Minimering af risikoen med målerudskiftning

Få styr på sikkerheden med modernisering af bedaget teknologi

Ingen kan benægte, hvor vigtig sikkerheden er på kraftværker. Disse ofte farlige miljøer byder på masser af potentielle farer – som bringer både mennesker og virksomheden i fare. Men selvom anlægsoperatørerne har fokus på sikkerheden, forekommer der stadig ulykker. Omkostningerne stiger i tilfælde af beskadigelser eller produktionstab. Alle former for forebyggende tiltag er mere omkostningseffektive end tvungne afbrydelser. Derfor er det afgørende at udskifte mekaniske målere med mere pålidelige målesystemer, så der opnås maksimal sikkerhed.

Vi tilbyder

Når det gælder sikker forbedring af anlægsprocessen – hvad enten det drejer sig om et dampkraftværk, vandkraftværk, forbrændingsmotoranlæg eller kraftvarmeværk – kan vores teknologi hjælpe med at finde den bedste erstatning for jeres eksisterende mekaniske målere. Teknologi, der kræver mindre vedligeholdelse og giver mindre risiko for fejl. Med vores omfattende service- og industriekspertise hjælper vi investorer, ejere, operatører, entreprenører og producenter i hele anlæggets levetid.

 • En sikkerhedsmålingsportefølje, der overholder internationale standarder: f.eks. ATEX, FM, TIIS

 • Moderne teknologi iht. IEC 61508 SIL 2, som muliggør homogen redundant anvendelse op til SIL 3 i systemer med sikkerhedsinstrumenter

 • Integreret verificering; processikkerheden opretholdes hele tiden med Heartbeat Technology

 • Ensartede driftskoncepter giver enkelhed og dermed øget sikkerhed ved håndtering af driften

 • Sikkerheds- og standardseminarer og kurser, som hjælper med at uddanne jeres medarbejdere

Pålidelig indstilling og mekanisk måling – i sikre hænder

Niveaumåling i turbinekondensatorens kondensattank

Niveaumåling i kondensatorens kondensattank

Brug af fortrængere og differenstryktransmittere (DP) i kondensatorens kondensattank er en udfordring. Den ene påvirkes af vibrationer fra drivakslens små mekaniske bevægelser. Den anden støder på begrænsninger i en vakuumservicebeholder. Et muligt alternativ til udskiftning af drivaksler, ekstern tætning eller DP-transmittere i våde DP-niveausystemer er guidet bølgeradar. Det er vedligeholdelsesfrit selv ved ekstreme procesforhold og udviser ingen vakuumeffekt.

 • Større nøjagtighed, bedre signalstabilitet og væsentlige besparelser på vedligeholdelsesomkostningerne.

 • Højeste grad af sikkerhed, da personalet ikke behøver udføre risikofyldte opgaver.

Flowmåling ved opstart og ekstra brændere

Flowmåling ved opstart og ekstra brændere

Fortrængningsmålere udsættes for slitage og kræver vedligeholdelse. Heldigvis er flowmålingsteknologien nået langt de seneste år. En vigtig milepæl på vejen mod en mere sikker systemdrift er Coriolis-instrumentet til masseflowmåling – med pålidelig teknologi med to ledere. Coriolis måler volumen, masse, temperatur og densitet for gas, væske og viskositet samtidig. Nye perspektiver for anlægssikkerhed!

 • Integreret viskositetsaflæsning for flydende brændstof; diskret viskositetsstyring for flydende brændstof, hvilket giver forbrændingsoptimering

 • Forbedret gentagelighed og reduceret OPEX, da der ikke er bevægelige dele, og direkte massemåling

Kedelfødevandstank

Temperaturovervågning i kedelfødevandspumpe (BFP)

Ved temperaturer på ca. 170 °C/ 338 °F og et tryk på ca. 220 bar/3191 psi er temperaturmålingen for fødevandspumpen ikke en særligt krævende måling. Temperaturfølere udsættes dog for kraftige vibrationer, hvilket medfører kortere driftstid. Som et eksempel giver et Omnigrad-termometer med metalbarretermorør kombineret med en iTHERM StrongSens-indsats, der tåler vibrationer, en holdbar løsning.

