Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
MRO-optimering på kemiske anlæg

MRO-optimering på kemiske anlæg

Nå jeres mål for procestilgængelighed og -pålidelighed uden at gå på kompromis med effektiviteten

MRO anses ofte for at være en dyr udfordring. Det er dog nødvendigt for at sikre tilgængeligheden af dele, så man kan opnå udstyrspålidelighed. Blandt udfordringerne er integration af komplet planlægning, øget pålidelighed og tilgængelighed for fysiske aktiver, optimering af lagerbeholdningen og realisering af effektiv forbrugsstyring. Med vores tilgang kan vi hjælpe med MRO-optimering af jeres kemiske anlæg.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi hjælper jer med at optimere MRO-processerne med en effektiv og papirløs asset management-løsning, der kan integreres med jeres forretningsprocesser og reducerer omkostninger og fejl. Vores MRO-eksperter identificerer potentielle anvendelsesområder, hvor vi kan forbedre sikkerheden og effektiviteten eller reducere vedligeholdelsesomkostningerne. Følgende dokumenterede metoder hjælper med at optimere jeres arbejdsgange gennem:

 • En workshop, som afholdes af vores forretningsproceskonsulenter: Den eksisterende situation gennemgås (As-Is), og potentielle forbedringsmuligheder afdækkes. Disse forbedringer og nye løsninger bruges til at designe en forbedret situation (To-Be).

 • Optimerede kalibreringsaktiviteter: Vores service til optimering af kalibreringsinterval leverer pålidelige kalibreringsintervaller baseret på videnskabelige metoder, som anvender data frem for traditioner.

Anvendelser

Rådgivning om forretningsprocessen

Effektiv procesoptimering eller vellykket projektimplementering er ikke kun noget, som formuleres på et stykke papir. Det er også noget, som foregår i hovedet på medarbejderne og i deres tilgang til arbejdet. Derfor har vi udviklet en standardservice, der passer til den generelle procesindustri, baseret på generiske modeller til styring af forretningsprocessen. Vores tilbud inden for MRO-optimering på jeres kemiske anlæg hjælper jer med at træffe de rette beslutninger.

Rådgivning om forretningsprocessen hjælper med at optimere jeres MRO-proces
Vores ekspertise

Vi afholder en workshop om forretningsprocessen, hvor vi hjælper jer med at definere indholdet for alle relevante trin i processen. "As-Is"-analysen repræsenterer den faktiske situation. Dette trin er nødvendigt for at forstå ændringens betydning for den nuværende situation til en ny. "To-Be"-situationen omfatter procesbeskrivelsen, nye systemarkitekturer, tilhørende arbejdsgange og informationsudveksling mellem de forskellige systemer. Den repræsenterer en realistisk og optimal løsning.

 • Resultatet hjælper alle med at forstå, hvad de nødvendige "ildslukkere" er, og hvad der kan opnås ved at implementere nødvendige handlinger.

 • Et omfattende dokument præsenterer tilbagebetalingsscenarierne og/eller potentielle besparelser. Disse resultater præsenteres for jeres interessenter og ledelsen for at sikre deres accept.

 • Metoden er blevet anvendt mere end 70 gange i forskellige industrier, herunder i den kemiske industri. Resultatet er holdbart takket være den strukturerede tilgang og den overskuelige faseopdelte statusplan for forbedringsanbefalingerne.

Optimering af kalibreringsintervaller

De fleste kemiske anlæg baserer i dag deres kalibreringsintervaller på tilfældigt udvalgte faste datoer. Det opfylder de gældende lovkrav, men betyder samtidig, at instrumenter kalibreres for ofte eller for sjældent, så der spildes ressourcer, og risikoen øges. Kalibrering planlægges typisk til at finde sted i forbindelse med den årlige nedlukning. Det kan være praktisk, men førende organer som ILAC anbefaler ikke faste kalibreringsintervaller uden en tilhørende gennemgang, da dette ikke anses for at være pålideligt.

optimering af kalibreringsintervaller forbedrer MRO-processerne for kemiske anlæg
Vores ekspertise

Vores service til optimering af kalibreringsintervaller anvender en videnskabelig dokumenteret metode til at beregne den næste optimale kalibreringsdato. Metoden inddrager uregelmæssigheder, risiko og andre faktorer i beregningen af optimale kalibreringsintervaller til jeres procesbehov, så I kan forbedre driftseffektiviteten og overholde vedligeholdelsesbudgetterne. Den minimerer samtidig risikoen, fordi alle instrumenter får præcist den mængde kalibrering, de har behov for. Med optimering af kalibreringsintervaller kan I:

 • reducere omkostningerne (hvor det er muligt) ved at forlænge kalibreringsintervallerne

 • reducere risikoen (hvor det er muligt) ved at reducere kalibreringsintervallerne

Opnå forbedret tilgængelighed for den kemiske proces

Tegning, som viser trinnene i MRO-optimering ©Endress+Hauser

Med trinnene i vores dokumenterede procesworkshop kan I forbedre MRO-arbejdsgangen og spare tid og penge.

Optimering af kalibreringsintervaller ©Endress+Hauser

Efter kalibreringen køres en intervalberegning, og det næste optimale kalibreringsinterval beregnes. Proceduren sikrer et kalibreringsprogram med tidlig detektering af uregelmæssigheder.

Optimering af kalibreringsintervaller

Vores erfaring viser, at kun 20 % af instrumenter er indstillet med et optimalt kalibreringsinterval. 67 % af kalibreringsintervallerne kan øges betydeligt, hvilket giver et væsentligt besparelsespotentiale.

Fordele

Jeres succes er vores primære mål. Uanset hvor udfordrende jeres vedligeholdelsesmål er, hjælper vores eksperter jer med optimering. Vi hjælper jer med at implementere et bæredygtigt forældelsesprogram, som hjælper med at opfylde tilgængeligheds- og pålidelighedsmålene for jeres kemiske proces.

 • 67 %

  af de eksisterende kalibreringsintervaller kan forlænges betydeligt

 • 50 %

  af jeres lagerbeholdning reduceres ved at bruge et bæredygtigt forældelsesprogram

 • 25 %

  mere oppetid ved at implementere den perfekt afbalancerede MRO-optimeringsstrategi baseret på en gennemprøvet metodologi

Se vores sortiment!

Relaterede historier

Andre brancher