Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
To Endress+Hauser-kunder på et kraftværk

Instrumentmontering til jeres måleudstyr

Måleteknolgier, tilbehør og mekaniske komponenter, der er samlet på forhånd og passer sammen

Et højt omkostningsniveau og outputoptimering tvinger mange anlægsoperatører til at skære ned på personalet. Et mindre budget til vedligeholdelse kan dog medføre betydelige risici, medmindre der bruges avancerede teknologier. Som producent af instrumenter tager vi naturligvis også ansvar for at sikre en korrekt installation og ydeevne af instrumenterne. Vi samarbejder med mekanikingeniører om at tilbyde de bedst egnede løsninger, hvor der er behov for dem.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi fokuserer på at levere produkter, løsninger og services til mange forskellige typer kraftværker fra de største højeffektive superkritiske kraftværker med gasturbiner med kombineret cyklus til banebrydende grønne energiløsninger inden for hydroenergi, affaldsenergi og biomasseenergi. Vi stræber efter enestående kvalitet i alt, hvad vi tilbyder, og vi samarbejder med leverandører, som har tilsvarende principper for kvalitetssikring. Vi tilbyder et omfattende udvalg af måleløsninger:

 • En samlet leverance fra en enkelt, integreret leverandør

 • Alle komponenter er kontrolleret, testet og monteret på forhånd

 • Intet tidstab på grund af dele, der ikke passer sammen, eller forsinket levering

 • Et minimum af installationsarbejde

 • Konsultation ude på stedet, projektplanlægning og -styring, levering, samling, idriftsættelse, dokumentation

Anvendelser

Beskyt vand/damp-kredsløbets integritet

Den konstante kontakt mellem vand og damp og kedelrør, dampgeneratorer med varmegenvinding (HRSG), kondensatorer og turbineblade kan forårsage aflejringer på udstyr/kedelsten og korrosion, som påvirker hele vand/damp-systemets effektivitet.

Beskyt vand/damp-kredsløbets integritet
Vores ekspertise

Vi tilbyder en standardiseret og modulær kontrolløsning for damp-/vandkvalitet (SWAS) til måling af kritiske parametre som f.eks. specifik og kationaktiv konduktivitet, pH, silica, opløst oxygen og natrium.

 • Panelerne er udstyret med avanceret og omkostningseffektiv sensorteknologi (Memosens/Liquiline)

 • Tekniske ydelser og levering af prøvetagnings- og analysesystemer til vanddampscyklussen

 • Verdensomspændende services til totalleverandører og operatører af kraftværker

Undgå risikoen for tvister ved dampmåling

Hvis et nyt kraftværk ikke producerer den termiske effektivitet, som det er kontraktligt forpligt til, kan der opstå uenighed mellem kedelleverandøren og turbineproducenten om den tilførte dampmængde. Brug af en aftalt standard (ISO 5167) og et primært dp-flowelement, f.eks. en blændplade, et venturi-rør og en dyse, sikrer, at tredjepartseksperter nemt kan validere måleren, installationen og designberegningerne for dampmængden eller -massen.

Undgå risikoen for tvister ved dampmåling
Vores ekspertise

Vores kompetente team inden for differenstrykflow (DP) er parate til at besvare alle jeres forespørgsler.

 • Vi tilbyder designberegninger for dampmængden/-massen

 • Vi hjælper med at vælge det bedste primære element, særligt ved permanent tryktab

 • Vi hjælper jer med rådgivning om korrekt installation, tilbehør, inklusion og opstart

Automatiser pH-målinger ved afsvovling af røggas

pH-værdien er meget vigtig for, at et system til rensning af røggas fungerer korrekt – den bruges til at styre fødehastigheden for sorptionsmidler som kalk (Ca[OH]2) og kalksten (CaCO3). Skrubberens effektivitet afhænger i vid udstrækning af pH-værdien. Den skal være tilstrækkeligt høj til, at svovldioxiden (SO2) binder pålideligt. Hvis den er for høj, nedbrydes kalken, og gipsen kontamineres.

