Opnå bedre kontrol over affaldsvand

Reducer miljørisiciene ved at overvåge mineaffald og overfladevand

Affaldsdamme inden for minedrift er en af de mest kritiske installationer ved minedrift, selvom de ikke er en del af selve produktionen. Disse damme er konstrueret til at opbevare affaldsgangmasse fra minedrift efter håndtering af malmen. Fordi sådanne biprodukter eller affald ofte er giftigt eller farligt for miljøet, skal dammene overvåges for at sikre, at de ikke svigter. Fordi hvis de gør det, kan der opstå alvorlige skader på både miljø og mennesker.

Overvågning af affald

Der er mange parametre for effektiv affaldshåndtering: indløbsovervågning af kvalitet og mængde, grundvandsniveau og damniveau samt vandkvalitet i de omgivende vandforekomster. De fleste miner kontrollerer dette manuelt og sender operatører ud i felten. Det kan være en meget tidskrævende og potentielt fejlbehæftet proces. Med smarte instrumenter, der kan sende data eksternt til et overvågnings- eller styresystem, kan der indhentes data på konsekvent basis til bedre affaldsadministration.

 • Indløbsovervågning

 • Grundvands- og damniveau

 • Vandkvalitet

 • Fjernovervågning

Få mere at vide om fjernovervågning

WirelessHART-netværk ©Endress+Hauser

Applikationer

Overvågning af malmslam

Indløbsovervågning

Måling af, hvad der kommer i affaldsdammene, er første skridt til at opnå ansvarlig affaldshåndtering. Det er dog ikke tilstrækkeligt at måle malmslammets flow. Indholdet af faste stoffer i slammen skal også måles for at kunne beregne forholdet mellem faste stoffer og vand. Ved hjælp af en elektromagnetisk flowmåler kan I måle begge parametre med kun ét instrument. Når det gælder kvalitetsmåling, fortæller vores digitale analytiske sensorer, hvilke stoffer der trænger ind i jeres affald.

Overvågning af vandniveau

Niveaumåling

En af de mest kritiske parametre for sikker drift af en affaldsdam er niveau – ikke kun for overfladevandet, men også grundvandsniveauet under dammen. Overvågning af niveauet for overfladevand kan give en tidlig indikation af, om der er pludseligt stigende niveauer på grund af oversvømmelse, regn eller smeltevand. En radarniveautransmitter er et godt match til denne type anvendelse. Når det gælder grundvandsniveauet, anbefaler vi at installere en hydrostatisk niveausensor i et PVC-rør i en vandbrønd.

Flodovervågning med vandprøveudtager

Vandkvalitet

Et af de primære mål med håndtering af affaldsvand er at sikre vandkvaliteten i de omgivende vandforekomster. Til det formål tilbyder Endress+Hauser både stationære og bærbare vandprøvestationer i fuld overensstemmelse med alle relevante nationale og internationale standarder som f.eks. ISO 5667. Ved at tilslutte op til fire af vores digitale analytiske Memosens-sensorer kan de opgraderes til en komplet måleløsning med mulighed for hændelsesprøvetagning og yderligere integration i jeres PLC.

Fjernovervågning

Fjernovervågning

Manuel overvågning af affaldsdamme kræver en masse tid og kræfter. Trådløse, smarte instrumenter er en omkostningseffektiv løsning og giver fjernadgang til sensorstatus og konfiguration, så resultatet er endnu mere sikkerhed og overholdelse af lovgivningen. Vi tilbyder et bredt udvalg af digitale netværk: fra standardiserede protokoller som WirelessHART til vores egen IIoT-cloud-løsning Netilion. Vi kan også hjælpe jer med komplet projektstyring, inklusive montering, kabelføring og installation af systemet.

Se vores sortiment!

Fordele

I takt med ulykker relateret til affaldsdamme stiger bevidstheden om strammere kontrol og lovgivning. Med vores ekspertise inden for både minedrift og vandindustrien kan vi hjælpe jer med at skabe et pålideligt overvågningssystem til jeres affaldsdamme. Vores store sortiment dækker ikke alene alle relevante målepunkter, men giver også digital konnektivitet til fjernovervågning. Det betyder, at overvågningen af jeres affaldsdamme bliver mere effektiv og mindre tidskrævende.

 • 80 %

  maks. tørstofindhold i forhold til vægten, som kan måles med vores elektromagnetiske flowmålere

 • +/- 2 mm

  nøjagtighed kan vores anbefalede niveaumålingsinstrument til måling af vandniveauet præstere

 • 90 %

  af vores sortiment af måleinstrumenter er digitalt