Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Turbine på et kulfyret kraftværk

Målerudskiftning giver mindre risiko

Få styr på sikkerheden med modernisering af gammel teknologi

Kraftværker er ofte farlige miljøer med masser af potentielle farer for både mennesker, virksomheder og miljøet. Skader eller produktionstab pga. en tvungen afbrydelse kan være forbundet med høje omkostninger. Forebyggende handlinger som f.eks. udskiftning af mekaniske målere og andre forældede teknologier med mere pålidelige og effektive systemer er afgørende for at sikre maksimal processikkerhed og effektivitet.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder sikker forbedring af anlæggets processer – til både dampkraftværker, gasturbiner med kombineret cyklus, vandkraftværker, forbrændingsmotorer og kraftvarmeværker – med vores brancheekspertise og bedste udskiftningsteknologi til jeres eksisterende målere og andre forældede teknologier. Instrumenter, som kræver mindre vedligeholdelse, har mindre risiko for fejl og sikrer større driftseffektivitet.

 • Et udvalg af sikkerhedsmålere, der overholder internationale standarder, herunder ATEX, FM, TIIS

 • Moderne teknologi iht. IEC 61508 SIL 2, som muliggør homogen redundant anvendelse op til SIL 3 i systemer med sikkerhedsinstrumenter

 • Integreret diagnosticering, verificering og overvågning med sikre processer og anlægsdrift med Heartbeat Technology

 • Sikker driftsstyring med ensartede, enkle driftskoncepter

 • Vi støtter jer verden over i hele anlæggets levetid med omfattende servicetilbud og brancheekspertise. Og vi hjælper med at uddanne jeres medarbejdere med seminarer og kurser i sikkerhed og standarder

Anvendelser

Direkte og nøjagtig flowmåling ved gasturbinens indløb

Brændstofforbruget er afgørende for et anlægs effektivitet og rentabilitet, og det er derfor vigtigt at kunne måle naturgassens flowrate præcist. Traditionelle flowmålere til turbiner måler kun volumen, så der er behov for yderligere målere til at bestemme massen eller korrigere volumen-flowraten. Målernes nøjagtighed forringes med tiden, efterhånden som målerne slides, og de kræver regelmæssig smøring.

Direkte, nøjagtig og omkostningsbesparende flowmåling
Vores ekspertise

Udskiftning af flowmålere til turbiner med Promass Coriolis gør det muligt at bestemme gassens masseflow direkte.

 • Større pålidelighed og sikkerhed med Heartbeat-selvdiagnostik og -verificering på stedet

 • Promass Coriolis har multivariable indstillinger, så der ikke er behov for yderligere målere til styring af tryk, temperatur og densitet

 • Større nøjagtighed på +/- 0,35 % betyder større gasbesparelser

Udskift detektorenheden, og bevar den radiometriske gammakilde

Forskellige krævende anvendelsesområder inden for fossilt brændstof, biomasse og affaldsenergianlæg anvender stadig gammamåling, punktniveaumåling og densitetsmåling. Typiske installationer med Geiger Müller-rørmodtagere oplever dog en forringet ydeevne over tid på grund af aftagende kildeaktivitet og forringet følsomhed for modtagerne.

Højere følsomhed med scintillator-baseret detektor
Vores ekspertise

Forlæng levetiden for den eksisterende radioaktive kilde ved at skifte til nye scintillator-baserede detektorer.

 • Detektorer med høj følsomhed som f.eks. Gammapilot FMG50 fungerer med lave strålingsfelter, så det er muligt at forlænge levetiden for den eksisterende kilde med mange år

 • Ingen omkostninger til udskiftning og bortskaffelse og mindre papirarbejde og risiko

Afsvovling med automatisk, vedligeholdelsesvenlig pH-overvågning

Kontrol med pH-værdien er meget vigtig for at have et korrekt fungerende system til rensning af røggas. Men røggasrensningsanlæggets hårde, slibende driftsforhold slider hårdt på pH-sensorerne. Standardinstallationer kræver hyppig rensning og manuel kalibrering samt jævnlig udskiftning af sensorer.

Automatisk rengøring og kalibrering
Vores ekspertise

Med intelligente systemer som Liquiline Control CDC90 pH-målesystemet er det nu muligt at have automatisk rengøring og kalibrering af sensorer.

 • Fuldautomatisk rengøring og kalibrering sikrer pålidelige, ensartede og præcise pH-målinger og reducerede vedligeholdelsesomkostninger.

