytte potentialet i hele dampsystemet optimalt.

 • Op til 15 %

  besparelse på energiforbruget via omfattende energiovervågningsløsninger

 • 24/7

  stor målenøjagtighed og driftssikkerhed over hele dampsystemets livscyklus

 • Millioner

  at spare ved optimal brug af sensorer og løsninger til forsyningssystemet