Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Affaldsdamme inden for minedrift skal overvåges korrekt for at være sikre og overholde gældende lovkrav

Sikker og effektiv kontrol med affaldsvand og overholdelse af lovkrav

Optimer kontrollen med affaldsvand, og få omkostningseffektiv beskyttelse af omgivelserne og miljøet

Kontrol med affaldsvand er en krævende forpligtelse for mange minedriftsselskaber. Affaldsgangmasse fra minedrift, som pumpes over i affaldsdamme, kræver konstant overvågning for at beskytte det omkringliggende miljø og de lokale beboere. Kontroller udføres ofte direkte på stedet og har mange parametre som eksempelvis indløb, grundvand, vandmiljøer i nærheden og damniveau, så de kan både være tidskrævende og fejlbehæftede. Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af løsninger til nøjagtig og effektiv affaldshåndtering.

Sådan kan vi hjælpe jer

Endress+Hausers intelligente instrumenter dækker forskellige parametre og sender ensartede meget præcise og pålidelige data til et eksternt overvågnings- eller kontrolsystem. Det gør det muligt for Endress+Hauser at tilbyde mere praktisk og effektiv håndtering af affaldsvand i forbindelse med minedrift.

 • Overvågning af indløb, damme og vandkvalitet for at beskytte befolkningen og miljøet

 • Robuste og meget præcise instrumenter til brug i barske miljøer

 • Fjernovervågning i realtid, som gør det sikkert og effektivt at gribe ind

Anvendelser

Omfattende overvågning af indløb

Effektiv affaldshåndtering starter ved indløbet til affaldsdammen. Det omfatter mere end blot overvågning af grundlæggede indløbsparametre som f.eks. malmslammets flow. Det er også nødvendigt at overvåge malmslammets tørstofindhold for at kunne måle affaldsdammens kapacitet.

Omfattende overvågning af indløb
Vores ekspertise

Endress+Hausers teknologier muliggør omfattende indløbsovervågning.

Nøjagtig niveaumåling

Niveaumåling er en af de allermest kritiske parametre for sikker drift af affaldsdamme, ikke blot for overfladevandet, men også for grundvandet under dammen. Overvågning af vandniveauer for overfladevand kan give en tidlig indikation af pludselige stigninger som følge af oversvømmelse, regn eller smelteis.

Nøjagtig niveaumåling
Vores ekspertise

Endress+Hauser tilbyder et bredt udvalg af løsninger til nøjagtig og sikker overvågning af affaldsdamme.

Praktisk og pålidelig overvågning af vandkvaliteten

Ansvarlig kontrol med affaldsvand kræver overvågning af kvaliteten for omgivende vandmiljøer for at beskytte omgivelserne og miljøet.

Praktisk og pålidelig overvågning af vandkvaliteten
Vores ekspertise

Endress+Hauser hjælper med at løse denne opgave med både stationære og bærbare prøveudtagningsstationer, som overholder alle relevante nationale og internationale standarder, herunder ISO 5667.

Pålidelig fjernovervågning

Manuel overvågning af affaldsdamme er både tids- og ressourcekrævende.

Pålidelig fjernovervågning
Vores ekspertise

Endress+Hauser tilbyder fjernovervågning ved at kombinere trådløse intelligente enheder med et bredt udvalg af digitale netværk til en omkostningseffektiv og pålidelig alternativ løsning uden at gå på kompromis med sikkerhed eller overholdelse af lovkrav.

 • Få hjælp fra vores ekspertteam til at designe den optimale løsning til jeres behov

 • Integrer meget nøjagtige og pålidelige intelligente overvågningsenheder

 • Opret forbindelse med standardiserede protokoller som WirelessHART eller Endress+Hausers beskyttede IIoT-løsning i skyen Netilion

 • Skift til fjernovervågning, og reducer omkostningerne til styring af affaldsdamme

Få mere at vide om fjernovervågning

WirelessHART-netværk ©Endress+Hauser

Fordele

Ulykker relateret til affaldsdamme skaber større fokus på strammere kontrol og lovgivning. Med vores ekspertise inden for både minedrift og vandindustrien kan vi hjælpe jer med at skabe et pålideligt overvågningssystem til jeres affaldsdamme. Vores store sortiment dækker ikke alene alle relevante målepunkter, men giver også digitale tilslutningsmuligheder til fjernovervågning. Det betyder, at overvågningen af jeres affaldsdamme bliver mere effektiv og mindre tidskrævende.

 • 80 %

  maks. tørstofindhold i forhold til vægten, som kan måles med vores elektromagnetiske flowmålere

 • +/- 2 mm

  nøjagtighed af vores anbefalede instrument til niveaumåling

 • 90 %

  af vores sortiment af måleinstrumenter er digitalt

Se vores sortiment!

Relaterede historier

Andre brancher