 • Sikrer pålidelige målinger og forlænger pH-sensorernes levetid

 • Større arbejdssikkerhed med mindre vedligeholdelse i farlige miljøer

Densitetsmåling for slam ved afsvovling af røggas (FGD)

Densitetsmåling for kalkslam på indsprøjtningsstedet er vigtigt for at opnå en effektiv renseproces for røggassen. Gipsen fjernes fra processen, når der opnås en bestemt koncentration. Det slibende medie gør det til en udfordrende måling, der kræver en robust løsning som f.eks. radiometrisk måling. Men der findes stadig mange forældede og energikrævende systemer med forældet transmitterteknologi. Krav til sikkerhed og certificering fremmer behovet for alternative løsninger.

Densitets- og flowmåling ved afsvovling af røggas (FGD)
Vores ekspertise

Densitetsmåling kan udføres med den følsomme og sikre nye generation af Gammapilot til radiometrisk måling. Kunder, som ikke ønsker at bruge radiometrisk måling, kan benytte Promass Coriolis til samtidig måling af densitet, masseflow og temperatur.

 • Den nye generation af Gammapilot til radiometrisk måling er følsom, sikker og robust og sikrer størst mulig målingstilgængelighed

 • Promass Coriolis kan fjerne en nuklear kilde fra anlægget og reducere behovet for certificering, papirarbejde og uddannelse

Ny generation af tablet-pc'er erstatter håndholdt HART® Communicator

Instrumentkonfiguration er en stor del af det daglige arbejde for en vedligeholdelsestekniker. De fleste håndholdte enheder har dog typisk kun en enkelt protokol (f.eks. HART) og kan udelukkende bruges til konfiguration.

Ny generation af tablet-pc'er
Vores ekspertise

Få større produktivitet og sikkerhed i felten med den robuste nye tablet-pc Field Xpert, som giver jer effektiv og enkel styring af alle jeres instrumenter lige ved hånden. Spar tid og penge i krævende miljøer med nem konfiguration og verificering af enheder og bedre tilslutningsmuligheder.

 • Spar tid med en brugervenlig, touch-optimeret og moderne løsning

 • Reducer omkostningerne med en enkelt enhed til PROFIBUS, Modbus og Endress+Hauser-specifikke servicegrænseflader. Automatisk hardwareregistrering gør det hurtigt at oprette forbindelse til enheder med blot et enkelt klik

 • Mere effektiv overholdelse af lovkrav: Opret konfigurationsrapporter og Heartbeat-verificeringsrapporter, vis ekkokurven og meget mere

Mål flyveaskeniveau uden nuklear kilde og modtager

Fjernelse af partikler fra røggas stiller krav om punktniveauafbrydere, som kan vise, når flyveasketragterne i elektrostatiske precipatorer (ESP'er) og filterposehuse er fulde. Radiometrisk (gamma) måling er en anerkendt pålidelig løsning til dette formål, særligt til kul af ringere kvalitet. Men hvilke muligheder har du, hvis du ønsker at benytte radiometrisk måling?

Niveaumåling med kapacitans til flyveasketragter i elektrostatiske precipitatorer og filterposehuse
Vores ekspertise

Kunder, som ikke ønsker at bruge radiometrisk måling, kan skifte til punktniveauafbrydere med kapacitans som f.eks. SolicapFTI77.

 • Fjern en nuklear kilde fra anlægget, gør det nemmere at overholde lovkrav, og reducer papirarbejdet og uddannelsesbehovet. Lavere vedligeholdelsesomkostninger

 • Markedets mest robuste og pålidelige kapacitanssensor, Solicap FTI77, er særlig velegnet til miljøer med meget høje temperaturer og slibende medier

 • Stort aktivt areal sikrer meget stabile målinger (ingen falske udløsninger)

Fordele

Personalets sikkerhed kommer i første række for designet, konstruktionen, driften og vedligeholdelsen af kraftværket. Alvorlige skader kan forårsages af udstyrsdefekter, som ofte kan føres tilbage til mange års forkert betjening og vedligeholdelse. Vi tilbyder derfor et komplet udvalg af teknologier, løsninger og services, som opfylder jeres særlige behov. Vores produkter overholder de højeste kvalitetsstandarder for at garantere konsekvent ydeevne og kompatibilitet.

 • 10x

  større pålidelighed for digitale målere sammenlignet med mekaniske løsninger

 • Ingen

  bevægelige dele og uafhængighed af densitetsændringer

 • Over 17

  år med anvendelse af standarder inden for funktionel sikkerhed IEC 61508 (kvalitet, sikkerhed og pålidelighed)

Se vores sortiment!

Relaterede historier

Andre brancher