Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Håndtering af minevand

Mere effektiv, økologisk og økonomisk behandling af minevand

Få effektiv og sikker håndtering af minevandsprocesser fra indkøb til behandling og udledning

Behandling af minevand spiller en afgørende rolle for minedrift både for at sikre en forsyning af rent vand til minearbejderne og for kritiske processer som eksempelvis separation. Indkøb og behandling af de nødvendige mængder vand er dog ikke de eneste udfordringer. Det er tilsvarende komplekst at behandle spildevand med henblik på sikker udledning. Udfordringerne bliver ikke mindre i forbindelse med drift på fjerntliggende steder. Endress+Hauser har et udvalg af produktløsninger til behandling af minevand.

Sådan kan vi hjælpe jer

Endress+Hauser tilbyder et bredt udvalg af instrumenter, som understøtter optimale minevandsprocesser fra overvågning af afsaltning i udvundet vand til behandling af industrivand og vand til udledning.

 • Overvågning og styring af afsaltning, så vandet bliver sikkert at drikke

 • Styring af afgørende parametre for at optimere forbruget af energi og kemikalier i vandforberedelse

 • Balancering af spildevandsbehandling for at sikre både overholdelse af lovkrav og effektivitet

Anvendelser

Praktisk og effektiv afsaltning

Afsaltning anvendes i stort omfang inden for minedrift til at sikre en løbende forsyning af vand. En af de mest almindelige afsaltningsteknikker, omvendt osmose, består i filtrering af havvand gennem særlige membraner. Udfordringen for minedriftsselskaberne er at opnå lange filtreringscyklusser uden at skade membranerne, hvor der kan forekomme blokeringer, aflejringer og kedelsten.

Praktisk og effektiv afsaltning
Vores ekspertise

Tæt procesovervågning er afgørende for at undgå nedetid, og Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af produkter til alle nødvendige parametre.

Nøjagtig forberedelse af minevand

Forberedelse af minevand kræver overvågning af flere parametre, herunder pH-værdien, for at sikre effektiv bundfældning og turbiditet for at bestemme mængden af opslæmmede stoffer.

Nøjagtig forberedelse af minevand
Vores ekspertise

Avancerede digitale Memosens-sensorer fra Endress+Hauser muliggør nøjagtig og pålidelig overvågning af alle afgørende parametre for optimal vandforberedelse.

 • Pålidelig og nøjagtig måling og kontrol med vandkvaliteten

 • Nem kalibrering uden procesforstyrrelser med aftagelige sensorhoveder

 • Kombiner op til otte Memosens-sensorer med en Liquiline-transmitter med henblik på fjernovervågning af forskellige parametre

Optimeret spildevandsbehandling

Den primære udfordring for minedriftsselskaberne i forbindelse med spildevandsbehandling er at finde den rigtige balance mellem at minimere omkostningerne og garantere, at vandkvaliteten lever op til lovkravene.

Optimeret spildevandsbehandling
Vores ekspertise

Endress+Hauser tilbyder et målrettet udvalg af teknologier til vandbehandling og -styring, som gør det nemt og hurtigt at finde den rigtige balance.

Behandling af industrivand

Mebranfiltrering ©Endress+Hauser
Rensning af spildevand ©Endress+Hauser

Fordele

Endress+Hauser har over 60 års erfaring i vand- og spildevandsindustrien. Det betyder, at vi ikke alene kan hjælpe jer med et dedikeret sortiment af instrumenter og løsninger, der er udviklet specielt til vandrelaterede udfordringer, men også med vores vandindustrieksperters omfattende viden. De har fokus på at mindske vandbehandlingsomkostningerne uden at gå på kompromis med sikkerheden for medarbejdere og miljøet.

 • 30 %

  af energiomkostningerne kan spares med vores løsning til beluftningsstyring

 • 20 %

  omkostningsbesparelser takket være mindre forbrug af konditioneringskemikalier til slambehandling

 • Over 60

  års erfaring i vand- og spildevandsindustrien

Se vores sortiment!

Relaterede historier

Andre brancher