Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Opnå forbedring af mineprocesser som skumflotation og koncentrering

Opnå forbedrede separationsprocesser inden for minedrift

Maksimer resultaterne af processer som flotation og koncentrering takket være præcis instrumentering

Faldende malmkvalitet udgør en særlig udfordring for minedrift. Der findes naturligvis forskellige bearbejdningsteknikker til at få mest muligt ud af råmaterialerne, f.eks. udvaskning, koncentrering og flotation. De kræver dog energi, kemikalier og vand. Det betyder, at udvindingsprocesserne skal køre på et optimalt niveau for at opnå balance mellem udbyttet og omkostningerne. Det gælder især i tider med ustabile markeder og priser.

Sådan kan vi hjælpe jer

Udvaskning, flotation og koncentrering er grundlæggende elementer inden for moderne mineseparationsprocesser. Optimal separation er dog en kompleks opgave på grund af de mange forbundne variabler. Alle tre processer bruger kemikalier, som er en af de vigtigste omkostningsfaktorer. De kræver desuden meget vand, som i visse mineregioner kan være en meget knap ressource, som anlæggene først skal producere via processer som f.eks. afsaltning.

 • Udvaskning

 • Skumflotation

 • Koncentrering

Anvendelser

Udvaskning

Udvaskning er en udvindingsmetode, hvor syreopløsninger sprøjtes på knust malm for at skabe en opløsning med det ønskede metal. De anvendte syrer afhænger af typen af malm, der skal udvaskes.

Udvaskning i en mine
Vores ekspertise

Syreopløsningens koncentration og udskylningshastighed har vist sig at have stor betydning for effekten og forbruget af syre. Endress+Hauser tilbyder måleinstrumenter til parametre, som kan modstå syrens aggressive egenskaber og levere pålidelige data.

 • Vores digitale analysesensorer har kontaktfri digital datatransmission og enkel sensorudskiftning med forhåndskalibrerede sensorer, så procesnedetiden reduceres, og regelmæssig regenerering forlænger sensorlevetiden.

 • Vores elektromagnetiske flowmålere fås i både en kompakt version og en version til fjernstyring.

Skumflotation

Flotation anvendes i forskellige mineprocesser, f.eks. inden for udvinding af guld og kobber, til genindvinding af mineralpartikler, som er finere end 500 my eller 35 mesh. Processen og dermed effekten påvirkes af forskellige parametre. De vigtigste parametre er: flow- og densitetsmåling af råvare, skumhøjde, præcis bestemmelse af kontaktfladen for skum og flydende slam, væskens pH og Eh, dosering og kvalitet af kemikaliereagenser og luftstrøm.

Skumflotation
Vores ekspertise

Endress+Hauser tilbyder ikke blot instrumenter til håndtering af disse opgaver, men har også forskellige måleteknologier, som sikrer, at I anvender de optimale instrumenter til alle processer – fra en samlet leverandør.

 • Til råvaremåling anbefaler vi en elektromagnetisk flowmåler med integreret beregning af indholdet af faste stoffer.

 • Til bestemmelse af skumhøjde og kontaktfladen for skum og flydende slam er den ideelle løsning at bruge to ultralydssensorer. Den ene måler afstanden til skummet, og den anden måler afstanden til en målplade, som er forbundet til en stang og en konisk flyder.

 • Vores digitale analysesensorer til måling af pH og Eh leverer pålidelige resultater selv i barske miljøer.

 • Tørstofindholdet og fremføringshastigheden samt skumhøjden kan bruges som fremføringssignal for reguleringskredsløbet til kemisk dosering for xanthat, skum og pH-modificering. Vores Coriolis-flowmåler kan bruge disse parametre til nøjagtig dosering.

 • Luft bruges til opblanding i forbindelse med flotation. Ved at måle luftstrømmen er det muligt at optimere omkostningerne til fremstilling af trykluft. Vores Vortex-flowmåler påvirkes ikke af anlægsvibration eller lufthamre og giver meget nøjagtige målinger og et bredt måleområde.

Koncentrering

Koncentrering er en mineralkoncentrationsproces med tyngdebundfældning. De faste stoffer bundfældes på tankens bund, og processen fremskyndes ved at tilsætte et flokkuleringsmiddel.

Koncentrering
Vores ekspertise

Vigtige indikatorer til beregning af den samlede slamvolumen er lejeniveau, lejemasse, understrømsdensitet og flow samt overløbsuklarhed i forbindelse med den endelige kvalitetskontrol. Ved at måle alle disse parametre kan anlægsoperatøren effektivisere og sikre hele processen og reducere risikoen for tankoverløb.

Lær mere om optimering af mineudvindingen

Optimer mineudvindingsprocesserne ©Endress+Hauser
Optimer mineudvindingsprocesserne ©Endress+Hauser
Optimer mineudvindingsprocesserne ©Endress+Hauser

Mød vores ekspert

"Den største udfordring, jeg ser, når jeg besøger kunderne, er, at de ikke udnytter det fulde potentiale for de data, som de kan indsamle fra deres sensorer. 97 % af dataene udnyttes ikke."

Jenish Gheewala

Industrileder, Endress+Hauser Group Services AG

Fordele

Uanset hvilke udfordringer I har i udvindingsprocesserne – hvad enten det drejer sig om lavt udbytte, højt OPEX eller dyre vedligeholdelsesrutiner – ved vores konsulenter med deres indgående industriekspertise nøjagtigt, hvordan jeres processer kan forbedres. Sammen med vores kunder har de opnået bemærkelsesværdige resultater de sidste 60 år – også takket være vores industrioptimerede instrumentportefølje.

 • 50 %

  reduktion i mængden af anvendte kemikalier.

 • 90 %

  færre timer brugt på vedligeholdelse.

 • 10 millioner

  instrumenter installeret på verdensplan

 • Enkle produkter

 • Nemme at vælge, installere og betjene

Teknisk ydeevne

Enkelhed

 • Standardprodukter

 • Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse

Teknisk ydeevne

Enkelhed

 • Avancerede produkter

 • Funktionelle og praktiske

Teknisk ydeevne

Enkelhed

 • Specialiserede produkter

 • Designet til krævende applikationer

Teknisk ydeevne

Enkelhed

Variabel

FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental

Få dækket dine basale målebehov

Teknisk ydeevne
Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean

Administrer nemt dine kerneprocesser

Teknisk ydeevne
Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended

Optimer dine processer med innovative teknologier

Teknisk ydeevne
Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert

Til de mest udfordrende applikationer

Teknisk ydeevne
Enkelhed

Variabel

Se vores sortiment!

Relaterede historier

Andre brancher