Automatiser pH-målinger ved afsvovling af røggas
Vores ekspertise

Ved disse forhold anbefaler vi at automatisere rengøringen og kalibreringen af pH-sensorerne.

 • Reducer vedligeholdelsesomkostningerne og mængden af hjælpematerialer

 • Fjernstyr målepunkterne med Liquiline Control CDC90

 • Undgå uplanlagt nedetid, og reducer nedetiden ved manuel vedligeholdelse

Slut med at sætte spørgsmålstegn ved dampmålingen

Måling af dampmasse og energi kræver korrekt kompensation og tilstrækkelige indløb til at indhente optimale resultater. Selvom damp ikke indgår i internationale standarder for custody transfer som f.eks. OIML, er der stadig behov for præcise og pålidelige målinger.

Slut med at sætte spørgsmålstegn ved dampmålingen
Vores ekspertise

Vores komplette flowmålerløsninger til måling af damp (trykluft, naturgas osv.) konfigureres fra fabrikken til måling af energi eller masseflow. De måler damp nøjagtigt i hele området og muliggør egnede afregningsrelevante målepunkter og custody transfer-måling.

 • Få en fuldt samlet, testet, kundespecifik konfigureret enhed

 • Undgå typiske fejl i forbindelse med planlægning, idriftsættelse og betjening

 • Foretag transparente energimålinger, og rapportér anlæggets effektivitet

Spar omkostninger til planlægning, indkøb, montering og vedligeholdelse

Flydere er tidligere blevet brugt til niveaumåling i kondensator/kondensattank, HP/LP-fødevandsopvarmerbeholdere og ekspansionsbeholdere. Outputtet varierer ofte på grund af manglende nøjagtighed, densitetsvariationer og forskelle i installationen.

Spar omkostninger til planlægning, indkøb, montering og vedligeholdelse
Vores ekspertise

Vi tilbyder instrumenter med guidet radar monteret i en omløbskammerløsning, som er en optimal løsning til disse måleopgaver og med mange overbevisende omkostningsfordele.

 • Hurtig og nem opstart ude på stedet

 • Forhåndskonfigureret og testet omløbskammerløsning, der leveres i én forsendelse

 • Garanteret og certificeret kvalitet

Få bedre effektivitet for jeres affaldsenergianlæg

Temperaturmåling ved kedelloftet, overhederzoner og udbrændingszoner i et affaldsenergianlæg kræver nøjagtig måling og styring. Det kræver også specifikke og innovative termorør- og beskyttelsesrørmaterialer, som kan modstå eksponering for aggressive dampe fra forbrændingen og høje temperaturer, der oxiderer miljøet.

Få bedre effektivitet for jeres affaldsenergianlæg
Vores ekspertise

Endress+Hausers termorør og beskyttelsesrør har de rigtige materialer til disse anvendelsesområder.

 • Længere levetid for målepunkter under ekstreme forhold giver større tilgængelighed

 • Mindre vedligeholdelse og dermed lavere omkostninger i levetiden

 • Mulighed for at udveksle temperaturmålinger i forbindelse med planlagte nedlukninger

Hvordan fungerer det? Alle kombinationer er mulige

Muligheder for instrumentmontering fra Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Fordele

Hele vores innovative sortiment hjælper kunderne med at optimere deres aktiviteter. Vi samarbejder løbende med kunderne om at sikre, at de er rustet til at opfylde branchens krav. Vores egen succes hænger uløseligt sammen med kundernes succes.

 • > 1 år

  er levetiden for vores temperatursensorer. Ved at bruge de rette termorørmaterialer til temperaturfølere øger et affaldsenergianlæg anlæggets oppetid og effektivitet.

 • Over 60

  års erfaring med måleinstrumenter

 • 9 måneder

  er den tid, det tager for hele pH-rensningsmålepunktet at tjene sig selv hjem, hvis der anvendes automatiske elektroder

Se vores sortiment!

Andre brancher