 • Pålidelig processtyring og minimeret nedetid

 • Modstandsdygtighed over for vibrationer for måleelementet > 60 g

 • Omkostningsbesparelser og procesoptimering via hurtige, robuste og yderst nøjagtige målinger

Densitets- og flowmåling ved afsvovling af røggas (FGD)

Densitetsmåling for slam ved afsvovling af røggas (FGD)

Densitetsmåling for kalkslam på indsprøjtningsstedet er vigtigt for at opnå en effektiv renseproces for røggassen. Når der opnås en bestemt koncentration, hvirvles opslæmningen op. Den eksisterende densitetsmåling fra den radiometriske Gammapilot kan nu erstattes af ny teknologi med Promass Coriolis, som samtidig måler densitet, temperatur og masseflow, uden strålingskilde, så der opnås et nuklearfrit instrument.

 • Undgå nuklear kilde ude på anlægget

 • Mindre vedligeholdelse og papirarbejde samt færre bekymringer om sikkerheden

Kemi på dampkraftdrevne kraftværker

Ændret kemi på dampkraftdrevne kraftværker

Eksisterende analoge instrumenter ruster hurtigt på grund af fugt. Disse problemer er dog fortid nu. Memosens kontaktløse digitale sensorer revolutionerer væskeanalysen. De er nemme at bruge og er modstandsdygtige over for korrosion og fugt, kan bruges under vandet og letter forebyggende vedligeholdelse. De er designet med henblik på lang levetid og giver bedst mulig valuta for pengene. Brugt sammen med modulære SWAS-paneler muliggør Memosens-sensorer pålidelig og sikker overvågning af vand- og dampkredsløb.

 • Forbedret produktionseffektivitet, output og sikkerhed

 • Memosens: Enkelt og vandtæt, omkostningseffektivt – processikkerheden øges, og systemets nedetid reduceres til et minimum

 • Digitale sensorer som efterfølgere for analoge sensorer

Trykmåling med sensorteknologi baseret på keramiske celler på FGD-anlæg

Trykmålinger i slibende, aggressive miljøer

Traditionelle oliefyldte metalmembransensorer er sarte og har deres begrænsninger ved krævende procesforhold eller lavtryksanvendelser. Ikke desto mindre kan brug af keramiske sensorer med Ceraphire-teknologi øge nøjagtigheden, pålideligheden og stabiliteten på lang sigt. Keramik er et af verdens hårdeste materialer og er samtidig meget elastisk. Keramiske celler er modstandsdygtige over for afslidning, korrosion og skiftende belastning og er det bedste valg ved slibende procesforhold og vakuumanvendelser.

 • Modstandsdygtighed over for aggressive procesmiljøer, som f.eks. i anlægget til afsvovling af røggas (FGD)

 • Helt metalfri vædede dele på tryksensorer, ingen korrosion

Se vores sortiment!

Se vores sortiment!

Fordele

Personalets sikkerhed kommer i første række for designet, konstruktionen, driften og vedligeholdelsen af kraftværket. Alvorlige skader kan forårsages af udstyrsdefekter, som ofte skyldes mange års forkert betjening og vedligeholdelse. Derfor leverer vi et komplet sortiment af løsninger, teknologier og tjenester, der opfylder jeres behov. Vi fremstiller i henhold til de højeste kvalitetsstandarder for at garantere konsekvent ydeevne og kompatibilitet.

 • x10

  svarer til det antal gange, digitale instrumenter er mere pålidelige end mekaniske målere

 • Ingen

  bevægelige dele og uafhængighed af densitetsændringer

 • Over 17

  år med anvendelse af standarder inden for funktionel sikkerhed IEC 61508 (kvalitet, sikkerhed og pålidelighed)