Minimering af risikoen med målerudskiftning

Få styr på sikkerheden med modernisering af gammel teknologi

Kraftværker er ofte farlige miljøer med masser af potentielle farer både for medarbejdere og driften. Selvom anlægsoperatører opretholder et højt sikkerhedsniveau, kan det ikke undgås, at der sker ulykker, som medfører skader, produktionstab og andre følgeomkostninger. Alle former for forebyggende tiltag er mere omkostningseffektive end en tvungen afbrydelse. Udskiftning af mekaniske målere og andre forældede teknologier med mere pålidelige og effektive systemer er afgørende for at sikre maksimal processikkerhed og effektivitet.

Vi tilbyder

Vi hjælper jer med at forbedre anlægsprocessen – hvad enten det drejer sig om et dampkraftværk, vandkraftværk, forbrændingsmotoranlæg eller kraftvarmeværk – med vores brancheekspertise og den bedste erstatningsteknologi for eksisterende mekaniske målere og andre gamle teknologier. Instrumenter, som kræver mindre vedligeholdelse og har mindre risiko for fejl, og som sikrer større driftseffektivitet.

 • En produktserie til sikkerhedsmåling, som overholder internationale standarder, herunder ATEX, FM, TIIS

 • Moderne teknologi iht. IEC 61508 SIL 2, som muliggør homogen redundant anvendelse op til SIL 3 i systemer med sikkerhedsinstrumenter

 • Integreret diagnosticering, verificering og overvågning med sikre processer og anlægsdrift med Heartbeat-teknologi

 • Sikker driftsstyring med ensartede, enkle driftskoncepter

 • Vi støtter dig verden over i hele anlæggets levetid med omfattende servicetilbud og brancheekspertise. Og vi hjælper med at uddanne jeres medarbejdere med seminarer og kurser i sikkerhed og standarder

Pålidelig og effektiv måling i sikre hænder

Direkte, nøjagtig og omkostningseffektiv flowmåling

Direkte og nøjagtig flowmåling ved gasturbinens indløb

Brændstofforbruget har afgørende betydning både for anlæggets effektivitet og bundlinjen, så nøjagtig måling af naturgassens flowrate er afgørende. Traditionelle flowmålere til turbiner måler kun volumen, så der er behov for yderligere målere til at bestemme massen eller korrigere volumen-flowraten. Målernes nøjagtighed forringes med tiden, efterhånden som målerne slides, og de kræver regelmæssig smøring. Udskiftning af turbine-flowmålere med Promass Coriolis gør det muligt at bestemme gasmassens flow direkte.

 • Promass Coriolis er multivariable og overflødiggør behovet for yderligere målere til måling og korrektion af tryk, temperatur og densitet

 • Større nøjagtighed på +/- 0,35 % betyder større gasbesparelser

 • Forbedret pålidelighed og sikkerhed med Heartbeat-verificering og -selvdiagnosticering på stedet

Scintillator-lignende detektor med højere følsomhed

Udskift detektorenheden, og bevar den radiometriske gammakilde

Anlæg inden for vanskelige områder som fossile brændstoffer, biomasse og omdannelse af affald til energi anvender fortsat måling af radiometrisk gammaniveau, punktniveau og densitet. Typiske installationer med Geiger Müller-rørmodtagere oplever dog en forringet ydeevne over tid på grund af aftagende kildeaktivitet og forringet følsomhed for modtagerne. Du kan forlænge levetiden for din eksisterende radioaktive kilde ved at skifte til nyere scintillator-lignende detektorenheder.

 • Detektorer med højere følsomhed som f.eks. Gammapilot FMG60 anvender felter med lav stråling, så din eksisterende kilde kan holde i mange år fremover

 • Ingen omkostninger til udskiftning og bortskaffelse og mindre papirarbejde og risiko

Automatisk rensning og kalibrering

Afsvovling med automatisk, vedligeholdelsesvenlig pH-overvågning

Kontrol med pH-værdien er afgørende for et effektivt system til rensning af røggas. Men røggasrensningsanlæggets hårde, slibende driftsbetingelser slider hårdt på pH-sensorerne. Standardinstallationer kræver hyppig rensning og manuel kalibrering samt jævnlig udskiftning af sensorer. Intelligente systemer gør det nu muligt at håndtere sensorrensning og -kalibrering automatisk, så man får pålidelige og altid præcise pH-målinger og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

