Brændstofstyring for transportkøretøjer i mineindustrien

Sikker og omkostningseffektiv brændstofstyring med belastningsmåleplatforme og lagerstyringsløsninger

Brændstof anvendt til transportkøretøjer er en af de største udgiftsposter inden for minedrift. Det er desuden kritisk for produktiviteten, og alt efter hvor afsidesliggende minen er, kan virksomheden miste flere dages produktion, mens man venter på levering af brændstof. Endvidere kan forkert håndtering af brændstof skade miljøet, især hvis tanke overfyldes, så det medfører udslip. Effektiv brændstofstyring kan hjælpe miner med at reducere deres driftsomkostninger, øge deres produktivitet og mindske miljørisici.

Vi tilbyder

Selv om brændstof er en mines hjerteblod, bliver det sjældent overvåget eller kontrolleret effektivt. Endress+Hauser tilbyder forskellige løsninger til at forbedre håndteringen af brændstof til transportkøretøjer i mineindustrien. De fokuserer hovedsageligt på tre anvendelser. Én, der optimerer leverandørers aflæsning, én, der overvåger beholdningen af hensyn til enkel styring, og én, der forhindrer overløb af brændstoftanke.

 • Påfyldningsmåleplatforme

 • Lagerstyringsløsning

 • Løsning til forebyggelse af overløb

Sikker og effektiv brændstofhåndtering

Måleplatform til påfyldning af brændstof

Påfyldningsmåleplatform

I forbindelse med brændstofhåndtering kan der forekomme uenighed mellem brændstofleverandøren og minen. En typisk mekanisk flowmåler, som anvendes af de fleste brændstofleverandører har en nøjagtighed på 0,5 %. Endress+Hausers påfyldningsmåleplatforme har en Coriolis-flowmåler med en nøjagtighed på 0,1 %. Coriolis-flowmåleren har en særlig densitetskalibrering for at kompensere for varierende væsker med det formål at identificere, hvis brændstof potentielt fortyndes. Det samlede påfyldningsmåleplatformssystem har en overordnet nøjagtighed på 0,25 %.

Brændstoftank

Brændstoflagerstyringsløsning

Når brændstoffet er leveret, skal det oplagres og administreres. Når der skal foretages effektiv beslutningstagning, er det afgørende at have adgang til onlinedata i realtid, som er af høj kvalitet. Endress+Hauser tilbyder en lagerstyringsløsning, som omfatter systemkomponenter som plc'er, gateways og telemetrisystemer samt nøjagtige, sikre og pålidelige niveau- og temperaturmåleinstrumenter.

System til forebyggelse af overløb

System til forebyggelse af overløb

Endress+Hauser tilbyder en komplet løsning til forebyggelse af overløb, som er certificeret af uafhængige globale driftssikkerhedseksperter. Det er klassens bedste sikkerhedskompatible løsning, i henhold til IEC 61511. Med den er det muligt at opnå en responstid på under ét minut. Løsningen fås i både stand-alone og redundant arkitektur med niveauswitch og radarinstrumentering. Og automatiserede prøvninger garanterer, at sikkerhedsinstrumentsystemet fungerer perfekt.

Se vores sortiment!

Fordele

Takket være vores ekspertise inden for minedrift og olie-/gasindustrien kan Endress+Hauser tilbyde specifikke løsninger til dine brændstofstyringsudfordringer. Endvidere består vores løsninger af både systemkomponenter og måleinstrumenter, hvilket gør integrationen enkel og pålidelig.

 • 0,25 %

  målenøjagtighed for påfyldningsmåleplatform

 • < 1 min.

  reaktionstid på potentielle overløb

 • <5 min.

  for prøvning af 16 brændstoftanke