Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Heartbeat Technology

Tag pulsen på jeres måling

Ønsker I at øge anlæggets tilgængelighed og mindske omkostningerne? Heartbeat Technology garanterer permanent diagnostik og verificering uden procesafbrydelser. Det giver omkostningseffektiv og sikker anlægsdrift i hele levetiden. Der fås et stort udvalg af Endress+Hauser-instrumenter med Heartbeat Technology, som kombinerer diagnostik-, verificerings- og overvågningsfunktioner til procesoptimeringer.

Heartbeat Technology til flow-, niveau-, analyse- og temperaturinstrumenter

Heartbeat Technology – diagnostik, verificering, overvågning ©Endress+Hauser

Fordele

  • Heartbeat Diagnostics

    Standardiserede diagnostiske meddelelser med tydelige instruktioner gør det nemmere at foretage effektiv og statusorienteret vedligeholdelse. Permanent selvdiagnostik for instrumentet muliggør sikker anlægsdrift med længere verificeringscykler.

  • Heartbeat Verification

    En guidet verificeringsprocedure uden afbrydelser af processen giver dokumenterede verificeringsresultater. Den automatisk genererede verificeringsprotokol understøtter den dokumentation, der kræves iht. bestemmelser, love og standarder.

  • Heartbeat Monitoring

    Tendensovervågning til forebyggende vedligeholdelse er nemt at opnå med de indhentede instrument- og procesdata. Med en kombination af instrument- og procesparametre analyseres målrettet procesoptimering.

Instrumenter med Heartbeat Technology forlænger prøvningscyklerne betydeligt og giver standardiserede diagnostikmeddelelser til økonomisk vedligeholdelse. Verificering sker direkte i målepunktet uden procesafbrydelser, så verificeringsarbejdet reduceres. Overvågning af data gør det nemmere at foretage forebyggende vedligeholdelse, så processen kan optimeres. Heartbeat Technology giver nemmere og bedre styring af målepunkterne.