 • Fuldstændig automatisk rensning og kalibrering med Liquiline Control CDC90-systemet til pH-måling

 • Sikrer pålidelige målte værdier, længere levetid for pH-sensorer og lavere vedligeholdelsesomkostninger

 • Større arbejdssikkerhed med mindre vedligeholdelse i farlige miljøer

Densitets- og flowmåling ved afsvovling af røggas (FGD)

Densitetsmåling for slam ved afsvovling af røggas (FGD)

Densitetsmåling for kalkslam på indsprøjtningsstedet er vigtigt for at opnå en effektiv renseproces for røggassen. Gipsen fjernes fra processen, når der opnås en bestemt koncentration. Densitetsmåling kan håndteres med den følsomme og sikre radiometriske Gammapilot-enhed. Til kunder, som ikke ønsker at anvende radiometrisk måling, findes en ny Promass Coriolis-teknologi til samtidig måling af densitet, masseflow og temperatur.

 • Den nye generation af den radiometriske Gammapilot er følsom, sikker og robust og sikrer den størst mulige tilgængelighed for måling

 • Promass Coriolis kan fjerne en nuklear kilde fra anlægget og reducere certificeringsbehov, papirarbejde og uddannelsesbehov

Ny generation af tablet-pc'er

Ny generation af tablet-pc'er erstatter håndholdt HART® Communicator

Konfiguration af enheder er en stor del af en vedligeholdelsesteknikers daglige opgaver. De fleste håndholdte enheder er begrænset til en enkelt protokol (f.eks. HART) og kan kun benyttes til konfiguration. Få større produktivitet og sikkerhed i felten med den robuste nye tablet-pc, Field Xpert, som giver dig effektiv, enkel styring af alle instrumenter lige ved hånden. Spar tid og penge i hårde miljøer med nem konfiguration og verificering af enheder og bedre tilslutningsmuligheder.

 • Spar tid med en brugervenlig, touch-optimeret moderne brugergrænseflade

 • Reducer omkostningerne med en enkelt enhed til PROFIBUS, Modbus og Endress+Hauser-specifikke servicegrænseflader. Automatisk hardwareregistrering gør det hurtigt at oprette forbindelse til enheder med blot et enkelt klik

 • Mere effektiv overholdelse af lovkrav: Opret konfigurationsrapporter og Heartbeat-verificeringsrapporter, vis ekkokurven og meget mere

Måling af kapacitansniveau for flyveasketragte i elektrostatiske precipitatorer og filterposehuse

Mål flyveaskeniveau uden nuklear kilde og modtager

Partikelfjernelse fra skorstensrøg kræver punktniveauafbrydere, som viser, når flyveasketragtene i elektrostatiske precipitatorer og filterposehuse er fyldte. Radiometrisk (gamma) måling er en anerkendt pålidelig løsning til denne type måling, særligt for kultyper af dårlig kvalitet. Kunder, som ikke ønsker at anvende radiometrisk måling, kan skifte til afbrydere på kapacitanspunktniveau, f.eks. Solicap FTI77.

 • Fjern en nuklear kilde fra anlægget, gør det nemmere at overholde lovkrav, og reducer papirarbejdet og uddannelsesbehovet. Lavere vedligeholdelsesomkostninger

 • Markedets mest robuste og pålidelige kapacitanssensor, Solicap FTI77, er perfekt til miljøer med høje temperaturer og ætsende miljøer

 • Stort aktivt areal sikrer meget stabile målinger (ingen falske udløsninger)

Se vores sortiment!

Fordele

Personalets sikkerhed kommer i første række for designet, konstruktionen, driften og vedligeholdelsen af kraftværket. Alvorlige skader kan skyldes defekt udstyr forårsaget af mange års forkert betjening og vedligeholdelse. Vi tilbyder et komplet sortiment af løsninger, teknologier og tjenester, der opfylder jeres særlige behov. Vi lever op til de højeste kvalitetsstandarder for at garantere konsekvent ydeevne og kompatibilitet.

 • Ti gange

  større pålidelighed for digitale målere sammenlignet med mekaniske løsninger

 • Ingen

  bevægelige dele og uafhængighed af densitetsændringer

 • Over 17

  år med anvendelse af standarder inden for funktionel sikkerhed IEC 61508 (kvalitet, sikkerhed og pålidelighed)