Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Niveaumåling i vand/damp-kredsløbet på et kraftværk

Optimeret niveaumåling i vand/damp-kredsløbet

Meget lidt damp kan bære store mængder energi, og meget lidt vand kan beskadige turbinen

De største fordele ved at bruge damp som varmeoverførselsmedie er, at det er ugiftigt, ikke-brændbart, udstyret er ikke dyrt, og det kræver meget lidt vedligeholdelse. Ikke desto mindre kan der forekomme trykstød på forvarmere, vibration, korrosion og erosion, reduceret kapacitet for dampvarmerne og overbelastede vandudladere. Det betyder, at der kan opstå problemer med systemsikkerheden, tidlige udstyrsdefekter, ringe dampsystemeffektivitet, hyppige nedlukninger af kedlen samt beskadigede damprør og ventiler.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi garanterer en sikker og effektiv drift af vanddampscyklussen og håndterer vakuum- og densitetsproblemer, som kan påvirke niveaumålingen. Vi tilbyder et komplet udvalg af teknologier, løsninger og services, som opfylder kravene i forhold til jeres forskellige procesparametre. Vores måleinstrumenter fremstilles i henhold til de højeste kvalitetsstandarder for at garantere en konsekvent ydeevne og kompatibilitet.

 • Større effektivitet og tilgængelighed for anlægget med bedre niveaukontroller

 • Mindre vedligeholdelse og lavere levetidsomkostninger

 • Mere effektiv planlægning og indkøb

 • Færre omkostninger til påfyldning og montering (omløbskammerløsninger med guidet radar)

 • Overholdelse af alle anlæggets sikkerhedsstandarder (f.eks. SIL, PED, ASME)

Anvendelser

Kondensattank til kondensator

Dampkondensatorens primære formål er at kondensere den udstødte damp fra lavtryksturbinen og omdanne den til vand, så den kan genbruges i kedlen som fødevand. Vakuum- og temperaturforskellen mellem kondensattankens kølevand og damp er afgørende for at generere mere kraft, men kræver samtidig brugervenlig overvågning og service samt konstant pålidelig niveaumåling.

Kondensattank til kondensator
Vores ekspertise

Undgå problemer med vakuum og vedligeholdelse af niveaumålere med vores Levelflex-sensorer med guidet radar som et alternativ til traditionelle dp-niveautransmittere og flyderløsninger.

 • Spar tid og penge med enkel opstart og problemfri drift

 • Brug vores Levelflex FMP51 til nøjagtig niveaumåling også ved vakuum

Damptromle (kedel) og forvarmere

Hvis vandniveauet er for lavt, kan overophedning af vægrørene medføre risiko for ulykker, dyre reparationer, nedetid og personskade. Hvis niveauet er for højt, kan vand fra kedlen, der videreføres til overhederen eller turbinen, medføre omfattende vedligeholdelsesudgifter, turbine- eller kedelsvigt eller reduceret effektivitet.

Damptromle (kedel) og forvarmere
Vores ekspertise

Kontrol af niveauet kræver avancerede teknikker som f.eks. guidet radar (GWR), fordi niveaumålingen skal være præcis og sendes til kontrolsystemet. Brug vores Levelflex FMP54 til nøjagtig måling af niveauet under ekstreme procesforhold som høj temperatur og højt tryk.

 • Bedre sikkerhed ved at reducere risikoen for nedlukning af kedlen

 • Større tilgængelighed med bedre niveaustyring

 • Brug selvverificeringsfunktionen i Heartbeat til at sikre, at enheden er i optimal stand

Fjernvarme og køling

Opvarmning og køling af kedler, tanke og rørsystemer forekommer overalt i både fjernvarmenetværk, industrielle forsyningsværker og store bygningskomplekser. De køle- og varmesystemer, der bruges, kører ofte døgnet rundt og forbruger enorme mængder energi.

Fjernvarme og køling
Vores ekspertise

Vi tilbyder en energipakke, som giver fuldt indblik i, hvor meget energi der forbruges i et system og hvor.

Øg effektiviteten i vand/damp-kredsløbet

Procesoversigt for et vand/damp-kredsløb ©Endress+Hauser

Proces for vand/damp-kredsløb med fokus på niveaukontroller

Fordele

Vi har mere end 60 års knowhow inden for vand/damp-kredsløb og kan hjælpe kunderne med at optimere livscyklusomkostningerne og reducere den tid, der bruges på planlægning og indkøb. Det er vores mål at levere tekniske løsninger, der er mere enkle, sikre og nøjagtige, og som gør anlægsprocessen mere effektiv.

 • 25 %

  lavere omkostninger med effektiv niveaumåling med guidet radar (GWR) i beholdernes omløbskamre

 • Samlet

  leverandør med et komplet sortiment

 • 100.000

  installerede Levelflex-omløbsløsninger på verdensplan

Se vores sortiment!

Relaterede historier

Andre brancher