Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop
Sikkert drikkevand

Opnå drikkevandsikkerhed

Overhold lovgivningen, og hold risiciene under kontrol i processen med rensning af drikkevand

Befolkningstilvækst, industrialisering og klimaforandringer bidrager til, at manglen på drikkevand øges. Boring efter vand i brønde, kilder og floder skal styres for at undgå uoprettelige skader på den lokale vandbalance. Mikroforureningsstoffer, hormoner og anden form for kontaminering betyder dog, at det bliver en stadig mere krævende opgave at rense drikkevandet sikkert. Det medfører mere komplekse processer, der kræver omhyggelig overvågning for at bevare vandsikkerheden.

50 %

af verdens befolkning

kommer til at bo i områder med vandmangel i 2025, ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Få flere fakta om vand fra WHO!
Rent drikkevand

Vi tilbyder

WHO har påbegyndt implementeringen af risikostyringssystemer og udviklet vandsikkerhedsplaner, der skal reducere risikoen for forurening af drikkevand under hentning, rensning og distribution. Sikkerhedsplanerne angiver, at administration af dokumentation, kontrol af instrumenter og vedligeholdelsesstrategier understøtter det avancerede kvalitetsstyringssystem. Det kræver dog et højt niveau af automatisering og onlineinstrumentering. Endress+Hauser kan hjælpe med:

 • Beholderløsninger til overvågning af vandområder

 • Stort sortiment, der dækker de fleste måleopgaver i vandrensningsprocesser

 • Panelløsninger til onlinebaserede analyseopgaver og fjernstyringsløsninger til anlægssektioner i periferien

 • Installed Based Analysis til identifikation af kritiske kontrolpunkter og funktioner til optimering af vedligeholdelse, kalibrering og verificering

Processen med rensning af drikkevand i detaljer

 • Rensning af drikkevand ©Endress+Hauser
 • Indvinding af vand ©Endress+Hauser
 • Oxidations- og gasudveksling ©Endress+Hauser
 • Udfældning af mangan og jern ©Endress+Hauser
 • Flokkulering og bundfældning ©Endress+Hauser
 • Sandfiltrering ©Endress+Hauser
 • Demineralisering med ionbytning ©Endress+Hauser
 • Membranfiltrering ©Endress+Hauser
 • Opbevaring af drikkevand ©Endress+Hauser
 • Styring af drikkevandsudløb og netværk ©Endress+Hauser

Hvad I kan gøre for at beskytte vores vand

Overvågning af vandområder

Endress+Hausers målebeholderløsninger er baseret på mange års erfaring med udvikling, beholderkonstruktion og projektstyring. På anmodning integrerer vi endda tredjepartsinstrumenter og -komponenter, så resultatet er en samlet nøglefærdig løsning. Vi har erfaring med udvikling og design af kundespecifikke paneler og beholderløsninger, som inkluderer enkeltstående målepunkter med uafhængig strømforsyning, fjernsøgning efter data og integration af tredjepartsleverandører.

Overvågning af vandområder

Løsningen til kritiske kontrolpunkter

Stor målenøjagtighed er afgørende for at opnå sikker overvågning af de kritiske kontrolpunkter. Derfor tilbyder vi digitale sensorer baseret på vores Memosens-teknologi. Disse intelligente sensorer har en integreret datachip i hovedet, som gemmer rådata. Hovedet kan nemt udskiftes uden at afbryde processen og derefter genkalibreres på laboratoriet. Det giver ikke alene større pålidelighed, men muliggør også forebyggende og nem vedligeholdelse.

Nem vedligeholdelse og drift med Memosens

Transmitterplatform til alle væskeanalyseapplikationer

Liquiline er den ideelle platform til alle former for væskeanalyse og danner grundlag for vores topmoderne transmittere, analysatorer og samplere. Den ensartede betjening på tværs af alle produkter sikrer en komfortabel og enkel brug og beskytter jeres proces mod driftsfejl. Liquilines standardiserede komponenter optimerer beholdningen af reservedele og giver således væsentlige omkostningsbesparelser.

 • Ensartet betjening af hensyn til en komfortabel, effektiv og sikker drift

 • Automatisk sensorregistrering sikrer hurtig ibrugtagning

Liquiline transmitterplatform

Pålidelig flowmåling

Flowmåling i vanddistributionsnetværket er et grundlæggende og vigtigt kontrolparameter. Lækagedetektering, pumpestyring og generel afbalancering af flow kan ikke udføres uden flowmåling.

 • Komplet produktsortiment af elektromagnetiske flowmålere specielt til vandindustrien

 • Modstandsdygtighed over for korrosion certificeret iht. EN ISO 12944 giver en vedligeholdelsesfri, pålidelig måling

 • Større målepålidelighed takket være koncept med avanceret selvdiagnostik

 • Reducerede installationsomkostninger takket være fleksibel installation med unikt "koncept med overlapningsflange"

Opnå sikker vanddistribution med pålidelig flowdistribution

Fordele

Rent drikkevand er et grundlæggende element her i livet. Derfor har operatører af vandanlæg et særligt ansvar. De har brug for en partner, de altid kan stole på, så de kan leve op til det ansvar. Endress+Hauser er en familieejet virksomhed, som går over 60 år tilbage i tiden. Vi har fokus på at skabe bæredygtige forhold til vores kunder fra hele verden.

40 %

længere levetid for Memosens-sensorer

250.000

Memosens-sensorer installeret på verdensplan

Over 60

års erfaring med måleinstrumenter

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk