Bedre resultater for jeres minevandsbehandling

Overhold miljølovgivningen, og reducer omkostningerne ved at opgradere vandbehandlingsprocesserne

Vand spiller en afgørende rolle for minedrift. Ikke alene er menneskerne i minerne afhængige af vand, men mange af mineprocesserne kræver også en masse vand. Det kan være et problem, da mange miner er placeret i fjernt beliggende områder uden tilstrækkelig adgang til vand. Og forberedelsen af det vand, der bruges til processer som udvanding eller flotation, kræver energi og kemikalier. Til sidst skal minerne lede det brugte vand ud i miljøet igen uden at skade miljøet.

Fra afsaltning til udledning

Flere og flere miner benytter vandudvindingsprocesser som afsaltning via omvendt osmose til at sikre vandforsyningen. Sådanne processer skal dog overvåges nøje for at sikre de rette resultater. Det samme gælder forberedelsen af industrivand. Forbruget af energi og kemikalier kan kun optimeres via nøje styring af parametre som pH og opløst oxygen. Det samme gælder for behandlingen af vandet, efter at det er blevet brugt, så det sikres, at miljøbestemmelserne opfyldes.

 • Afsaltning

 • Vandforberedelse

 • Rensning af spildevand

Rensning af industrispildevand

Mebranfiltrering ©Endress+Hauser
Rensning af spildevand ©Endress+Hauser

Processer for minevandsbehandling

Membranfiltrering

Afsaltning med omvendt osmose

Omvendt osmose er en af de mest almindelige afsaltningsteknikker. Denne teknik benytter filtrering af havvandet via særlige membraner. Udfordringen består i at have filtreringscykler, der er så lange som muligt, uden at skade membranerne, hvor der kan forekomme blokeringer og processer som aflejringer og kedelsten. Derfor er de vigtigste parametre ud over flowet differenstrykket på den ene side og vandkvaliteten på den anden side, som overvåges ved indløbet.

Memosens sensor

Forberedelse af minevand

En af de vigtigste parametre for minevand er pH-værdien, så man sikrer effektivitet for indstillingen og turbiditet, der hjælper med at fastslå niveauet af de opslæmmede stoffer. Digitale Memosens-sensorer er yderst nøjagtige og kan nemt kalibreres uden at forstyrre processen takket være et aftageligt hoved, hvor dataene gemmes. Der kan sluttes op til otte Memosens-sensorer til en Liquiline-transmitter, så det bliver en ren formsag at styre vandkvaliteten.

Båndfilter til afvandingsslam

Rensning af spildevand

Når det gælder rensning af spildevand, er den største udfordring at finde den ideelle balance mellem spildevandskvaliteten og omkostningerne. Endress+Hauser kan hjælpe jer med at finde og opretholde denne balance takket være vores dedikerede vandrelaterede sortiment. Vores løsning til beluftningsstyring kan for eksempel hjælpe jer med at spare op til 30 % af energiforbruget. Desuden kan I forbedre afvandingsresultaterne og reducere kemikalieforbruget til slambehandling med en Coriolis-flowmåler.

Se vores sortiment!

Fordele

Endress+Hauser har over 60 års erfaring i vand- og spildevandsindustrien. Det betyder, at vi ikke alene kan hjælpe jer med et dedikeret sortiment af instrumenter og løsninger, der er udviklet specielt til vandrelaterede udfordringer, men også med vores vandindustrieksperters omfattende viden. De har fokus på at mindske vandbehandlingsomkostningerne uden at gå på kompromis med sikkerheden for medarbejdere og miljøet.

 • 30 %

  af energiomkostningerne kan spares med vores løsning til beluftningsstyring

 • 20 %

  omkostningsbesparelser takket være mindre forbrug af konditioneringskemikalier til slambehandling

 • Over 60

  års erfaring i vand- og spildevandsindustrien